Angola: Děti války

Nedlouho poté, co si Angolané v roce 1975 vybojovali samostatnost, odstartovala nemilosrdná sedmadvacetiletá občanská válka. Bez přehánění lze říct, že v zemi dnes žije jen hrstka lidí, kteří pamatují doby bez násilí a vraždění

18.04.2013 - Marek TeličkaAlt text

Rudá na angolské vlajce představuje krev prolitou během všech válek, černá africký kontinent. Ozubené kolo je symbolem průmyslu, mačeta představuje rolníky a boj. Hvězda znamená mezinárodní solidaritu a pokrok

Když Portugalci po bezmála 500 letech nadvlády vyklidili pole a Angola v roce 1975 vyhlásila samostatnost, zůstaly zde dvě vlivné a znesvářené vojensko-politické organizace. Komunistické Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA) a antikomunistický Svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA). Jejich boj měl zemi poznamenat mnohem víc než právě ukončená koloniální válka za nezávislost.

Po komunismu zdánlivá demokracie

Obě frakce usilovaly o moc a jejich vzájemný boj se stal jedním z nejvýraznějších konfliktů studené války. USA a Sovětský svaz všemožně podporovaly znesvářené strany a považovaly výsledek války za klíčový pro vývoj mezinárodní scény. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, znamenalo to konec finanční a materiální pomoci pro MPLA, která již od roku 1979 Angolu formálně ovládala. Došlo pouze k tomu, že stát byl z komunistického formálně přeměněn na demokratický. Občanská válka pokračovala dál a definitivně utichla až v únoru 2002, když byl v boji zabit vůdce UNITA Jonas Savimbi. UNITA se stala hlavní opoziční stranou a dlouholetý vůdce země a předseda MPLA, prezident José Eduardo dos Santos, se ještě pevněji usadil ve své diktátorské židli.

Země rychlé smrti

Dvacet sedm let dlouhá občanská válka měla na Angolany devastující účinek. A není se čemu divit. Vždyť jen počet mrtvých se odhaduje na 600 000 až 1,5 milionu lidí. Výzkum v roce 2007 ukázal, že Angolané trpí podvýživou a mají mimo jiné naprostý nedostatek vitamínu B3. V některých částech země jsou zcela běžné epidemie cholery, malárie, vztekliny a afrických krvácivých horeček. Leckde je vysoký výskyt HIV a tuberkulózy, objevuje se i horečka dengue a řada jiných infekčních chorob přenášených hmyzem. Kromě toho se Angolané musí dennodenně potýkat s množstvím dosud nevyklizených minových polí. Zanedbaná země má dnes vůbec nejvyšší kojeneckou úmrtnost na světě a lidé se zde jen výjimečně dožívají šedesátky.

Vláda na ropném prameni

Nadějí a zároveň starostí Angoly a její ekonomiky je maličký region Cabinda. Ačkoli jeho rozloha je jen o něco víc než pouhých 7 000 km2, Angola mu díky zásobám ropy vděčí za převážnou část exportních příjmů. „Africký Kuvajt“ ovšem de facto není součástí Angoly. Je vklíněn mezi pobřeží Republiky Kongo a Demokratické republiky Kongo a již několik let se snaží osamostatnit. Místní separatistické skupiny přitom rozhodně nejednají v rukavičkách.

Angola má tolik problémů, že i schopná a poctivá vláda by zde měla práci nejméně na půl století, aby stát dostala z nejhoršího. Přitom už 30 let ovládá zemi prezident dos Santos, absolutní vládce, jehož režim čelí mnoha nařčením z korupce a rozkrádání státního majetku. Naděje na změnu je přitom malá. Poslední prezidentské volby proběhly před 17 lety a nový termín je stále odkládán. Nastartování skutečných demokratických procesů je v nedohlednu a je jen málo pravděpodobné, že se do čela Angoly v dohledné době dostane někdo, kdo o ně bude upřímně usilovat.

Faktum

 

Angola má vůbec nejvyšší kojeneckou úmrtnost na světě a lidé se zde jen výjimečně dožívají šedesátky

Víte, že?

Ve městech jen třetina

V Angole žije podle odhadu z července 2012 asi 18 056 072 obyvatel – 71 % jich žije na venkově a zbylých 29 % ve městech.

Stručné dějiny

Bantuské kmeny, které v současnosti tvoří většinu místní populace, přišly na území dnešní Angoly zřejmě kolem roku 500 př. n. l. Díky znalosti zemědělství, zpracování kovů a výroby keramiky vytlačily původní khoisanské sběrače a lovce, jejichž potomci dodnes žijí v jižní části státu.

