Toxický med způsobil masakr římských legionářů ve válce s králem Mithridatem

Med z pěnišníků obsahuje nebezpečné toxiny. Protivníci římských legionářů v Anatolii to věděli a použili tento med jako válečnou lest

07.05.2023 - Stanislav MihulkaMithridatés VI. Pontský vládl téměř šedesát let mocné říši Pontu v letech 120 až 63 před naším letopočtem. Byl to lstivý, inteligentní a vzdělaný panovník, který se stal jedním z nejnebezpečnějších protivníků Římské republiky. Svedl s Římem celkem tři takzvané mithridatské války, v nichž měla Římská republika velké problémy. Mithridatés dokonce v jednu chvíli uvažoval o invazi do Itálie.

Pontus se za jeho vlády rozkládal zhruba na území dnešního Turecka a na téměř celém pobřeží Černého a Azovského moře, včetně Krymu, a jeho vliv dosahoval až do řeckých Athén. V dnešní Anatolii se Pontus střetl s rozpínající se mocí Římské republiky, což vedlo k řadě nelítostných bitev na souši i na moři.

Král travič

Mithridatovi se přezdívalo „Král travič.“ Jeho otec byl otráven a Mithridatés byl od mládí posedlý představou, že stejná smrt hrozí i jemu. Využil znalosti tehdejší doby a pomocí postupného užívání malých dávek se stal vysoce odolným vůči několika smrtícím jedům. Své rozsáhlé znalosti jedů použil i v bojích s Římany.

Podle historických pramenů pontští vojáci používali otrávené šípy, do římských obléhacích tunelů vypouštěli nebezpečný hmyz a zvířata a vyvinuli také zápalné zbraně. Jak v článku zveřejněném v časopisu Cureus uvádí Matthew Turner z amerického Madiganova armádního lékařského centra, v jednom známém případě sehrál ve vojenské lsti a následném masakru římského oddílu hlavní roli toxický med z pylu pěnišníků.

Pěnišníky čili rododendrony obsahují jedovaté látky ze skupiny grayanotoxinů, mimo jiné i v nektaru a pylu. Včelám neškodí, ale med z pěnišníků způsobuje omámení a při těžké otravě i vážné poruchy srdečního rytmu a dýchání. Během 3. mitridatské války v roce 65 před naším letopočtem Mithridatovi spojenci Heptakomité nalíčili na postupující římský oddíl nádoby s tímto toxickým medem.

TIP: Protijed pro vládce: Kdo chtěl otrávit pontského krále Mithridata VI.?

Římané si nebyli vědomi možného nebezpečí, med snědli a nechali se omámit. Heptakomité zaútočili a celý oddíl zmasakrovali. Toto lokální vítězství ale už Mithridata nezachránilo od konečné porážky a zkázy Pontu v roce 63 před naším letopočtem. Pokusil se spáchat sebevraždu jedem, ale kvůli jeho odolnosti se mu to nepovedlo. Jeho sluha mu musel zasadit smrtelnou ránu mečem.


Další články v sekci