Perská červená knihovna: Láska krále Husrava k princezně Širín skončila tragicky

Každý národ má své velké příběhy o lásce. Ten o Širín vypráví o velké lásce perského krále a arménské princezny a o těch, kteří pro tuto velkou lásku museli zemřít…

16.08.2021 - Judith KrulišováŠirín byla arménská princezna, o jejíž kráse si vyprávěl každý na celém kavkazském pohoří. A nejen tam – její krásnou tvář popsal perskému princi Husravovi jeho přítel tak detailně, že se princ okamžitě vášnivě zamiloval a chtěl si dívku vzít. Sám však Persii opustit nemohl, a proto poslal právě onoho přítele Šahpura, aby se za ní vydal, zjistil situaci a Husravovým jménem ji požádal o ruku. 

Vše se vyvíjelo zprvu dobře. Širín byla uchvácena obrazem prince a sama se rozhodla za ním odcestovat, aby co nejdřív spatřila na vlastní oči. Ani Husrav ovšem nevydržel čekat na zprávy o své milované, přes všechna rizika opustil své královské město a vypravil se jí naproti do Arménie. Zde se také poprvé setkali – ona se koupala v jezeře a on projížděl kolem v převlečení za chudého pocestného. Protože se nepoznali jejich cesty se opět rozdělily. A velmi na dlouho! 

Když se dva minou 

Když Husrav dorazil do Arménie, až od Šahpura se dozvěděl, že Širín je již na cestě. Mladý princ tedy opět přítele vysílal najít svoji lásku a přivézt ji k němu. Sám se totiž musel spěšně vrátit do Persie, aby převzal trůn po náhlé smrti svého otce. Ale aby ran osudu pro mladého prince nebylo málo, ambiciózní vojevůdce Bahram Cubin mu mezitím trůn vyfoukl! Husrav musel z rodného domu prchnout, aby si zachránil holý život, a opět se s Širín minul! 

Šahpurovi se nakonec podařilo oba sehnat dohromady. Jaké ale bylo jeho zklamání, když jej Širín odmítla! Přesněji – ujistila jej, že jej velmi miluje, ale že si jej vezme, až získá zpět svůj trůn. Byzantský král byl připraven pomoci Husravovi získat zpět vládu, ale jen s jednou podmínkou - že si vezme za ženu jeho dceru Mariam. Husrav se zároveň nesměl po dobu života Mariam znovu oženit. Jeho vyhlídky na manželství s Širín tedy vypadaly beznadějně! Ale byzantský panovník byl jediný, kdo mu může pomoci… S Mariam se opravdu oženil měl s ní i děti. A Širín? Nechtěla Husrava ztratit! Rozhodla se tedy počkat, co osud přinese. 

První smrt

Osamělá Širín se seznámila s proslulým architektem a stavitelem Farhádem. A zde se opět ukázalo, že je tato princezna osudová žena. Farhád, jako mnoho dalších mužů, se do ní totiž nekonečně zamiloval... byla to však láska nešťastná, Širín ji neopětovala. Stále myslela na svého krále Husrava. Zamilovaný stavitel se ale také nemohl své lásky vzdát! Neustále na ni myslel, nemohl se na nic jiného ani soustředit. Až se nakonec dozvěděl o jejím vztahu ke králi. Co mohl dělat? To, co činí ti opravdu zamilovaní. Vydal se za Husravem, aby od něj získal pro sebe a Širín požehnání. 

Ale ani Husrav, přestože byl ženatý s Mariam, neměl zájem se Širín vzdát. Proto zadal staviteli doslova nesplnitelný úkol - vytesat průsek do skal. Odměnou za to mu mělo být to, že se král vzdá Širín! Husrav si totiž myslel, že něco tak náročného nemůže nikdy žádný člověk zvládnout. Láska však doslova přenáší hory a Farhád byl také velmi zdatný stavitel… 

Když se Husrav dozvěděl, že už je průsek téměř hotový, lekl se. Nechtěl Širín ztratit! Uchýlil se proto ke značně podlému činu – poslal staviteli do skal lživý dopis, že Širín zemřela. V tu chvíli ztratil Farhád všechnu sílu vůbec žít. Se Širíniným jménem na rtech se vrhl do propasti. On byl tedy prvním mužem, kterému se láska k Širín stala osudnou – a ona sama nic netušila.

Konečně spolu? 

Krátce po Farhádovi zemřel i další aktér celého tragického příběhu – Husravova manželka Mariam. Náhle byl volný po další svatbu – a také už zase králem Persie! Od jeho prvního setkání s Širín už ale uběhlo tolik let, ani nevěděl, jestli o něj bude stále stát… Nemusel se bát. Širín ho stále milovala a také byla stále nejkrásnější ženou široko daleko. Nic nebránilo jejich společnému štěstí. 

TIP: Erós a Psýché: Příběh strastiplné pouti za věčnou láskou

Paradoxně to však byl ale právě Husrav, který také zaplatil za svou lásku k Širín životem. Ještě než si mohli společně vychutnat odměnu za tolik let čekání, byl perský král zavražděn. Kým? Nebyl to žádný politický oponent ani nájemný vrah ze znepřáteleného království. Byl to jeho vlastní syn z manželství s Mariam… Měl hned dva dobré důvody. Prvním byla pomsta Husravovi, který nikdy Mariam nemiloval, který jen čekal, až zemře, aby se mohl vrátit ke své opravdové lásce. Jen kvůli němu byla Mariam celý život odstrkovaná a přehlížená! A kromě toho? Nadpozemská Širínina krása okouzlila zcela i jeho… Chtěl ji mít, chtěl s ní žít! Ale princezna odmítala vůbec zůstat na světě bez svého milovaného Husrava. Přímo nad jeho mrtvým tělem se sama probodla mečem. 


Další články v sekci