Převaha Bantuů vyústila během staletí ve státotvornou sílu. Ve 14. století tak vzniklo vedle mnoha dalších i Konžské království, do nějž Angola patřila společně se současnou Republikou Kongo, západní částí Demokratické republiky Kongo a dnes klíčovou angolskou exklávou Cabinda. Na konci 15. století se tady objevili první Portugalci a angolské pobřeží se stalo důležitým místem pro obchod mezi Evropou, Indií a jihovýchodní Asií. Obchod se soustředil zejména na trh s otroky, kterému byla učiněna přítrž až v první polovině 19. století. To už byla někdejší součást Konžského království dávno pod kontrolou Portugalců, od roku 1655 měla status kolonie a nesla jméno Angola.

Po 2. světové válce, v roce 1951, se z kolonie stala zámořská provincie. Vzhledem k tomu, že doba portugalské přítomnosti pomalu završovala pětisté výročí, první myšlenky na samostatnost nebyly přijaty ani zdaleka jednoznačně. V 50. letech 20. století se nicméně vytvořilo několik vojensko-politických organizací, které měly samostatnost jako hlavní cíl. Mezi roky 1961 a 1974 probíhala mezi angolskými nacionalisty a portugalskými jednotkami koloniální válka, která nakonec v listopadu 1975 vyústila ve vyhlášení nezávislé Angoly. Stejný rok ovšem odstartoval 27 let dlouhou občanskou válku, která znamenala ztrátu jednoho a půl milionu životů. O střechu nad hlavou přišly čtyři miliony lidí. Teprve v roce 2002 byl konflikt definitivně ukončen.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 18 056 072 (odhad z července 2012)
Očekávaná doba dožití: 54,59 let
Prům. počet dětí: 6,12 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 83,53 z 1 000 živě narozených (8. nejvyšší na světě)
Věková struktura: 43,9 % děti do 15 let, 53,2 % obyv. ve věku 15 až 64 let, jen 2,9 % obyv. starší než 65 let
Postižení HIV: 2 % obyvatel
Etnické složení: bantuské kmeny Ovimbundu 37 %, Kimbundu 25 % a Bakongo 13 %, míšenci místních etnik a Evropanů 3 %, ostatní 22 %
Úřední jazyk: portugalština, z domorodých jazyků jsou nejrozšířenější umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a další bantuské jazyky
Náboženství: křesťané 89 %, animisté 11 %
Nezaměstnanost: nedostupný údaj, reálný odhad 40 %
Gramotnost: 71,4 %

Politika

Typ vlády: Parlamentní demokracie v čele s prezidentem
Nezávislost: od 11. listopadu 1975, předtím kolonie Portugalska
Hlava státu: prezident José Eduardo dos Santos (od 21. září 1979) je zároveň šéfem vlády
Volby: Prezident má být podle ústavy volen na pět let, ovšem dos Santos byl naposledy zvolen 21. září 1992 a nové volby, původně plánované na září 2009, byly odloženy na neurčito

Ekonomika

Vysoký růst angolské ekonomiky je dán rostoucími cenami ropy, jejíž prodeje tvoří 85 % místního HDP. Díky ropě HDP mezi roky 2004–2008 každoročně rostl o více než 17 %. Země je zcela závislá na exportu ropy a diamantů a od vývoje v této oblasti se odvíjí vše ostatní.
HDP na hlavu: cca 6 000 USD (odhad 2011)
Měna: angolská kwanza (AOA); 1 USD = cca 94 kwanza
Vývoz: surová nafta, diamanty, ropné produkty, káva, sisal, ryby, dřevo. bavlna
Dovoz: stroje a elektrospotřebiče, automobily a náhradní díly, léky, potraviny, textil, zbraně

Geografie

Rozloha: 1 246 700 km2, 16x větší než ČR
Délka hranic: 5 198 km, z toho s Demokratickou republikou Kongo 2 511 km, s Namibií 1 376 km, se Zambií 1 110 km, s Republikou Kongo 201 km
Délka pobřeží: 1 600 km
Podnebí: polopouštní na jihu a podél pobřeží až k Luandě; na severu je studené období sucha (od května do října) a horké období dešťů (od listopadu do dubna)
Průměrné teploty: Luanda/Huambo listopad–duben 25–27/20 °C, květen, červen, září, říjen 21–24/16–21 °C, červenec, srpen 20/16 °C
Průměrné měsíční srážky: Luanda/Huambo listopad–duben 25–125/145–230 mm, květen–říjen 0–20/0–20 mm
Nejnižší a nejvyšší bod: Atlantský oceán 0 m / Morro de Moco 2 620 m

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie, Flickr, Shutterstock


Další články v sekci