Zaostalý východ: Podkarpatská Rus za první republiky

23.06.2016 - Vladimír Černý

Jedním z problémů, se kterými se muselo Československo vypořádat, byla nerovnoměrnost vývoje území první republiky. Nejzaostalejší část tvořila Podkarpatská Rus


Reklama

O začlenění Podkarpatské Rusi do Československa usilovala především početná rusínská emigrace v USA. 12. listopadu 1918 se konalo referendum zástupců amerických Rusínů, v němž se pro takové řešení vyslovilo 67 % dotázaných.

Východní cíp republiky 

Země byla po všech stránkách zaostalejší než Slovensko a moderní infrastruktura zde musela být budována takříkajíc „na zelené louce“. Číst a psát zde umělo jen 17 % lidí a chyběla jakákoliv politická tradice i zkušenosti. Čeští učitelé, úředníci a kulturní pracovníci proto museli začínat od píky a zaostalost země se zmenšovala jen pomalu. Podařilo se však zastavit masovou emigraci Rusínů do zahraničí a počet obyvatel pozvolna stoupal. Dvě třetiny lidí ale stále pracovaly v zemědělství či lesnictví a průmysl se rozvíjel jen pozvolna hlavně v oblasti dřevařství, lihovarnictví a těžby kamene. Ve větších městech, zejména v Užhorodě a Mukačevu, se stavěly moderní budovy, otevíraly nové školy, budovaly silnice a železniční tratě, vznikaly první moderní nemocnice a podobně.

Dědictví předchozích staletí bídy však bylo tak velké, že se jej při nejlepší vůli nedařilo překonat. Zejména venkov byl stále zaostalý, panovala zde chudoba, hlad a infekční choroby. Státní i soukromé investice neproudily do země v takové výši, jak by potřebovala a navíc byla také zde situace negativně ovlivněna světovou hospodářskou krizí.

Následky krize

Důsledky ekonomické recese byly pro Slovensko a Podkarpatskou Rus s jejich křehkou ekonomickou strukturou horší, než pro české země. Z registrovaných nezaměstnaných jich dostávalo na Slovensku podporu jenom 20 %, na Podkarpatské Rusi ještě méně. Ostatní nezřídka doslova trpěli hladem a jejich situace byla zoufalá. Teprve ve druhé polovině třicátých let došlo k určitému oživení. Nezaměstnanost se podařilo omezit především stavbou nových silnic a železničních tratí. Zvýšené zbrojení se projevilo stavbou nových továren zejména na západním Slovensku. Také tam bylo možné najít práci, stejně jako v nových Baťových továrnách. 

Reklama

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 12/2012

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Inspektor Izraelského památkového úřadu s objeveným mečem.

Věda

Tropické cyklóny dostávaly jména už před několika staletími. Bouře byly tehdy pojmenovávány podle míst, kde působily velké škody nebo podle svatých.

Zajímavosti

Koncept lunární motorky Tardigrade.

Vesmír

Všemi barvami hrající kopce Aktau v NP Altyn-Emel jsou tvořeny měkkými sedimenty

Příroda
Historie

U Tannenbergu Rusové ztratily desetitisíce mužů, ale tisk bitvu označil za pouhý lokální neúspěch.

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907