Výzkum DNA Ludwiga van Beethovena odhalil možnou příčinu jeho smrti

Analýza DNA z Beethovených vlasů prozradila, že smrt slavného hudebníka souvisela s nemocí jater. Odhalila ale i pikantnost z minulosti jeho rodu

24.03.2023 - Stanislav MihulkaSvětoznámý německý hudební skladatel a klavírista Ludwig van Beethoven, který žil v letech 1770 až 1827, stále patří k nejvlivnějším hudebníkům. Jeho kariéru významně zasáhla řada zdravotních problémů, včetně postupné ztráty sluchu a problémů s trávicí soustavou.

V roce 1802 Beethoven vyjádřil přání, aby po jeho smrti byla jeho nemoc popsána a zveřejněna. Od té doby řada jeho životopisců a dalších odborníků navrhla mnoho hypotéz o příčině potíží slavného skladatele, včetně různých dědičných chorob. Antropolog Tristan Begg z Univerzity v Cambridgi a jeho spolupracovníci ve snaze osvětlit tuto záležitost prozkoumali DNA z několika vzorků skladatelových vlasů. Své závěry badatelé zveřejnili v odborném časopise Current Biology.

DNA z vlasů

Vědci prozkoumali celkem osm uchovaných pramenů vlasů, které jsou připisovány Beethovenovi. U pěti z nich zjistili, že patřily jedinému muži evropského původu a že to velmi pravděpodobně jsou skutečné Beethovenovy vlasy. Z nich následně izolovali DNA a přečetli genom slavného hudebníka.

Beggův tým sice neodhalil genetickou příčinu Beethovenovy postupné ztráty sluchu ani dalších geneticky podmíněných onemocnění, ale na něco přece jenom narazili. Ukázalo se, že Beethoven měl genetickou predispozici pro choroby jater. Následné metagenomické analýzy rovněž odhalily, že Beethoven přinejmenším měsíce před svou smrtí onemocněl virovým zánětem jater, čili hepatitidou B.

TIP: V našich genech a imunitním systému je stále otisk morových epidemií

Vzhledem ke zmíněné predispozici a častému pití alkoholu se u něj zřejmě rozvinulo velmi závažné onemocnění jater, které v relativně krátké době vedlo k Beethovenově smrti. Porovnání sekvence hudebníkova chromozomu Y s pěti žijícími členy jeho rodové linie přineslo ještě další zajímavý poznatek. Někdy během sedmi generací před narozením Ludwiga van Beethovena došlo v jeho linii k nevěře a otcem jednoho z Beethovených předků byl někdo jiný než manžel příslušné dámy.


Další články v sekci