Šedivé dědictví komunismu: Dlouhá historie československých paneláků

Pro někoho nevzhledné „králíkárny“, pro jiného šťastný domov. Panelové domy jsou dodnes nepřehlédnutelnou součástí každého většího města. Betonové prefabrikáty mají za sebou dlouhou cestu…

09.01.2023 - Tereza KrejčířováZa milník, který upozaďovaným panelovým domům obrátil svět vzhůru nohama, lze označit konec druhé světové války. Nedostatečné množství bytů se stalo problémem, který zachvátil řadu evropských zemí. Započala éra hromadné urbanistické výstavby, která v dějinách nemá obdoby.

V západní Evropě začala sídliště růst jako houby po dešti bezprostředně po skončení války – vrcholem byl začátek 60. let a v následující dekádě se již paneláky dostaly pod tvrdou kritiku. V československém prostředí sice epocha prefabrikovaných sídlišť nastala se značným zpožděním, neustávala však po celou dobu komunistického režimu. Navíc nešlo o bydlení „sociální“ jako na Západě, u nás v panelové domy obýval soustružník vedle vysokoškolského profesora.

Cesta z bytové nouze

Ještě v roce 1957 držely v Československu naprostý prim novostavby z cihel. Tvořily totiž 69,8 % celkové výstavby, kdežto na panely připadlo 4,5 %. Stavební politika se ovšem v těchto letech razantním způsobem obrátila. V návaznosti na XI. sjezd KSČ plénum strany v březnu roku 1959 rozhodlo, že „bytový problém“ bude bezpodmínečně vyřešen. Strana přišla s odvážným tvrzením, že se do roku 1970 podaří vystavět 1,2 milionů bytů. Tímto byla odstartována éra budování rozsáhlých sídlišť. Jako jednoho z prvních zrozenců lze označit sídliště Invalidovna, experiment z pražského Karlína, jehož výstavba započala v témže roce a může se chlubit „sendvičovými domy“ a pokoji nudlovitého tvaru.

Volný trh na desítky let zmizel z československého prostředí a stát si jako univerzální vlastník všech bytů vzal bydlení občanů na svá bedra. Standardizace, typizace, direktivní plánování v rámci pětiletek, velkoprostorová panelová prefabrikace a zprůmyslnění stavebnictví podle vzoru Sovětského svazu. K takovému systému uplatňování bytové politiky se stát uchýlil.

Panelový dům na sídlišti Lhotka. (foto: Profimedia/ČTK, Tomáš Černý)

Socialistická výstavba měla být aplikována hlavně levně a jednoduše, což vyloženě nehrálo do karet jakýmkoliv pokusům o originalitu – architektura se naplno zabořila do funkčních stereotypů a odvážnější ozdoby či tvary byly na desítky let odloženy do šuplíku. Na polích začal rašit jeden dům z panelů za druhým, získání bytu se ale mnohdy kvůli nešikovnému plánování stalo skutečným oříškem, který lidem trvalo rozlousknout klidně i deset let. 

Zlatá šedesátá 

Období 60. let lze považovat za „panelového vítěze“ mezi dekádami komunistické éry. Sice se kvůli obtížím plánovaného hospodářství nepodařilo dosáhnout přestřeleného slibu z roku 1959, přesto se oproti předešlému desetiletí povedlo vybudovat více než dvojnásobné množství bytů. Bytová politika se navíc snažila vyhovět zvyšujícím se nárokům lidí na kvalitu a dostupnost bydlení. Radiátory a koupelny s teplou vodou se tak zařadily na list standardů dosažené životní úrovně.

Panelové „přírůstky“, které v této dekádě cihlovým novostavbám definitivně sebraly prvenství, lze označit za architektonicky kvalitní, plošně větší a vybavenější. Stavebnictví navíc prospěla uvolněnější politická atmosféra ponechávající architektům volnější ruku. Z tohoto popudu vzniklo moderní sídliště v Ďáblicích, které se řadí díky promyšlené urbanistické kompozici a atypickým bytům k nejpozoruhodnějším kouskům československé panelové historie.

Od kvality ke kvantitě

Rok 1968 a navazující období normalizace panelovou výstavbu neodmyslitelně poznamenaly. Kvůli direktivnímu řízení začala váznout její forma. Ta na plné čáře skórovala svou kvantitou, kvalitou však nikoliv. Proč se však stát v 70. letech snažil vyčarovat co nejvíce domů? Odpovědí byl „baby-boom“ generace Husákových dětí, největší populační skok od doby druhé světové války. Není proto divu, že se během deseti let vyrojilo 821 tisíc bytů, a že se 20 % současného bytového fondu zrodilo v této době.

