Pouště pohlcují pastviny: Podle OSN jsou v ohrožení miliardy lidí

Nová zpráva odborníků OSN, věnovaná přeměně dříve plodné půdy na nehostinnou poušť, popisuje neradostný stav nelesních porostů na Zemi. 

05.06.2024 - Stanislav MihulkaNelesní porosty, včetně pouští, stepí a tundry dnes pokrývají více než polovinu povrchu planety. Jde o velmi důležité ekosystémy, které produkují podstatnou část naší obživy. Sehrávají také nezastupitelnou roli v globálních cyklech vody, uhlíku a živin. Jejich aktuální stav ale není příliš potěšující.

Nová zpráva, která vznikla v rámci Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD) uvádí, že je v současné době více než polovina těchto porostů na Zemi degradovaná. Předešlá hodnocení podle této zprávy navíc podceňovala rozsah škod ve fungování dotyčných ekosystémů a v jejich produktivitě, k nimž dochází kvůli degradaci.

Desertifikace světa

Stručně řečeno, na úkor nelesních porostů se šíří pustiny. Jednou z významných příčin je samozřejmě oteplování planety, není ale zdaleka jediná. Podle uvedené zprávy je hlavním problémem špatná či nedostatečná péče o půdu. Negativní vliv na půdu má těžba všeho druhu, nadměrné spásání vyčerpávající živiny, eroze, zasolování půdy a další podobné procesy.

To vše přispívá k podstatnému vysychání půdy a desertifikaci, čili přeměně dříve plodné půdy na pouště. „Je smutným paradoxem, že úsilí o zvýšení potravinové bezpečnosti a produktivity půdy ve skutečnosti často vede ke zhoršování procesů degradace půd a snížení výnosů,vysvětluje biolog Pedro Maria Herrera Calvo, který se na zprávě UNCCD podílel.

V některých oblastech světa se ke zmíněným faktorům přidávají ještě další okolnosti, jako jsou konflikty a přeshraniční spory, které často vedou k omezování pohybů dobytka. To pak následně způsobuje nadměrné spásání na některých územích. Problémem jsou i častější požáry. K oblastem nejvíce postiženým degradací půdy patří podle zprávy UNCCD Střední Asie a oblast Mongolska, kde 60 % rozlohy země tvoří pastviny a kde chov dobytka živí téměř třetinu obyvatel regionu.


Další články v sekci