Lovci ze severu: Dánská speciální jednotka Jaegerkorpset patří mezi světovou elitu

I když se dánská speciální jednotka Jaegerkorpset neřadí mezi nejznámější na světě, její historie sahá mnohem hlouběji do minulosti, než jak je tomu u většiny slavnějších jednotek. Přitom Jaegerkorpset opakovaně dokázala, že i dnes patří mezi elitu

02.08.2020 - Tomáš BeňušJiž před čtyřmi sty lety začali vojáci na území dnešního Dánska používat nestandardní taktické postupy, při kterých porušovali staletími zažité konvence vedení boje. Jejich úspěch a tradice byly základem pro budování moderních speciálních jednotek.

Staleté tradice

Historii dánských speciálních jednotek jakožto organizované vojenské síly je možno datovat do roku 1785. Tehdy dal šestnáctiletý korunní princ Frederik zřídit oddíly lehké pěchoty pojmenované Jaegerkorps, které měly být vycvičeny pro vedení nekonvenčního boje.

I když jednotka prodělala mnoho změn, pokaždé obhájila svou existenci a v roce 1961 nabyla dnešní podoby. Ta je založena na struktuře a zkušenostech britských speciálních jednotek SAS a SBS, s nimiž dodnes Jaegerkorpset úzce spolupracuje. Kromě britských jednotek se budoucí důstojníci speciální jednotky nechali inspirovat i ve Spojených státech, kde absolvovali výcvikový kurz Rangers.

K prvnímu oficiálnímu bojovému nasazení jednotky došlo v roce 1995 během bouřlivého rozpadu Jugoslávie. Šestičlenný tým měl ve městě Sarajevo na území Bosny za úkol pátrat po odstřelovačích, kteří terorizovali tamní obyvatelstvo. Kromě Bosny se jednotka podílela také na stabilizaci situace v Kosovu.

Další cenné bojové schopnosti nabyli dánští speciálové na misích v Iráku a Afghánistánu. Slávu si vydobyli především v Afghánistánu, kde působili po boku dalších speciálních jednotek v rámci Task Force K-Bar (viz Úkolové uskupení K-Bar), což byl jeden z prvních pozemních týmů působících v Afghánistánu. Za zvládnutí téhle mise dostala jednotka 7. prosince 2004 americké vyznamenání Presidental Unit Citation.

Nebezpeční lovci

Název jednotky vystihuje tradici a zaměření jednotky. Pojem Jaeger se v germánských jazycích používá pro označení lovce nebo myslivce, čím se dává najevo schopnost „splynout“ s přírodou. Celý název Jaegerkorpset by tedy bylo možné přeložit jako „lovecký sbor“.

Jaegerkorpset se řadí mezi nejelitnější jednotky světa. Není tedy divu, že od oficiálního vzniku jednotky v roce 1961 prošlo jejími řadami jen kolem 370 mužů. V současnosti má kolen 150 členů. Přesný počet není možné určit, jelikož jednotka pracuje v přísném utajení. I přes relativně nízký počet členů jsou schopni muži z Jaegerkorpset plnit celou škálu misí, se kterými se setkávají speciální jednotky. Primární roli již tradičně zaujímá vedení asymetrické bojové činnosti.

Nelze opomenout ani různé metody infiltrace na nepřátelské území (výsadek metodami z velkých výšek, přičemž k otevření padáku dojde v nízké – HALO – nebo vysoké – HAHO – výšce, námořní výsadek apod.), které umožňují vykonávat na území nepřítele průzkumné, sabotážní a útočné akce. V neposlední řadě jsou členové jednotky cvičeni i pro zásahy proti teroristům. Na domácí půdě spolupracují Jaegerkorpset rovněž se speciálními jednotkami policie (tzv. Aktions-Stryken).

Výběr a výcvik

Aby se z uchazeče stal právoplatný Jaegersoldat (člen Jaegerkorpset), musí absolvovat extrémně náročný kurs, který ho prověří po všech stránkách.

