Irsko: Skoky keltského tygra

13.09.2013

Jeden a půl století bylo Irsko místem, odkud miliony lidí utíkaly za lepším životem do zahraničí. Dnes žije v zahraničí mnohonásobně více Irů než na domácí půdě, ale situace se obrátila – díky ekonomickým úspěchům se země stává vytouženou destinací desetitisíců emigrantů


Reklama

Barvy irské vlajky oficiálně nemají žádný význam, ale jedna z neoficiálních verzí říká, že zelená symbolizuje katolíky, oranžová protestanty a bílá mír mezi nimi

V roce 1921 došlo k rozdělení ostrova na severní, k Velké Británii přidruženou část a jižní oblast, z níž se stal nezávislý státní útvar. Irská republika zabírá zhruba pět šestin ostrova, Severní Irsko zbylou šestinu. Přes politické oddělení je v Irsku množství oblastí řízeno společně a tento trend sílí.

Zvlášť a stejně spolu

Obě části ostrova sdílejí starost o dopravní, telekomunikační, energetické a vodní sítě. Z hlediska vzájemných sympatií obou ostrovních částí je ovšem mnohem výmluvnější, že ve většině sportů je na mezinárodní podniky vysílán společný reprezentační tým. Výraznou výjimkou je v tomto ohledu fotbal. Dokonce až do 50. let minulého století vypravovaly oba politické útvary na mezinárodní soutěže své týmy pod shodným názvem „Irsko“.

Společné kroky jsou podnikány i na úrovni ministerstev. Pro tento účel byla roku 1998 ustanovena Severo-jižní ministerská rada, která umožňuje koordinovat činnost severní a jižní vlády v celkem dvanácti oblastech včetně například zemědělství, životního prostředí, dopravy a turismu. Přestože v každé části platí jiná měna (na jihu euro, na severu libry), stále větší část obchodních aktivit probíhá na celoostrovní bázi. Zcela jednotný je už například trh s elektřinou a k témuž spěje trh se zemním plynem.

Problémy keltského tygra

Irsko bylo dlouhou dobu považováno za jednu z nejslabších evropských ekonomik. Kořeny tohoto faktu spočívají už v období průmyslové revoluce, která ostrov úplně obešla. Jako jeden z důvodů bývá udáván nedostatek přírodních zdrojů uhlí a oceli, ale to by nebyly industrializovány ani jiné země, které jsou na tom se zásobami surovin podobně nebo hůř. V 19. století převládal názor, že „Irové prostě neumí podnikat“, ale pravým důvodem je podle všeho dlouhodobé spojení s úspěšnou ekonomikou Anglie.

Svazek s kolébkou průmyslové revoluce znamenal, že Irsko se pro rozvíjející Anglii stalo zemědělskou základnou a pouhým dodavatelem potravin.
V 90. letech 20. století došlo k prudkému obratu a jižní Irská republika začala být díky prudkému ekonomickému vzestupu dokonce nazývána „keltským tygrem“. Roku 2005 dokonce časopis The Economist zařadil na přední místo žebříčku zemí s nejvyšší kvalitou života. Světová ekonomická krize roku 2008 se ovšem projevila i tady a momentálně je v Irsku velmi vysoká nezaměstnanost.

STRUČNÉ DĚJINY

První lidé se v Irsku objevili asi před 9 000 let, ale podrobnosti o jejich životě neznáme. Výrazný zlom znamenal pro ostrov zhruba před 2 500 lety příchod Keltů, po nichž se dodnes ve změněné podobě zachoval jazyk, hudba nebo hry.

V 5. století našeho letopočtu přinesl do Irska křesťanskou víru svatý Patrik, který je dodnes patronem země. S mnohem méně mírumilovnými úmysly se do historie ostrova zapsali Vikingové, kteří začali v 8. století opakovaně napadat pobřeží. Nakonec po nich kromě mrtvých zůstala i jimi založená města Dublin, Cork, Waterford a Limerick a koncept peněžního hospodářství. Na přelomu prvního a druhého tisíciletí se v Irsku začali prosazovat Angličané, v jejichž očích byla tato země divokou necivilizovanou končinou. Konec 16. století s sebou přinesl stupňovaný anglický tlak, který nakonec vyústil ve vítězné bitvě u Kinsale. V roce 1607 tak padlo celé Irsko Anglii do rukou.

