Kouzla pod hladinou: Co jste nejspíš nevěděli o mořských hvězdicích

Hvězdice se řadí do kmene ostnokožců a v současnosti je známo asi 1 500 druhů této živočišné třídy. O jejich přizpůsobivosti svědčí, že obývají dna všech oceánů od tropických po polární oblasti a setkat se s nimi můžete jak v mělčinách u pobřeží, tak v šestikilometrových hloubkách

08.01.2023 - Marek TeličkaHvězdice (Asteroidea) jsou bezobratlé a pro stavbu jejich těl je typický střední „disk“ a pět ramen. Některé druhy ovšem disponují větším počtem ramen. Vrchní část jejich těl může být hladká, zrnitá a může být dokonce opatřena trny. Ze spodní strany je uprostřed disku umístěn ústní otvor, na nějž navazuje žaludek a střevo, které zabírá většinu střední části a zasahuje i do ramen. Řitní otvor ústí do horního pláště hvězdice ve středu disku.

Potravou některých hvězdic jsou drobné řasy, houby, škeble, plži a další malá zvířata. Jiné druhy konzumují rozkládající se organické materiály a výkaly a další se živí fytoplanktonem.

Hvězdice mají velmi neobvyklý „způsob stolování“, jak by se přeneseně dalo říct. Namísto aby se snažily vpravit potravu ústy do žaludku, vyvrhne žaludek ústy ven z těla a obalí jím svoji kořist, kterou tak může trávit mimo vlastní tělo. Žaludek není do těla hvězdice vtažen dřív než trávicí enzymy vykonají své a natrávená potrava je posunuta do střeva hvězdice.

Nezmaři s mnoha životy

Některé druhy hvězdic mají mimořádnou schopnost regenerace a během dostatečně dlouhé doby jim naroste nové rameno místo toho, o které dřív přišli. Mezi hvězdicemi jsou dokonce takoví nezmaři, u nichž naroste celá nová hvězdice z jediného odděleného ramene, zatímco většina „samoopravovacích“ druhů potřebuje alespoň část středové části, aby mohla pomýšlet na znovuzrození. 

Obnova organismu může trvat několik měsíců nebo dokonce let a zejména na začátku této doby jsou hvězdice velmi náchylné k infekcím. Oddělení může být způsobeno nehodou, při napadení predátorem (hvězdice umí rameno obětovat podobně jako některé ještěrky ocas), ale může se jednat i o způsob asexuálního rozmnožování. 

Jedy, sliz a brnění 

Hvězdice mají řadu přirozených nepřátel – ptáky (zejména racky), kraby, ryby, mořské vydry, žraloky, manty nebo velké mořské plže tritonky. Jsou proti nim vybaveni obrannými látkami, obsaženými ve svém těle, které mají nepříjemnou pachuť. Některé druhy, například hvězdice mnohotrnná (Astropecten polyacanthus), disponují silnými toxiny, jako je třeba tetrodotoxin.

TIP: Jak rostou korály: Život v podmořské zahradě

Hvězdice Pteraster tesselatus zase dokáže v případě ohrožení vytvořit velké množství slizu, jenž je toxický a některé jiné bezobratlé může i usmrtit. Účinným obranným mechanismem jsou i trny na povrchu těla, jimiž je vybavena především hvězdice trnová koruna (Acanthaster planci). Velkým nebezpečím pro hvězdice jsou také jiné druhy hvězdic. 

Co ještě o hvězdicích nevíte

  • Tropické cyklóny a hvězdice trnová koruna jsou dnes hlavními příčinami úbytku korálů na Velkém bariérovém útesu u Austrálie.
  • Namísto krve putuje tělem hvězdic mořská voda, která je distributorem klíčových živin do tělesných orgánů.
  • Na konci každého ramene mořské hvězdice je umístěno primitivní oko, jenž jim umožňuje orientovat se ve svém okolí.
  • Pohybují se díky stovkám maličkých hydraulických „nožek“ na spodní části každého ramene, které jsou naplňovány mořskou vodou.
  • Nemají mozek ani centrální nervový systém; některé druhy hvězdic mají až padesát ramen a dožívají se i 35 let.
  • Zřejmě největší hvězdice „slunečnicová“ (Pycnopodia helianthoides) má rozpětí kolem jednoho metru.

Další články v sekci