Four Corners: Indiánská pustina, kde se stýkají hranice čtyř států

Státní hranice často kopírují linii řek či pohoří. Pokud se však vytyčují politickou dohodou od stolu, volí se leckdy prostá geometrie a území pak na mapě vypadá třeba jako přesný obdélník. Učebnicový příklad najdeme na jihozápadě USA, kde se v jednom bodě spojují hned čtyři „narýsované“ státy

31.12.2019 - Barbora JelínkováAlt text

Neoficiální vlajka Four Corners vychází ze standart čtyř potkávajících se států. V každém z dílů, v rozložení odpovídajícím mapě, se nachází klíčový znak jednotlivých vlajek: Utah symbolizuje včelí úl, Colorado si zvolilo počáteční písmeno svého názvu, oranžová hvězda Arizony odkazuje na měď, jež se tam těží, a novomexický kříž symbolizuje slunce u indiánů kmene Zia. 

Zatímco trojmezí, tedy míst styku tří státních hranic, se na světě nachází několik desítek, čtyřmezí bychom spočítali na prstech jedné ruky. Oblast Four Corners neboli „čtyři rohy“ je zřejmě nejznámější a založila na tom i svoji turistickou atraktivitu: Pokud totiž zaujmete správnou pozici, ocitnete se naráz ve čtyřech státech: Utahu, Coloradu, Arizoně a Novém Mexiku. 

V bodě, kde se čtveřice pravých úhlů potkává – známém jako Four Corners Monument –, leží žulová deska s příslušnými státními symboly v bronzovém kotouči. Už od roku 1912, kdy tam správci umístili malý pískovcový pomník coby první značku, se jedná o oblíbený cíl výletníků. A lidé na místo míří dodnes, aby se vyfotografovali s každou končetinou v jiném státě.

Sporná rovnoběžka

Otázkou zůstává, zda je bod označen geograficky správně. Již počátkem 20. století se vynořily pochybnosti, jestli původní mapování proběhlo tak, jak mělo. Geodetové, kteří mezi léty 1868 a 1901 vyznačovali hranice přímo v terénu, totiž neměli potřebnou technologii umožňující přesně kopírovat 37. rovnoběžku, zvolenou jako předěl mezi severní a jižní dvojicí států (viz Stručné dějiny). V roce 1919 dokonce zástupci Nového Mexika kvůli sporům o hranice zažalovali coloradskou vládu. 

Současné ustanovení říká, že platné hranice vyznačují terénní hraničníky, třebaže ne vždy souhlasí s někdejším písemným záměrem. Například v jednom místě mezi Coloradem a Utahem vede vytyčená linie 2,4 km západně od původního plánu. Památník Four Corners pak podle Národní geodetické agentury leží 551 m východně od místa, kde by měl „správně“ být.

 

Správci z kmene Navajo

Subtropická 37. rovnoběžka – jež protíná například Athény či Sevillu – se zároveň stala jedním z důvodů, proč je oblast Four Corners osídlena jen řídce: Život v nehostinné krajině s charakteristickým pouštním rázem není snadný. Nejblíž od památníku, asi 10 km, se nachází arizonské městečko s indiánským názvem Teec Noc Pos a zhruba se sedmi stovkami stálých obyvatel. 

Za neoficiální „metropoli“ Four Corners se proto považuje čtyřicetitisícový Farmington v Novém Mexiku, jehož historie sahá až do 7. století. Dokládá to, že se původní indiánská populace na náročné klimatické podmínky dobře adaptovala, přičemž její potomci dodnes tvoří většinu místního obyvatelstva. Nejpočetnější jsou příslušníci kmene Navajo (čítajícího v celých USA asi 300 tisíc osob), kteří zároveň od roku 1923 monument oficiálně spravují a vybírají poplatky za vstup. 