17. století bylo poznamenáno mnoha boji mezi anglickými protestanty a irskými katolíky, což v 18. století přerostlo v organizovanou snahu Angličanů katolickou víru zcela potlačit. Na konci 18. století se Irové snažili osamostatnit, ale výsledkem byly jen desetitisíce mrtvých. Obrovskou pohromou byl v polovině 19. století hladomor, který zdecimoval irské obyvatelstvo a zahájil vlnu vystěhovalectví, která skončila vlastně až ve druhé polovině 20. století. Důsledkem hladomoru byla i zesílená snaha o dosažení samostatnosti. Po dalších bojích byl ostrov v roce 1921 rozdělen na sever a zbylou (zprvu jen autonomní) část. K naprostému osamostatnění jižní části Irska došlo až v roce 1948. Severní Irsko, které zůstalo součástí Velké Británie, bylo mezi 60. a 90. lety minulého století dějištěm mnoha teroristických útoků a násilných střetů plynoucích z nevraživosti mezi tamními katolíky a protestanty.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 4,7 milionu, asi o milion méně než Slovensko
Očekávaná doba dožití: 80,07 let
Prům. počet dětí: 2,03 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 3,89 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 20,9 % děti do 15 let, 67,1 % obyv. ve věku 15 až 64 let, 12 % obyv. je starších více než 65 let; 50 % obyvatel je mladších než 34,5 roku
Obyvatelé měst: 61 %
Etnické složení: Irové 87,4 %, ostatní běloši 7,5 %, Asiaté 1,3 %, černoši 1,1 %, míšenci 1,1 %, nespecifikováno 1,6 %
Náboženství: římsko–katolické 87,4 %, protestantské 2,9 %, ostatní křesťané
1,9 %, ostatní 2,1 %, nespecifikováno 1,5 %, bez vyznání 4,2 %
Úřední jazyk: irština a angličtina
Nezaměstnanost: cca 14,7 %
Gramotnost: 99 %

Politika

Typ vlády: republika, parlamentní demokracie
Samostatnost: od 6. prosince 1921 (dříve součást Velké Británie)
Hlava státu: prezident Michael D. Higgins (od října 2011)
Šéf vlády: premiér Enda Kenny (od března 2011); kabinet je jmenován prezidentem na návrh premiéra a se souhlasem sněmovny
Volby: prezident je volen všelidovým hlasováním na sedmileté období a může být zvolen podruhé; další volby se budou konat v roce 2018

Ekonomika

HDP na hlavu: 42 600 USD (odhad 2012)
Měna: euro
Dovoz: výpočetní technika, jiné stroje zařízení, chemikálie, nafta a výrobky z nafty, textil a oděvy
Vývoz: stroje a zařízení, počítače, chemikálie, léky, živá zvířata
Hlavní obchodní partneři: Velká Británie, USA, Německo, Francie, Belgie, Španělsko

GEOGRAFIE

Rozloha: 70 273 km2, o něco větší než Srí Lanka nebo Gruzie, o něco menší než ČR Hranice: pouze 360 km s Velkou Británií; Délka pobřeží: 1 448 km
Podnebí: mírné přímořské, mezi ročními obdobími nejsou příliš výrazné rozdíly
Průměrné měsíční minimální/maximální teploty v Dublinu (°C): leden–březen 2–3/7–10, duben–červen 4–10/11–17, červenec–září 9–11/17–19, říjen–prosinec 3–6/8–13
Průměrné měsíční srážky v Dublinu (mm): leden–březen 50–70, duben–červen 51–56, červenec–září 66–71, říjen–prosinec 65–75
Nejnižší a nejvyšší bod: Atlantský oceán 0 m / Carrauntoohil 1 041 m

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Myšlenka, že sex má co do činění se zvýšeným pocitem nabuzení, je postavena na reálném základě.

Zajímavosti

Elektrický letoun „Spirit of Innovation“ dosáhl maximální rychlosti 623 kilometry za hodinu.

Věda

Ikonický snímek Buzze Aldrina na Měsíci a méně známá výbava pro náboženský obřad, kterou si přibalil s sebou.

Vesmír

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru na iluminaci z kroniky Balduina Lucemburského (14. století).

Historie

Hitler měl po příjezdu na místo dobrou náladu a s ostatními žertoval.

Válka
Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907