Ani Bill Gates ani John Rockefeller: Kdo byl nejbohatší člověk historie?

Majetek nejbohatšího člověka známé historie se odhaduje na 400 až 500 miliard dolarů

22.08.2020 - Stanislav MihulkaKdo byl nejbohatším člověkem známé historie? Podle historiků to není Bill Gates ani Jeff Bezos. Není to ani žádný z bohatých průmyslníků, jako byl Andrew Carnegie nebo John Rockefeller. A není to dokonce ani první císař Římské říše Augustus, který je podle všeho druhý v pořadí.

Nejbohatším člověkem historie byl muž, který během své poutě do Mekky neúmyslně způsobil zhroucení ekonomiky zemí, jimiž procházel. Rozdal a utratil tolik zlata, že to dramaticky snížilo jeho cenu na celá desetiletí.

Tímto mužem byl Mansá Músa, který v letech 1312 až 1337 vládl bohaté západoafrické říši Mali, rozkládající se ve středověku na velké části severozápadní Afriky. Odhadnout jeho bohatství není snadné. Tvořilo ho hlavně zlato, měď, mušle, koření, perly, sůl a další luxusní komodity té doby. Podle moderních údajů mohl jeho majetek odovídat dnešním 400 až 500 miliardám dolarů, čili asi 8,8 až 11 bilionů Kč.

TIP: Boháč Mansa Musa: Denně mu v pokladnici přibývaly kilogramy zlata

Jak vlastně došlo k tomu, že byl Mansá Músa tak převelice bohatý? Stal se vládcem říše, které v té době měla k dispozici velkolepé přírodní zdroje. A Mansá Músá byl ambiciózním a strategicky uvažujícím panovníkem, který možnosti říše Mali naplno využil. Jak uvádí Kathleen Berzock z amerického National Museum of African Art, na území této říše se kromě celé řady důležitých zdrojů luxusních komodit nacházelo několik zásadních nalezišť zlata, které bylo v té době nejčistším a nejvíce ceněným na světě.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Wikipedie, Shutterstock


Další články v sekci