Vzácná genetická mutace poskytuje superschopnost ochrany proti obezitě

Sklony k nadváze a obezitě jsou alespoň z části podmíněné geneticky. Tým amerických vědců nyní objevil gen, který před obezitou chrání

10.07.2021 - Stanislav MihulkaObezita je stále velmi nepříjemným problémem dnešního lidstva. V roce 2016 mělo ve světě nadváhu téměř 2 miliardy dospělých a 650 milionů bylo obézních. Na pochopení tohoto jevu a možných řešeních pracuje mnoho odborníků různého zaměření, genetiky nevyjímaje. Právě tým amerických genetiků  nedávno objevil mutaci, která podstatně snižuje riziko obezity.

Do svého výzkumu zahrnuli 645 tisíc dobrovolníků z Velké Británie, Spojených států a Mexika. Výsledky výzkumu ukázaly, že lidé, kteří mají díky mutaci neaktivní minimálně jednu kopii genu GPR75, váží v průměru o 5,4 kilogramu méně, mají nižší index tělesné hmotnosti BMI a také o 54 procent nižší šanci, že se u nich vyvine obezita. Zmíněný gen vytváří protein, který funguje jako buněčný receptor, jeho funkce ale není detailně známá.

TIP: Na stopě původce obezity: Za přejídání může specifický protein savců

Mutace genu GPR75 je relativně vzácná. Objevuje se zhruba u jednoho člověka ze tří tisíc. Proti obezitě ale zjevně do jisté míry chrání, což vědci potvrdili i experimenty u myší. Když hlodavcům tuto mutaci vyvolali genetickou manipulací, byly tyto myši chráněné před obezitou podobným způsobem jako lidé. Odborníci teď budou intenzivně zkoumat možné důsledky mutace v organismu i samotný gen GPR75 a příslušný protein. Takový výzkum by mohl přinést například nové možnosti v léčbě obezity.


Další články v sekci