UFO nad Novým Mexikem

Obyvatelé městečka Aztec nedaleko Farmingtonu údajně v březnu 1948 pozorovali na obloze UFO. Podle výpovědí svědků přistál domnělý mimozemský objekt o průměru 30 m (což by z něj činilo dosud největší zaznamenaný létající talíř) zhruba 20 km směrem na severovýchod, kde jej posléze měla nalézt armáda. Uvnitř poškozené kabiny prý vojáci objevili čtrnáct mrtvých bytostí podobných lidem. Další zprávy říkají, že vojsko převezlo údajné UFO na utajenou základnu, kde ho podrobilo dalšímu výzkumu. Mimo jiné tak měly být odhaleny symboly připomínající hieroglyfy na řídicím panelu vesmírného plavidla či záhadná kniha se stránkami z materiálu podobného plastu.

Stručné dějiny

Stejně jako v případě zbytku Spojených států se i historie tohoto regionu úzce odvíjí od příchodu evropských kolonizátorů, konkrétně Španělů v 16. století. Do té doby obývalo nehostinnou poušť na jihozápadě kontinentu několik indiánských kmenů, převážně Navajo a Ute, a na rozdíl od mnoha jiných oblastí tam poměrně poklidně žijí dodnes. 

V moci dobyvatelů

Příchod španělských objevitelů pro ně nicméně znamenal rušné časy: Jejich domovinu si Evropané nejprve přivlastnili jako Nové Španělsko a o dvě století později ji postoupili Mexiku pod názvem Nové Mexiko, na což ještě dnes odkazuje stejnojmenný stát. V rukou Mexičanů však území nezůstalo dlouho. Poté, co Spojené státy sporným způsobem anektovaly původně mexický Texas, si Kongres dělal zálusk na další rozšiřování hranic. A po dvouletém ozbrojeném konfliktu s jižním sousedem se nakonec tyto snahy roku 1848 završily: Vítězství v americko-mexické válce znamenalo mimo jiné smlouvu o změně vlastníka Nového Mexika.

Mise státních geodetů 

Vymezování hranic započalo krátce po podpisu mírového dokumentu. V roce 1850 v oblasti existovaly pouze dva státy – Utah a Nové Mexiko, které na základě rozhodnutí Kongresu oddělila linie 37. rovnoběžky. Další nařízení vlády „přepůlilo“ roku 1861 území Utahu a vyčlenilo z něj nově vzniklé Colorado, jež dnes tvoří severovýchodní obdélník Four Corners. Rozsáhlé Nové Mexiko jižně od zmíněné rovnoběžky se rozdělilo dva roky nato, když Kongres odsouhlasil vytyčení hranic Arizony – a tím vzniklo slavné čtyřmezí. Po několik následujících let však předěly zůstávaly jen „na papíře“, než je v terénu vyznačili geodetové speciálně vytvořeného úřadu.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyv. (všechny 4 státy): 17 603 000; očekávaná doba dožití: 79,5 roku; prům. počet dětí: 1,82 na ženu; věková struktura: 23,58 % obyv. do 19 let, 8,13 % obyv. starších 65 let; městské obyv.: Farmington má 45 400 obyv.; náboženství: 70 % křesťanství, 25 % bez vyznání, 5 % ostatní; oficiální jazyk: angličtina; obyv. pod hranicí chudoby: 16 %; gramotnost: 86 %.

Politika

Státní zřízení: region v USA na hranici států Colorado, Utah, Nové Mexiko a Arizona.

Ekonomika

HDP na hlavu: nestanovuje se; měna: americký dolar, s kurzem 1 : 23,4 Kč.

Geografie

Charakter území: nehostinné, převážně skalnaté a suché, s pouštním charakterem a značnou nadmořskou výškou; podnebí: horká léta provázená bouřkami (zejména v horách), s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí, chladné zimy; min. noční / max. denní teploty (°C) ve Farmingtonu: leden–březen 9–12/21–26, duben–červen 15–21/28–32, červenec–září 26–27/32–33, říjen–prosinec 16–34/22–29; nejvyšší bod: Mount Elbert, Colorado (4 401 m).

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci