Život a smrt v záblesku světla: Co se děje, když do vás uhodí blesk?

Riziko je sice extrémně nízké, přesto do vás blesk uhodit může. Pouze v málo případech však nastává okamžitá smrt, a pokud se nešťastníkovi záhy dostane první pomoci, pravděpodobně přežije

12.10.2021 - Vilém KoubekBlesk představuje silný elektrostatický výboj, vznikající v přírodě převážně během bouřek. Ačkoliv v průměru přetrvává jen desetiny sekundy, teplotou může i pětinásobně překonat povrch Slunce a napětím se blíží k miliardě voltů. Pokud tedy zasáhne člověka, dotyčný zřejmě utrpí řadu zdravotních následků, nebo dokonce zemře. 

Předpokládá se, že blesky každoročně ohrozí 240 tisíc lidí a zhruba 24 tisíc zásahů končí smrtí. Při průměrné délce života mezi 65 a 70 roky existuje pravděpodobnost až 1 : 80 000, že vás zabije blesk. Pro porovnání – Stephen Nelson z Tulane University vyčíslil riziko skonu pod koly automobilu na 1 : 90 a nebezpečí uhoření na 1 : 250. Žralok prý oproti tomu zabije jednoho člověka z osmi milionů a asteroid vás zasáhne s pravděpodobností 1 : 1 600 000.

Mrtví jen zdánlivě

Existuje řada způsobů, jak dokáže blesk člověka ohrozit. Do první kategorie patří přímé zásahy i případy, kdy blesk udeří do předmětu, kterého se nešťastník právě dotýká. Případně jej může odhodit tlaková vlna způsobená výbojem. 

Nepřímo je blesk schopen ohrozit okolí skrz vznikající elektromagnetickou vlnu, s níž si neporadí například srdeční defibrilátory. Jde však rovněž o situace, kdy blesk udeří do země a člověk utrpí zranění v důsledku vodivosti povrchu. 

TIP: Krajina věčné bouře: U jezera Maracaibo uhodí průměrně 28 blesků za minutu

Do zprostředkovaných rizik se pak řadí třeba exploze či požáry vyvolané výboji. Víme rovněž o úderech blesku do stromu, v němž se následně zahřála míza natolik, že kmen nevydržel vzniklý tlak a doslova vybuchl – načež lidi v blízkosti poranilo odletující dřevo. 

Když do vás uhodí blesk

  • U těch, kdo zásah bleskem přežili, se často postupem let objeví šedý zákal.
  • Hřmění doprovázející úder blesku dokáže protrhnout ušní bubínky. U mnohých zasažených navíc nastává ztráta vědomí.
  • V důsledku prudkého ohřátí se zvětší objem vzduchu v plicích, čímž se poškodí nejen samotný orgán, ale také hrudní koš.
  • K běžným následkům zásahu bleskem patří zástava srdce či dechu. Bez okamžité první pomoci hrozí smrt.
  • O zásahu bleskem svědčí mimo jiné tzv. Lichtenbergovy obrazce: Rozšířené kapiláry vytvářejí na kůži větvící se kresby, ale obvykle během několika dnů zmizí.

Zachraňujte!

Stanete-li se svědky zásahu člověka bleskem, okamžitě volejte záchrannou službu a sami se vydejte pomáhat. Žádné nebezpečí vám totiž nehrozí, zatímco oběti se může zastavit srdce či dech a o jejím osudu často rozhoduje právě první pomoc. Existují i případy, kdy blesk postihne celou skupinu lidí: Pak je paradoxně třeba začít u těch, kdo utrpěli na první pohled fatální následky. Osoba zdánlivě mrtvá bývá totiž většinou pouze ochromená a díky včasnému zákroku může s vysokou pravděpodobností přežít.


Další články v sekci