Ještě dříve, než výcvik začne, musí uchazeč projít třemi přípravnými fázemi. První fáze v trvání pěti dní má za úkol prověřit základní schopnosti vojáka a nastínit, které z nich bude třeba zlepšit. Druhá  a třetí fáze (v obou případech dvoudenní) se v zásadě soustředí na to samé jako první s tím rozdílem, že nároky v jednotlivých disciplínách se stupňují.

TIP: Krok za krokem: Jak se stát příslušníkem Francouzské cizinecké legie

Pokud uchazeč, minimálně s hodností seržanta, projde těmito vstupnímu testy, může přistoupit k samotnému výcviku. První fázi představuje hlídkový kurz (Patruljekursus). Během osmi dnů (původně kurz trval podle různých zdrojů šest až osm týdnů, pak byl ale zřejmě zkrácen) uchazeč získává znalosti o činnosti hlídky jako základní taktické jednotky. Maximální věk pro absolvování téhle fáze kurzu je 35 let a zahrnuje trénink fyzické zdatnosti, zkoušky sebedůvěry, topografie, zabezpečení spojení, techniky přežití, zvládnutí různých metod infiltrace (vrtulníky, nafukovací čluny...) atd. Po absolvování této fáze výcviku má uchazeč právo nosit nášivku Patrulje (česky Hlídka).

Další fáze (v trvání podle různých zdrojů v délce 6–16 týdnů) se nazývá aspirační kurs (Jaegeraspirantkurs) a její úspěšné absolvování je vstupní branou do řad Jaegerkorpset. Horní věkový limit pro absolvování kurzu je 27 let a jeho úkolem je zjistit, jestli je uchazeč schopný plnit svěřené úkoly i na hranici svých sil. Testy zahrnují kromě jiného překážkový běh, běh v maskáčích na 2 400 metrů v čase do deseti a půl minut, šplhání se zbraní po laně do výše deseti metrů, desetikilometrový běh za méně než 52 minut, kilometrové plavání (časový limit 24 minut), kurz potápění a první pomoci. Odměnou za zvládnutí těchto úloh je znak polnice nošený na baretu.

Další výcvik je zaměřen na taktické postupy používané speciálními jednotkami. Následující fázi představuje dvoutýdenní výsadkářský kurz (FALGRU), který zahrnuje například výsadek padákem s nuceným otevřením, což je metoda, při které – za normálních okolností – parašutista nemusí sám spustit otevření padáku. Během výcviku obdrží Jaeger nášivku s modrým polem pod symbolem padáku a po jeho absolvování odznak s červeným polem. Poslední fázi představuje kurz bojového plavce (KAMPSVOM) v trvání dvou až tří týdnů. Ten probíhá v těsné spolupráci s jednotkou tzv. „žabích mužů“ z Fromandskorpset, kteří mají vazby na americkou jednotku Navy SEAL.

Po zvládnutí všech součástí výcviku obdrží nový Jaeger ramenní nášivku a tmavě červený baret. Každý Jaeger ale musí své schopnosti nadále zdokonalovat (pokračuje například ve výcviku v různých podmínkách boje CQB – Close Quarters Combat či v nácviku seskoků HALO) a své místo v jednotce musí obhájit během půlroční zkušební doby. Na své domovské základně ve městě Aalborg netráví členové jednotky příliš mnoho času – v průměru 200 až 250 dní v roce se cvičí nebo účastní plnění nejrůznějších úkolů.

Na misi v Mercedesu

Základ výzbroje jednotky tvoří pistole ráže 9 mm, převážně model Sig Sauer P210. Neodmyslitelnou součástí výzbroje jsou samopaly MP5, speciálně v provedení SD s tlumičem. Z útočných pušek jsou používány německá HK G53 a modely domácí výroby. Především jde o karabiny M95 M96 od firmy Diemaco, vzniklé modernizací modelu M-16 a uzpůsobené pro speciální operace. Pro zvýšení palebné síly jsou k dispozici podvěsné granátomety ráže 40 mm.

