Americké úřady schválily lék proti závažným omrzlinám

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil první lék na léčbu těžkých omrzlin. Lék otevírá krevní cévy, zabraňuje srážení krve a snižuje riziko amputací

23.02.2024 - Stanislav MihulkaLidské tělo reaguje na chlad stažením cév a uzavřením tepla v jádru. Umožní mu to přežít drsné podmínky, často ovšem za cenu obětování okrajových částí těla, které v takové chvíli často utrpí omrzliny. Nejčastěji jsou postiženy periferní části těla, to znamená například špička nosu, brada, ušní boltce, prsty na rukou a na nohou. Podobně jako u popálenin se omrzliny dělí na tři stupně podle typu závažnosti

První stupeň se projevuje zblednutím kůže a je spojen s pocity pálení až silné bolestivosti. Druhý stupeň mohou doprovázet puchýře, někdy i krvavé, a třetí stupeň končí necitlivostí, zčernáním postižené pokožky až odumřením kožní tkáně.

Třetí stupeň omrzlin je naštěstí poměrně vzácný. Podle odhadů postihuje jednoho člověka ze 100 000 (data ze Spojených států z let 2016 až 2018). Léčba je ale během na dlouhou trať a často sebou nese celoživotní následky.

Starý lék, nové využití

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) před pár dny schválil první lék na léčbu těžkých omrzlin. Léčivo otevírá krevní cévy a zabraňuje tomu, aby u omrznutých pacientů docházelo ke krevním sraženinám a omezuje tím riziko amputací. Přípravek se bude prodávat pod jménem Aurlumyn.

Omrzliny jsou poškození tkání způsobené extrémním chladem. Může docházet k poškození pokožky a podkožních tkání, vážnější omrzliny mohou postihnout i svaly, šlachy a kosti. Když tkáň zmrzne, dojde k omezení průtoku krve a snížení dodávky kyslíku, což posléze vede jejímu odumření. Celý proces navíc komplikují a urychlují krevní sraženiny a jediným účinným řešením bývá často amputace postižené části těla.

Schválení této léčby přináší pacientům vůbec první možnost účinné léčby závažných omrzlin,pochvaluje si Norman Stockbridge z Centra pro hodnocení a výzkum Úřadu pro kontrolu léčiv a potravin. „Lékaři díky tomu získávají nástroj, s nímž bude možné v řadě případů zabránit amputacím.

Aurlumyn, respektive iloprost, není novým lékem – americké úřady ho již v roce 2004 schválily jako lék k plicní arteriální hypertenzi (vysokému tlaku v plicích). K léčbě omrzlin se používá v některých dalších zemích včetně Evropy. 

Rozhodnutí amerických úřadů přichází po úspěšném klinickém testu se 47 pacienty, kteří utrpěli těžké omrzliny. Pacienti, kteří v rámci studie dostávali iloprost, vyvázli bez nutnosti podstoupit amputaci. U pacientů léčených jiným způsobem, museli lékaři přikročit k amputacím v 60 % případů, respektive v 19 % u pacientů, léčených kombinací iloprostem a dalšími léky.

Jak poskytnout první pomoc v případě omrzlin

  • Vyměňte postiženému mokrý oděv za teplý a suchý
  • Omrzlinu zahřívejte tělesným teplem (ať už teplem postiženého, nebo svým vlastním – například v podpaží či tříslech)
  • Přimějte pacienta rozpohybovat končetiny (pozor, pokud má omrznuté nohy, neměl by chodit!)
  • Podejte mu teplé, oslazené nealkoholické nápoje
  • Masírujte okolí omrzliny – nikdy však ne v místě poškozené tkáně!
  • Poškozenou tkáň dle rozsahu sterilně překryjte, zafixujte a zajistěte odborné ošetření
  • Omrzliny je dále možné ošetřovat prostřednictvím horké lázně, obvykle o teplotě přibližně 40 °C (nejvýše 42 °C). Pacient přitom musí s postiženou částí těla ve vodě pohybovat, dokud nedojde k prokrvení a bolesti
  • Pokud to situace dovoluje a nehrozí další omrznutí, vyhledejte lékařskou pomoc

Další články v sekci