Psilocybin z magických lysohlávek boduje v léčbě alkoholismu

Psychoaktivní látka, která se vyskytuje například v lysohlávkách, se ukazuje jako velmi slibná v protialkoholní terapii

27.08.2022 - Stanislav MihulkaPokud jde o léčbu depresí, úzkostí, posttraumatického stresového syndromu nebo třeba závislostí, sklízejí v poslední době halucinogeny jeden úspěch za druhým. Potvrzují to i výsledky nejnovější klinické studie zveřejněné v odborném recenzovaném časopise JAMA Psychiatry, která ukazuje, že psychoaktivní psilocybin je slibný při léčbě závislosti na alkoholu.

Vedoucí výzkumu Michael Bogenschutz, ředitel amerického výzkumného centra Langone Center for Psychedelic Medicine Newyorské univerzity, se svými spolupracovníky prozkoumal uplatnění psilocybinu při terapii těžkých alkoholiků. Během obvyklé terapie dostalo 93 účastníků experimentu dvě dávky psilocybinu, nebo antihistaminika Benadryl v roli placeba. Kromě medikace měli účastníci studie možnost absolvovat i několik psychoterapeutických sezení.

Léčba houbičkami

Experiment trval 32 týdnů, přičemž u obou skupin došlo k výraznému poklesu konzumace alkoholu – míra nadměrného pití ve skupině užívající psilocybin klesla zhruba o 83 procent, ve srovnání s mírou konzumace alkoholu před zahájením léčby. U skupiny medikované placebem byl tento pokles přibližně 51 procent. 

Po osmi měsících od zahájení experimentu přestalo úplně pít 48 procent psilocybinem medikovaných pacientů, zatímco ve skupině užívající placebo jen 24 procent. Terapeutický účinek přidání psilocybinu ke stávající terapii je podle Bogenschutze výrazný. Zdá se, že taková léčba je podstatně účinnější než u dnes používaných léků proti alkoholismu. „Pokud se tyto účinky potvrdí i v dalších experimentech, psilocybin by mohl přinést průlom v léčbě alkoholismu,“ věří Bogenschutz.

TIP: Tažení lysohlávek medicínou pokračuje: Deprese léčí lépe než antidepresiva

Jedinou kaňkou na úspěchu klinické studie je skutečnost, že drtivá většina účastníků správně odhadla, zda jim byl podán psilocybin, nebo placebo, pravděpodobně kvůli odlišným účinkům obou preparátů. Tato na první pohled drobnost, která vlastně nic nemění na výsledcích, do jisté míry výsledky studie devalvuje. Ta totiž nebyla podle pravidel dvojitě zaslepená – terapeuti ani účastníci experimentu by správně neměli poznat, jakým preparátem jsou medikováni. Podle doktora Bogenschutze by v úvahu připadala varianta nahrazení placeba antihistaminikem (difenhydramin), které má podobně jako psilocybin mírně psychoaktivní efekt.


Další články v sekci