Uhlovodíkové vlny na Titanu erodují pobřeží moří a jezer

Počítačové simulace naznačují, že na Saturnově měsíci Titanu probíhají intenzivní vlnobití, způsobující erozi pobřeží.

25.06.2024 - Stanislav MihulkaSaturnův největší měsíc Titan je zvláštní svět. Jde kromě Země o jediný objekt Sluneční soustavy, na němž jsou aktivní řeky, jezera a moře. Přesto se Titan od Země nesmírně liší. Má velice hustou atmosféru plnou organických látek a jeho povrch svírá mráz padající k až –180 °C. Jeho „vodstva“ proto nejsou tvořené vodou, ale kapalnými uhlovodíky.

Existence moří a jezer na Titanu byla potvrzena teprve v roce 2007, díky misi sondy Cassini. Doposud ale není úplně jasné, jak vlastně tyto útvary vypadají a jaké v nich probíhají procesy. Tým amerického Massachusettského technologického institutu (MIT), který vedla Rose Palermová, se pokusil zjistit, jak vlny moří a jezer Titanu mohou působit na jeho pobřeží. Až doposud měli vědci k dispozici jen nepřímé a navzájem konfliktní důkazy, založené na snímcích povrchu Titanu.

Vlnobití na Titanu

Palermová s kolegy zvolili reverzní přístup - v počítačových simulacích nejprve namodelovali erozi pobřeží pozemských jezer a výsledky poté porovnali s tím, co ukazují snímky sondy Cassini. Výsledky výzkumu, který zveřejnil odborný časopis Science Advances naznačují, že energie vln na největším Saturnově měsíci může být dostatečně silná na to, aby dokázala erodovat pobřeží jeho jezer a moří.

Pokud někdy staneme na kraji moře či jezera na Titanu, zřejmě uvidíme vlny kapalného methanu a ethanu, jak se tříští o pobřeží,“ popisuje Taylor Perron z MIT. „Také bychom měli pozorovat, jak tyto vlny ukusují pobřeží a splachují ho, velmi podobně, jako se to děje na Zemi.“ Tento výzkum by se mohl stát dalším argumentem ve prospěch intenzivního průzkumu Titanu, protože nic podobného na jiných objektech Sluneční soustavy určitě neuvidíme.


Další články v sekci