Co jsou to tzv. rádiové fénixy? Jak vznikají a kde je můžeme spatřit?

Kupy galaxií patří mezi největší gravitačně vázané struktury v kosmu. Mohou obsahovat i tisíce hvězdných ostrovů, množství horkého plynu a neviditelné skryté látky. A někdy také žhnoucí medúzu…

12.03.2022 - Michal ŠvandaV kupě galaxií Abell 2877, ležící zhruba 300 milionů světelných let od Země, radioastronomové takovou medúzu objevili. Je viditelná pouze v rádiovém záření, na šířku měří přes milion světelných let a kromě „těla“ z přehřátého plazmatu jsou dobře patrná i roztahující se „chapadla“, jež z něj vystupují. Objekt zaujal pozornost odborníků nejen svým vzhledem, ale také vlastnostmi. 

Většinu cílů pozorovatelných ve vesmíru v rádiové oblasti tvoří obvykle zdroje rádiového záření v širokém spektru. Medúzu v kupě Abell 2877 lze ovšem sledovat jen ve velmi úzkém pásu rádiového záření. Zmíněným vlastnostem odpovídají objekty označované jako rádiové fénixy. Tak jako mystický pták, který zahynul v záblesku plamenů a znovu vstal z popela, představují rádiové fénixy kosmické struktury, jež se rodí z vysokoenergetických explozí – například při značném vzestupu aktivity blízké černé díry. Miliony let pak postupně mizí, jak struktura expanduje a nabuzené elektrony ztrácejí energii. Posléze snad dojde k nové energizaci při další katastrofické události. 

TIP: Rádiové záblesky: Záhadné signály z kosmu

Fénixy se nezformují při každé silné explozi: Podmínkou je vznik mohutné rázové vlny, která významně stlačuje a znovu urychluje volné elektrony, jež do plynu tvořícího fénixe dodaly procesy v blízkém aktivním galaktickém jádře. Energizované elektrony se stanou dočasným zdrojem synchrotronového záření, které je detekováno na rádiových vlnových délkách.


Další články v sekci