Astronomové objevili dosud největší skupinu „neviditelných“ potulných planet

Potulné planety neobíhají kolem žádné hvězdy, nýbrž osamoceně putují mezihvězdným prostorem. Až doposud jsme jich znali jen málo. Mezinárodnímu týmu astronomů se ale nyní podařilo nalézt minimálně 70 těchto záhadných těles.

24.12.2021 - Martin ReichmanPotulné planety jsou obtížně zachytitelné objekty o hmotnosti srovnatelné s planetami Sluneční soustavy. Na rozdíl od nich ale neobíhají kolem žádné hvězdy, nýbrž osamoceně putují mezihvězdným prostorem. Až doposud jsme takových planet znali jen málo. Mezinárodnímu týmu astronomů se ale nyní podařilo nalézt minimálně 70 těchto těles. Jedná se o největší skupinu potulných planet, jaká byla dosud odhalena, a významný krok na cestě k objasnění původu a porozumění vlastnostem těchto záhadných galaktických nomádů.

„Ani jsme netušili, kolik takových objektů můžeme očekávat a překvapilo nás, že jsme jich našli tolik,“ říká astronomka Núria Miret-Roig, hlavní autorka nové studie publikované v časopise Nature Astronomy.

Nevititelní tuláci

Potulné planety putující vesmírem daleko od hvězd, které by je mohly osvětlovat, by za normálních okolností nebylo možné zaznamenat. Núria Miret-Roig a její tým proto využili fakt, že tyto objekty jsou po dobu několika milionů let od svého zrodu stále dostatečně teplé, aby samy zářily. Díky tomu jsou taková tělesa přímo pozorovatelná citlivými kamerami a velkými dalekohledy. V oblasti s probíhající tvorbou hvězd ležící v relativní blízkosti Slunce, která se na obloze promítá do souhvězdí Štíra a Hadonoše, objevili přinejmenším 70 nových potulných planet o hmotnosti srovnatelné s Jupiterem (viz Kolik je vesmírných tuláků?)

K zachycení takového množství těles členové týmu využili data získaná během 20 let pozorování pomocí řady teleskopů na Zemi i ve vesmíru. „Měřili jsme malé vlastní pohyby, barvy a svítivosti desítek milionů objektů na rozsáhlé ploše oblohy,“ vysvětluje Núria Miret-Roig. „A tato data nám umožnila bezpečně identifikovat nejslabší objekty patřící do této oblasti – potulné planety.“ Členové týmu použili pozorování získaná dalekohledy pracujícími na Evropské jižní observatoři v Chile a data z družice GAIA Evropské kosmické agentury.

Tato studie naznačila, že by mohlo existovat mnohem více planetárních objektů neobíhajících kolem hvězd, které čekají na objevení. „V Galaxii by mohlo být až několik miliard volně putujících obřích planet bez vazby na svou mateřskou hvězdu,“ upozorňuje Hervé Bouy, vedoucí celého výzkumného projektu.

TIP: U potulných exoplanet by se mohly nacházet obyvatelné měsíce

Studiem těchto nově objevených potulných planet astronomové mohou zjistit řadu informací o procesech jejich vzniku. Někteří vědci se domnívají, že by mohly vznikat při kolapsu prachoplynného oblaku, který je příliš malý na to, aby se v něm vytvářely hvězdy. Nebo se jedná o tělesa, která byla vyvržena ze svých mateřských planetárních systémů. Který z těchto mechanismů je pravděpodobnější, zatím není známo.

Kolik je vesmírných tuláků?

Přesný počet potulných planet, které tým objevil, je obtížné stanovit. Provedená pozorování totiž astronomům neumožňují určit hmotnosti nalezených těles. Objekty o hmotnosti 13× vyšší, než Jupiter pravděpodobně nejsou planetami a není možné je do součtu zahrnout. Ale vzhledem k tomu, že informace o hmotnosti není k dispozici, museli se vědci spolehnout na měření jasnosti, která poskytují horní limit počtu zachycených toulajících se planet. 

Jasnost určitým způsobem závisí na stáří objektu – starší planeta měla více času vychladnout a je tedy slabší. Pokud je tedy celá zkoumaná oblast starší, pak se v případě těch nejjasnějších objektů ve vzorku o planety nejedná, protože jsou pravděpodobně hmotnější, a obráceně. Vzhledem k nejistotě určení stáří oblasti se odhadovaný počet objevených planet pohybuje v rozmezí 70 až 170.


Další články v sekci