Pokojové rostliny jsou skvělé v odstraňování karcinogenů z ovzduší

Experiment s pokojovými rostlinami prokázal, že umí rychle a účinně vyčistit vzduch od nebezpečných organických těkavých látek

31.05.2023 - Stanislav MihulkaPokojové rostliny v mnoha případech zlepšují kvalitu ovzduší v místnostech. Jak moc účinná ale jejich pomoc může být? Australský výzkumný tým z Technologické univerzity v Sydney v novém výzkumu prokázal nečekaně vysokou efektivitu pokojových rostlin, při odstraňování nebezpečných škodlivin pocházejících z benzínu.

Právě výpary z benzínu a podobných látek představují častý zdroj znečištění ovzduší ve vnitřních prostorách. Obsahují takzvanou „velkou čtyřku“ těkavých organických sloučenin – benzen, toluen, etylbenzen a xylen, někdy zkráceně označovanou jako „BTEX“. Tyto látky jsou vesměs toxické, vysoce karcinogenní a jejich působení je spojováno s respiračními chorobami i s problémy centrální nervové soustavy.

Pokojovky čistící vzduch

Zdrojem látek BTEX v ovzduší vnitřních prostor jsou i benzínové pumpy. Dřívější výzkum ukázal, že benzínová pumpa ovlivní kvalitu ovzduší ve škole do vzdálenosti až 250 metrů. Australský tým spojil síly se společností Ambius, aby experimentálně ověřili, jak efektivní jsou pokojové rostliny v odstraňování látek BTEX a podobných škodlivin z ovzduší v místnostech.

Společně navrhli různé kombinace rostlin, které jsou známé svými fytoremediačními schopnostmi – tedy tím, že dovedou odstraňovat určité látky z prostředí – do celkem 9 sestav označovaných jako „Small Live Green Wall“ (SLGW). Každá z těchto sestav obsahovala šplhavnici zlatou (Epipremnum aureum), Syngonium podophyllum z čeledi áronovitých (Araceae) a zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum)

Jednotlivé sestavy rostliny badatelé umístili do experimentálních vzduchotěsných boxů, vystavili je vzduchu se škodlivinami a následně pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií zjišťovali, jak rostliny dokázaly vzduch vyčistit. 

Po osmi hodinách došlo ke snížení obsahu všech testovaných organických těkavých látek pod 20 %. Rostliny odstranily 85,96 % derivátů benzenu, včetně látek BTEX, 88,18 % cyklopentanu a dokonce 97,9 % alkanů

„Je to poprvé, kdy byla testována schopnost rostlin odstraňovat sloučeniny související s benzínem, a výsledky jsou ohromující,“ okomentoval výsledky experimentu výzkumník v oblasti bioremediace Fraser Torpy, který studii vedl. „Nejen, že rostliny dokážou odstranit většinu znečišťujících látek ze vzduchu během několika hodin, odstraňují ze vzduchu i nejškodlivější znečišťující látky – například známý karcinogenní benzen.“

Drobnou vadou na kráse celého experimentu a jeho výsledků je jeho forma. Efektivita rostlin umístěných ve vzduchotěsném boxu bude vždy jiná než u rostlin, které jsou umístěné v prostoru. Potvrzuje to ostatně dřívější studie vědců z americké Drexelovy University, která ukázala, že efekt volně stojících rostlin je na kvalitu vzduchu víceméně marginální. Badatelé ve své studii poukazovali právě na skutečnost, že většina testů je prováděná v podmínkách na hony vzdálených běžné realitě.


Další články v sekci