Kulomety v boji o Saharu (2): Duel Vickers-Berthier vs. Breda Modello 30

Severoafrické válčiště proti sobě nejprve postavilo Italy a Brity. Zatímco vojska impéria vedle slavného brenu užívala také zbraň Vickers-Berthier, Italové spoléhali na produkty domácí společnosti Breda

21.03.2023 - Lukáš VisingrItalská armáda za první světové války používala kulomety s vodním chlazením, a sice Fiat-Revelli Modello 1914 kalibru 6,5 mm. Nešlo ale o příliš kvalitní zbraň, jelikož se vyznačovala poměrně malou kadencí a její náboj nenabízel nijak vysoký výkon. Italové se však této ráže nadále drželi, protože stejnou používali rovněž u pušek, a chtěli zachovat jednotné zásobování.

Předchozí část: Kulomety v boji o Saharu (1): Duel Vickers-Berthier vs. Breda Modello 30

Po konci Velké války ale armáda Italského království začala u domácích zbrojovek poptávat nový kulomet, tentokrát již s moderním vzduchovým chlazením. Do vývoje se zapojila i společnost Breda, která ve 20. letech vyrobila několik různých typů zbraní a nakonec dospěla k definitivnímu provedení, které se podle roku oficiálního vstupu do služby označovalo jako Breda Modello 30.

Pýcha předchází pád

Pro fašistickou éru bylo charakteristické, že se o nové zbrani hovořilo jen v superlativech, avšak skutečnost měla k tvrzením propagandy velmi daleko, neboť „třicítka“ rozhodně nepatřila mezi povedené konstrukce. Už na pohled se vyznačovala poněkud podivnými rysy, což by samo o sobě nevadilo, pokud by byla kvalitně zpracovaná a funkční, jenže to neplatilo. Potíže obvykle nastávaly už po zvednutí a nesení kulometu, na němž se nalézala řada různých výstupků, které se neustále zachytávaly o uniformu a výstroj.

Lehký kulomet Breda 30 vystavený v Ottawě. (foto: Wikimedia Commons, JustSomePics, CC BY-SA 3.0)

Zbraň poháněl zákluz hlavně a závěr se zamykal za pomoci otočné objímky, nicméně závěr se otevíral již ve chvíli, kdy v hlavni panoval hodně vysoký tlak, což mohlo deformovat prázdné nábojnice. V zájmu snížení tohoto rizika tedy konstruktéři do kulometu zabudovali olejové čerpadlo, které mazalo nábojnice, aby tak usnadňovalo jejich vyhazování, avšak navzdory tomu mnohdy docházelo k selháním, respektive k zaseknutí prázdných nábojnic v komoře. V již tak hodně složitém kulometu navíc toto čerpadlo představovalo další komplikovanou součástku, která se mohla kdykoliv porouchat.

Breda Modello 30

  • STŘELIVO: 6,5×52 mm Carcano
  • KAPACITA: rámeček na 20 ran
  • DÉLKA: 1,23 m
  • DÉLKA HLAVNĚ: 0,52 m
  • PRÁZDNÁ HMOTNOST: 10,3 kg
  • ÚSŤOVÁ RYCHLOST: 500 m/s 
  • MAX. KADENCE: 500 ran/min.
  • ÚČINNÝ DOSTŘEL: 1 000 m
  • MAXIMÁLNÍ DOSTŘEL: 1 400 m

Zanášení mechanismu

Tím ovšem seznam problémů zdaleka nekončil. Olejové mazání nábojnic vedlo zcela zákonitě k jevu, který se objevoval mimo jiné i u rakouských kulometů Schwarzlose, jež se v meziválečném období používaly i v čs. armádě. Mechanismus se extrémně zanášel prachem, pískem a dalšími nečistotami, což zvláště v podmínkách severoafrických pouští představovalo ohromný nedostatek. Na východní frontě si kulomet Breda vedl o něco lépe, ale to platilo jen do chvíle, kdy dorazila pověstná ruská zima.

Pak italský olej zamrzl a zbraně přestaly fungovat úplně. To však stále ještě nebylo všechno. Kulomet střílel z uzavřeného závěru, což by hypoteticky nabízelo možnost efektivně pálit i jednotlivými ranami, „třicítka“ však tuto možnost neměla. Střelba z uzavřeného závěru tedy nepřinášela žádnou výhodu a právě naopak představovala zdroj potíží, neboť po dlouhých dávkách byla komora rozpálená natolik, že po přerušení palby mohlo dojít ještě k dalšímu samovolnému výstřelu.

Soupis nevhodných řešení

Velice podivně bylo řešeno i zásobování kulometu, po jehož pravé straně se nacházel prvek, který mohl vypadat jako vyměnitelný zásobník, jenže ve skutečnosti se měnit nedal, jelikož šlo jen o jakousi externí šachtu. Do ní se zasouval rámeček (někdy označovaný jako krátký pevný pás) na 20 nábojů, ale celý tento systém byl velmi křehký a sebemenší poškození znamenalo vyřazení zbraně z činnosti. Obdobně jako většina kulometů měl i typ Breda Modello 30 vyměnitelnou hlaveň, ale italští konstruktéři ji z nějakého záhadného důvodu nevybavili rukojetí, takže se k manipulaci musely používat silné rukavice.

Navíc platilo, že kulomet užíval nepříliš výkonné 6,5mm střelivo, takže i z tohoto hlediska zaostával za konkurencí. Vznikla sice také varianta na novější náboj 7,35×51 mm, ale vzniklo jen malé množství exemplářů. Navzdory všem popsaným nedostatkům se Breda Modello 30 používal až do konce války jako hlavní podpůrná zbraň pěšího družstva, a to jednoduše proto, že Italové tehdy žádný jiný typ lehkého kulometu neměli.

Měření sil

Vickers-Berthier Mk.III náleží mezi nejméně známé kulomety druhé světové války, což je důsledek (na poměry britského impéria) poměrně nízkého počtu zhotovených kusů a zřejmě i faktu, že je nejvíce používala často opomíjená indická armáda. Jednalo se o kvalitní konstrukci, která by se dost možná prosadila více, kdyby ovšem nebylo právě toho, že Britové vybrali excelentní československý kulomet. Na bázi konstrukce Vickers-Berthier poté vznikl kulomet Vickers K alias GO, jenž se v zamýšlené funkci letecké zbraně neosvědčil, ale proslavil se jako výzbroj automobilů britských speciálních jednotek, což opět prokazuje, že se jednalo o velmi podařený systém.

TIP: Lehké kulomety v akci: Britský Lewis Gun vs. německý Maschinengewehr MG

Italský kulomet Breda Modello 30 představuje zbraň daleko známější, jenže z důvodů, o které italští konstruktéři zajisté nestáli. Prakticky každý její popis vypadá spíše jako výčet nedostatků, jichž měla „třicítka“ skutečně více než dost. Šlo o zbraň velmi složitou a poruchovou, která se špatně obsluhovala a nabízela jen slabý výkon, na čemž se výrazně podílel i nevhodný náboj. Nelze se proto divit, že podle řady odborníků se jednalo o patrně nejhorší masově používaný kulomet druhé světové války. Vickers-Berthier si naopak zasluhuje jednoznačně pozitivní hodnocení, jelikož navzdory omezenému uplatnění se jednalo o kvalitní, efektivní a spolehlivou konstrukci. Výmluvně to prokazuje také skutečnost, že Indové vyřadili poslední exempláře až v 80. letech


Další články v sekci