Příliš hlučné Slunce: Co způsobuje sluneční otřesy?

Slunce na rozdíl od mnoha hvězd nijak viditelně nepulzuje. Drobné pulzace ale na naší mateřské hvězdě pozorovat můžeme - jde o důsledek zvukových vln, jež se šíří jejím nitrem…

17.12.2022 - Michal ŠvandaHvězdy tradičně označujeme také jako „stálice“, což v nás budí dojem, že zůstávají stejné. Nic však není dál od pravdy: Hvězdy podléhají nejrůznějším proměnám, některé z nich například mohutně pulzují. Dané pulzace na sebe ovšem berou více podob. Zatímco ty „klasické“, doprovázené značnými změnami poloměru hvězdy, se Slunce netýkají, drobné pulzace označované jako neradiální u něj najdeme. 

TIP: Koule žhavých plynů: Co drží pohromadě Slunce a další hvězdy?

Ve skutečnosti jde spíš o důsledky zvukových vln, jež se šíří slunečním nitrem. Vyvolává je především povrchová konvekce, která působí jako sonický třesk, jak se v ní hmota převaluje. Vzniklé tlakové poruchy pronikají do nitra a zpět, načež mohou být opět zachyceny na povrchu. Nesou zvukovou energii o dvanáct řádů větší, než je síla běžné lidské konverzace, a v důsledku takového výkonu jsou zmíněné zvukové vlny dokonce vidět! 

Sluneční erupce mohou také spouštět zvukové vlny, které se šíří do nitra hvězdy. Kvůli rostoucím teplotám se však ohýbají nebo lámou zpět k povrchu, kde vytvářejí vlnění.


Další články v sekci