Do Arktidy pronikají ‚tepelné bomby‘, které likvidují mořský led

Beringovou úžinou přitékají do Arktidy masy teplé a slané vody z Pacifiku. S postupujícím oteplováním jsou stále častější

05.05.2021 - Stanislav MihulkaSeverní ledový oceán je výjimečný v tom, že jeho vody jsou rozvrstvené podle slanosti a nikoliv podle teploty. Jeho povrchovou vrstvu tvoří chladná a jen málo slaná voda, pocházející z řek a z tajícího ledu. Z Pacifiku proniká Beringovou úžinou do Arktidy teplá a relativně slaná voda, která klesá pod povrchovou vrstvu a vytváří velké kapsy teplé vody. Těmto kapsám se říká ‚tepelné bomby‘.

‚Tepelné bomby‘ jsou dost stabilní na to, aby se udržely po celé měsíce nebo i roky. Výzkumný tým, který vedli odborníci amerického institutu Scripps Institution of Oceanography na University of California San Diego, tento jev detailně prozkoumal, především pokud jde o jeho vztah k tání arktického mořského ledu.

Tepelné bomby pod ledem

Z jejich výsledků vyplývá, že ‚tepelné bomby‘, které jsou stále častější a mohutnější, významně urychlují tání ledu v Arktidě. Výzkum představuje další z řady důkazů, podle kterých může arktický vodní led v dohledné době na mizet na stále delší část roku. To představuje významný zásah do globálního klimatického systému, protože arktický led je považován za významný zdroj klimatické stability.

TIP: Arktida má nejméně ledu v historii satelitních měření

Výzkumu tohoto druhu by nebyl možný bez nových technologií a metod měření. Odborníci Scripps Institution of Oceanography pro tento účel vyvinuli například speciální senzor Fast CTD, který umožňuje velmi rychlé změření teplotního profilu oceánu přímo z paluby výzkumného plavidla.


Další články v sekci