Nové snímky z útrob jaderné elektrárny ve Fukušimě vyvolávají obavy

Dálkově ovládaní roboti objevili stopy poškození betonových konstrukcí v jaderné elektrárně Fukušima I. Bezprostřední nebezpeční ale podle odborníků zatím nehrozí.

08.04.2023 - Stanislav MihulkaJaponské jaderné elektrárny Fukušima I a II zasáhlo v roce 2011 zemětřesení, následované ničivou 15metrovou vlnou tsunami. Zatímco menší z obou elektráren – Fukušima II vyvázla relativně bez vážných škod, ve Fukušimě I selhalo chlazení reaktorů, což vedlo k jaderné havárii. Obě elektrárny jsou od té doby mimo provoz a probíhají zde práce na odstraňování následků katastrofy. V komplikovaném prostředí dnes zajišťují monitoring především dálkově ovládaní roboti, díky kterým mohou odborníci sledovat stav zasažených konstrukcí.

Výsledky nejnovějšího průzkumu z března tohoto roku, které zveřejnil provozovatel elektráren společnost TEPCO, přidělávají odborníkům vrásky na čele. Na pořízených záběrech z 1. bloku elektrárny Fukušima I je patrné, že klíčové podpůrné prvky konstrukcí jsou do určité míry poškozené. Viditelné jsou například ocelové výztuhy železobetonových konstrukcí. Přestože rozsah poškození nepředstavuje podle zástupců společnosti TEPCO bezprostřední nebezpečí, případné další zemětřesení by podle odborníků narušené konstrukce nemusely vydržet.

Obavy z dalšího zemětřesení

Japonsko se přitom nachází v geologicky „horké“ oblasti, takže není ani tak otázkou, zda k takovému zemětřesení dojde, ale kdy se tak stane. Podle agentury Associated Press jsou viditelné stopy poškození i na 120 centimetrů tlusté betonové zdi, která je součástí podstavce 1. bloku elektrárny Fukušima I. Odborníci se obávají především o osud tří nejvíce poškozených reaktorů, v nichž je momentálně asi 880 tun vysoce radiaktivního roztaveného jaderného paliva.

Pokud by došlo k dalšímu poškození konstrukce bloků elektrárny Fukušima I a především reaktorů, které se nacházejí uvnitř, mohlo by dojít k úniku podstatného množství taveného jaderného paliva. To by dramaticky zkomplikovalo dosavadní záchranné a dekontaminační práce ve Fukušimě. Guvernér prefektury Fukušima Masao Uchibori proto okamžitě vyzval zástupce společnosti TEPCO k důkladnému zhodnocení situace a vypracování zprávy o dalším postupu.

TIP: Radioaktivní voda z Fukušimy se podle vědců v bezpečné koncentraci rozšíří do většiny oceánů

Dekontaminace poškozené elektrárny zatím vázne. Zkušební odstraňování zasažených částí 2. bloku by měla začít v druhé polovině letošního roku po téměř dvouletém zpoždění. Odvoz vyhořelého paliva z chladící nádrže reaktoru 1. bloku má začít v roce 2027 s desetiletým zpožděním. Teprve poté by mělo dojít i k odstraňování roztaveného odpadu z reaktorů.


Další články v sekci