Reklama


šlechta

<p>Marie Magdalena byla velmi činorodá a také krutá</p>

14. 09. 2017

Nejčtenejší


<p>Beneš Krabice z&nbsp;Veitmile, kronikář Karla IV., patří k nejslavnějším zástupcům rodu&nbsp;</p>

10. 09. 2017

<p>Výchova a studium měli šlechtice připravit na budoucí kariéru</p>

31. 07. 2017

<p>Pro otce mladého šlechtice znamenal synův nerovný svazek&nbsp;největší životní zklamání</p>

17. 07. 2017


Reklama

<p>Rytř si za své služby mladému páru vysloužil prsten se znakem srdce</p>

12. 07. 2017

<p>Zápis&nbsp;s&nbsp;připojenou kresbou:„Má klisna klepouchá /a má žena poctivosti nemá. /Pil sem pokutu. Simeon Běšín z&nbsp;Běšin“</p>

29. 06. 2017

<p>Mikuláš Dačický se projevil jako velmi talentovaný spisovatel. Jeho Paměti&nbsp;jsou cenným historickým pramenem, který popisuje události a českou společnost v&nbsp;15. a 16. století</p>

25. 05. 2017

<p>Někteří vědci vysvětlují krvelačnost Alžběty chudokrevností. Ta se projevuje nedostatkem železa a jiných důležitých látek v těle člověka. Pitím lidské krve si je hraběnka chtěla doplnit</p>

22. 05. 2017

<p>Poznámka G od Ady Lovelace, ve které popsala diagram algoritmu</p>

13. 05. 2017

<p>Vrchnost nutila poddané k odběru svých špatných piv</p>

02. 05. 2017

Reklama

<p>Astrolog navštívil Albrechta&nbsp;krátce před vraždou. Vinu na generalissimově smrti mu ale neprokázali</p>

28. 04. 2017

<p>Erb Kouniců v České Lípě</p>

22. 04. 2017

<p>Pohled na Vídeň v&nbsp;polovině 18. století od Bernarda Bellotta</p>

05. 02. 2017

<p>Lady Montagu v&nbsp;tureckém oděvu</p>

04. 02. 2017

<p>Petr Vok netušil, že právě on bude poslední nadějí pokračování prastarého rodu, i proto část svého mladého života prohýřil ve světských radovánkách</p>

03. 02. 2017

<p>Každodenní chod hradiště zajišťovali obyčejní čeledínové a děvečky</p>

20. 12. 2016

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907