Úkol zněl jasně – stavět co nejrychleji za co nejnižší náklady. Sídliště z panelů tak bezpochyby trpěla na všemožné nedostatky a odhadované jednogenerační životnost působila dosti mizerně. V lecčem však komunisté obstáli – paneláky se v kvalitě dokázaly vyrovnat jiným tehdejším formám bydlení, „masovostí“ se jim podařilo udržet určitý standard života pro velké množství lidí, dokonce došlo ke zvýšení počtu bytů na tisíc obyvatel.

Zvyšující se životní úroveň se samo sebou propisovala i do stylu bydlení – v roce 1959 činila průměrná obytná plocha družstevního bytu 35 m², v polovině 80. let šlo o 46 m². Tradiční „dvoupokojáče“ šedesátých let vystřídala normalizační „třiplusjednička“ s typovou výměrou 74 m² užitné a 49 m² obytné plochy. S přelomem 80. let se výstavba tří a více pokojových bytů stala zcela běžnou.

Brněnské sídliště Lesná - Nejedlého ulice a nejbližší okolí. (foto: Encyklopedie dějin města Brna)

Panelové domy byly specifické nikoliv jen svou venkovní šedivou vizáží, měly jakbysmet osobitý interiér. Specifickým fenoménem se stala typizace rodinných interiérů „husákovského typu 3+1“, jež splynula s komunistickou ideologií normalizačního období – mezi klasické rysy běžného bytu tehdy patřilo PVC na podlaze, stěny polepené vzorovanými tapetami od tyrkysové po starorůžovou, sériový nábytek a „oltář pro televizor“ s výstavkou broušených skleniček.

Nelze opomenout zásadního pomocníka urychlujícího a zlevňujícího výstavbu, bytové jádro, komprimovaný celek koupelny se sanitárním zařízením, na nějž se z jedné strany napojovala kuchyňská sestava. „Stavebnice“ z umakartových desek vytvořily skládáním jedné na druhou věž mezi panely. Těchto „vniter“ bylo mezi lety 1958-1990 na území dnešní České republiky vyrobeno 1 180 000.

Panelový sen či noční můra

V roce 1970 vévodil panel 90,1 % nových bytových domů, v roce 1985 už šlo dokonce o 98,8 %. Panelový „boom“ totiž plynule přešel do 80. let, ačkoliv s poloviční intenzitou výstavby, než v dekádě předešlé. Velká města v čele s Prahou se stávala hostiteli dalších a dalších obřích betonových konstrukcí, které šly, až na výjimky, svou kvalitou stále níže. Sídliště se v době normalizace stalo určitým symbolem boje mezi oficiální komunistickou mocí a rodící se opozicí.

Za negativa života v betonovém „bludišti“ byla kritiky označena masovost, anonymita a paradoxní lidská osamělost. Do hovorového slovníku se tehdy vepsala pejorativní označení „noclehárna“, „ubytovna“ či „lidská králíkárna“. V 80. letech pak kritické hlasy ovládly i oficiální tisk, kde si architekti stěžovali na zkostnatělost stavebnictví a příkoří plánovacích norem. Před pádem komunistického režimu však přeci jenom přišlo značné uvolnění a atypická řešení staveb dostala vytoužený prostor. Konec sídlištní výstavby pak nastal až se sametovou revolucí v roce 1989, některé rozestavěné celky se však dokončovaly ještě v první polovině 90. let.

Prudkost masové výstavby dozajista zavinila spousty strastí – absenci známých tváří, obchodů, cest a dopravního spojení s městem. Tyto nedostatky však byly časem odstraněny a ve spoustě případů se proměnily v benefity – v život blízko přírody, se školkou a školou hned před vchodem a rychlou cestou do práce. Někde však technická vybavenost pokulhávala ještě v 80. letech – na brněnském sídlišti Líšeň místní chodili přes půl kilometru na autobus naprostou tmou.

TIP: S konzumem na věčné časy: Jak vypadaly obchody za socialismu a co v nich bylo k dostání?

Sídliště si nicméně, stejně jako jiné typy bydlení, vybudovalo svébytnou kulturu zahrnující promítací sály v sušárnách, podomácku vytvořené zimní kluziště mezi domy, sousedské kurzy šití či letní využití fontány jako koupaliště. Rodiny tvořily vlastní komunity a „děti sídliště“ měly kamarády doslova pár metrů od svých pokojíčků. Sídliště se tedy ve svých zářných letech stalo poměrně komunikativním prostředím a kritici odcizenosti a anonymity v mnoha případech pochybili.


Další články v sekci