Zeptej se vědce: Jak lze zjistit průměrnou teplotu na naší planetě v dávné minulosti?

Nejstarší změřené hodnoty teploty na Zemi pocházejí poloviny 17. století. Jakým způsobem vědci zjišťují teploty v dávnějších časech? Jak můžeme vědět, kolik bylo stupňů, když po Zemi běhali mamuti nebo třeba dinosauři?

05.10.2023 - Vojtěch DolejšTeplota vzduchu se u nás měří od roku 1752 v pražském Klementinu, zatímco celosvětově probíhá nejstarší souvislé měření od roku 1659 v Británii. Dřívější teploty můžeme zjistit porovnáváním složení jednotlivých vrstev ledu v různé hloubce velkých ledovců.

Voda zahrnuje převážně lehký izotop kyslíku ¹⁶O a lehký vodík ¹H. V přírodě se však vyskytuje také nepatrné množství těžkých izotopů ¹⁷O, ¹⁸O a ²H, jež obsahují v jádře o jeden či dva neutrony víc, nicméně jsou stabilní a nepodléhají radioaktivnímu rozpadu. Nazývají se těžké, protože mají skutečně vyšší hmotnost, a tedy i o něco vyšší bod varu než lehká voda. Lze je tudíž laboratorně oddělit, změřit a spočítat jejich poměry, na jejichž základě se dá potom přesně stanovit teplota v době, kdy tato voda zmrzla.

Stáří ledu zjistíme z hloubky vrtu a počtu vrstev. Pro každou teplotu můžeme následně spočítat poměr lehké a těžké vody, protože první zmíněná se vypařuje snáz než druhá. A víme-li, v jaké době voda obsahovala konkrétní poměr lehkých a těžkých izotopů, snadno odvodíme i tehdejší teplotu.

Za Zeptej se vědce odpovídá Mgr. Vojtěch Dolejš, Centrum molekulární biologie, Univerzita v Heidelbergu

„Zeptej se vědce“ je projekt skupiny odborníků, kteří na odpovídají za zvídavé dotazy. Zdroje, o které se odborník opírá, najdete na facebook.com/zeptej.se.vedce


Další články v sekci