Historie hledání planet (2): Neptun – planeta, která byla předpovězena

Zatímco planeta Uran byla objevena náhodou, Neptun už byl vyhledáván podle výpočtů v odchylkách pohybu Uranu

27.10.2022 - František MartinekAstronomové, kteří se zabývali pozorováním Uranu, si brzy povšimli, že se nenachází přesně tam, kde by měl podle výpočtů být. Rozdíly mezi vypočtenými a pozorovanými polohami planety na obloze navíc neustále narůstaly. Astronomy tak čím dál více zajímala otázka případného vlivu neznámého tělesa. V roce 1834 například tvrdil anglický reverend Thomas J. Hussey, astronom-amatér, že za drahou Uranu se musí nacházet další planeta. Avšak ne všichni tehdejší hvězdáři s jeho názorem souhlasili.

Nalezena na základě výpočtu

Od roku 1842 se problémem odchylek mezi vypočtenými a pozorovanými polohami Uranu zabývali mj. John Couch Adams (1819–1892), třiadvacetiletý student univerzity v Cambridge, a Urbain Jean Joseph Leverrier (1811–1877), dvaatřicetiletý astronom pařížské observatoře. Oba téměř současně a nezávisle na sobě určili z nepravidelností v pohybu Uranu polohu a přibližné parametry dráhy „rušivé“ planety.

Téhož dne, kdy německý astronom Johann Gottfried Galle obdržel od Leverriera dopis s výpočtem, objevil hledanou planetu nedaleko vypočteného místa. Při objevu mu asistoval Heinrich Luis d’Arrest: Galle namířil dalekohled do oblasti předpokládané polohy neznámé planety. Polohu a jasnost jedné hvězdy po druhé hlásil d’Arrestovi, ten je vyhledával na mapě, až narazil na „hvězdu“, která na mapě zakreslena nebyla. Tak byla 23. září 1846 objevena v souhvězdí Vodnáře planeta Neptun.

Nezávislá hledání

Po Neptunu pátral rovněž na základě předpovědi J. C. Adamse profesor cambridgeské univerzity James Challis. Když 1. října 1846 obdržel zprávu o objevu nové planety, prošel svá dřívější pozorování a zjistil, že hledanou planetu spatřil a zakreslil do své mapy již ve dnech 4. a 12. srpna 1846. Nezkontroloval však své záznamy dříve, a tak o prvenství v tomto „závodě“ přišel.

Neptun byl pozorován již předtím, aniž by si to jeho pozorovatelé uvědomovali. Ukázalo se, že francouzský astronom Joseph Lalande planetu nepochybně viděl již v květnu 1795 – tedy již čtrnáct let po objevu Uranu, aniž by poznal, že se nejedná o hvězdu. Neptun však mohl objevit i John Herschel: 14. června 1830 ho do své mapy zakreslil rovněž s přesvědčením, že jde ve skutečnosti o hvězdu.


Další články v sekci