Jaegerkorpset mají k dispozici i kulomety ráže 5,56 mm (Diemaco LSW/SFSW a HK 23 E) a 7,62 mm (MG3 a HK 21 E). Odstřelovači využívají osvědčené pušky PSG-1 německé výroby a americké Barett M82 ráže 12,7 mm. Proti odolným cílům mohou být nasazeny protitankové zbraně M84 Carl Gustav. Neodmyslitelnou součástí výzbroje jsou bojové nože. Jaegerkorpset mají ve své výzbroji především typy SOG SEAL 2000 a standardní nože Glock.

Vozový park je založen na osvědčených terénních vozidlech značky Mercedes, která jsou hojně využívána i vojáky nasazenými v Afghánistánu. Pro potřeby vzdušného transportu jsou jednotce k dispozici transportní letadla C-130 Hercules, těžké dopravní vrtulníky CH-47 Chinook a lehké vrtulníky H-500.

Dánští žabí muži

Důležitým spojencem jednotky Jaegerkorpset je i speciální jednotka dánského námořnictva Fromandskorpset, která byla vybudována na bázi britské SBS (Special Boat Service). Oficiální vznik se datuje k 17. červnu 1957, avšak tehdy ještě byla součástí Dánské námořní školy potápění. Až o třináct let později se Fromandskorpset osamostatnila a byla převelena pod ponorkovou eskadronu královského námořnictva. V dnešní době jednotka podléhá přímo pod operační velitelství námořnictva a představuje elitní tým potápěčů ve stylu SBS nebo Navy SEAL.

Mise Fromandskorpsetu ale rozhodně nejsou zaměřeny pouze na potápění. Primárním úkolem je průzkumná činnost a útočení na námořní cíle. To může zahrnovat potápění lodí, útoky na námořní plošiny nebo třeba sabotáže v nepřátelských přístavech.

Členové jednotky jsou stejně jako jejich kolegové z Jaegerkorpsetu vycvičeni i pro plnění úkolů na souši, což obnáší především protiteroristické mise a boj proti organizovanému zločinu. O tom svědčí jejich spolupráce s policií při zásazích, ve kterých je zapotřebí pomoc elitních potápěčů. Schopností Fomandskorpsetu ale někdy využívají i lokální civilní úřady, kterým pomáhají například při opravách podmořských instalací.

TIP: Elitní válečníci z Izraele: Speciální jednotka Šajetet 13

Výcvik uchazečů je zaměřen především na zvládnutí činností ve vodě. První etapu představuje třítýdenní kurs bojového plavání, po kterém následuje speciální potápěčský výcvik. Následně musí uchazeč zvládnout záchranářský kurz a kurz přežití.

Dánsko jednoznačně představuje zemi, která dokáže využívat schopností specializovaných námořních jednotek – a Fromandskorpset již mnohokrát potvrdila, že své úkoly umí plnit dobře. Na prestiž jednotky měla pozitivní dopad také skutečnost, že její tvrdý výcvikový kurs absolvoval dokonce i korunní princ Frederik pod pseudonymem „Pingo”.  

Úkolové uskupení K-Bar

Úkolové uskupení K-Bar (Task Force K-Bar, původně označované jako Combined Joint Special Oparations Task Force – South) bylo jedním z prvních úkolových uskupení, která byla nasazena v Afghánistánu. Kromě Jaegerkorpset byly součástí útvaru i speciální síly z dalších sedmi států. Původně jednotka operovala ze základny v Ománu a podléhala velení amerických SEAL. Mezi říjnem 2001 a dubnem 2002 vykonala 43 misí průzkumného charakteru, během kterých bylo 115 osob zabito a 107 zajato.


Další články v sekci