Zahrada na jihu Ameriky: Chilský národní park Torres del Paine

Chilský národní park Torres del Paine je mimořádným místem, kde můžete obdivovat neobyčejné přírodní scenérie a při určité dávce štěstí také zvířata, která zde žijí

08.09.2023 - Marek TeličkaChilský národní park Torres del Paine byl založen roku 1959 pod jménem Parque Nacional de Turismo Lago Grey. Teprve později (1970) dostal své současné jméno a roku 1977 byly stanoveny jeho definitivní hranice, když Guido Monzino daroval chilské vládě 12 000 hektarů půdy přiléhající k tehdejšímu parku. V roce 1978 byl park vyhlášen biosférickou rezervací v rámci UNESCO.

Torres del Paine má bohatou vegetaci, mezi niž patří stálezelené rostliny z čeledi Proteaceae nebo „pantoflíčky“ Calceolaria uniflora, které se vyskytují v široké paletě barev a tvarů. Roste zde i sedm druhů vstavačovitých, ale také 85 druhů nepůvodních rostlin. Z nich má 75 druhů evropský původ a 31 je považováno za invazivní druhy.

Rovně zástupci fauny, kteří v Torres del Paine žijí, určitě stojí za pozornost. Vedle pum a lišek je možné spatřit vzácného jelenovitého huemula jižního (Hippocamelus bisulcus), nebo některého z celkem patnácti druhů dravých ptáků.


Další články v sekci