Jemen: Terorismus, únosy a beznaděj

Zprávy o situaci v Jemenu vyznívají výhradně negativně. O státu se hovoří jako o Afghánistánu u moře, druhém Somálsku, nebo je jeho vnitřní stav popisován jako kombinace problémů v obou těchto zemích

11.05.2013 - Marek TeličkaAlt text

Vlajka Jemenu existuje od května 1990, kdy byly severní a jižní část formálně sloučeny. Rudá barva je znakem prolité mučednické krve a jednoty, bílá představuje světlou budoucnost a černá temnou minulost

Jemen se už dlouho potácí na hranici kolapsu. Jeho vláda, která je považována za slabou a zkorumpovanou, musí čelit mnoha sociálním nejistotám, nespokojeným ozbrojeným kmenům, vypořádat se s názory vlivných radikálních islamistických duchovních a s bojovníky džihádu. Jemen je suverénně nejchudší zemí regionu a je na hony vzdálen luxusu Saúdské Arábie – svého velkého severního souseda a nejbohatší země Blízkého východu.

Na špatné straně

Kořeny neúspěchu spojeného Jemenu tkví hluboko v historii jižní i severní části. Ani po vytvoření společného státu ale nebyly učiněny zrovna nejšťastnější kroky k dosažení blahobytu. Prezident Ali Abdullah Saleh, který dříve vládl severní části a po spojení se stal lídrem celé země, se snažil spíše o upevnění vlastní pozice než o vybudování stabilní demokracie. Jedním z jeho nešťastných počinů bylo spojenectví se Saddámem Husajnem.

Když Husajn provedl v roce 1990 invazi do Kuvajtu a OSN řešila další postup, Jemen jako člen Rady bezpečnosti OSN několikrát Iráku v rozhodování o rezolucích nepokrytě stranil. Hlasoval rovněž proti použití síly v této otázce. V důsledku toho zrušilo mnoho arabských států podpůrné programy pro Jemen, a některé dokonce přerušily diplomatický kontakt. Ze Saúdské Arábie a dalších arabských států bylo vyhnáno přinejmenším 850 000 Jemenců.

Teroristická základna?

Od války v Zálivu se Jemen snaží dát své vztahy s někdejšími spojenci do pořádku. V oblasti zahraniční diplomacie mu ale nijak nepomáhá fakt, že podle názoru výzvědných služeb je právě na území Jemenu výcvikové centrum teroristické organizace Al-Káida.

Je velice nepravděpodobné, že by byla jemenská vláda přímo zapojena do osnování teroristických útoků proti západním zemím. Naopak prosakují zprávy, že spíše pomáhá Američanům v útocích na teroristické cíle. To by potvrzovala také vojenská pomoc v hodnotě 140 milionů dolarů, kterou jemenská vláda obdržela v roce 2010.

Pravdě je mnohem blíž názor, že nad svým územím nemá země vůbec kontrolu. Sama čelí extrémistickým ozbrojeným skupinkám, které v některých oblastech diktují životní podmínky Jemenců. Velice nešťastnou praxí jsou únosy cizinců, které extrémisté používají jako nátlakový prvek v jednáních s vládou. Politická elita Jemenu nedokáže, nebo snad nechce, ovládat ani svůj vlastní úřednický aparát, který je proslulý korupcí a porušováním lidských práv. Podle četných zpráv je v zemi běžné mučení, neopodstatněné zatýkání občanů, prodlužování vazby před soudním procesem, korupce soudů a jejich neefektivnost. Velmi výrazně je omezena svoboda slova, tisku i vyznání.

Pro Jemence nespočívá moc naděje ani ve špatném ekonomickém výhledu země. Oficiálně je zaměstnáno jen 35 % lidí. Populace přitom roste a stát se nemůže na rozdíl od svých sousedů opřít o ropné rezervy. Chudá ložiska jemenské ropy budou podle expertů vyčerpána do roku 2017. Snad jedinou nadějí je zemní plyn, kterého má stát značné rezervy.

Žvýkání ničí zemi

Zřejmě nejvýraznějším kulturním fenoménem Jemenu je žvýkání listů khatu (Catha edulis) – narkotické rostliny, která obsahuje alkaloid zvaný cathin. Odedávna se khat žvýkal při uzavírání obchodů a společenských setkáních. Čím dál více se však rozšiřuje i mezi ženy, pro něž byl dříve nepřípustným tabu.

Při žvýkání khatu se dostavuje euforie, stav bdělosti a vzrušení. Cenou je však devastace zdravotního stavu Jemenců, potažmo jemenského hospodářství. V chudém Jemenu jde o jediný prostředek úniku před tvrdou realitou. Alarmující je, že s drogou se lidem dostávají do těla i pesticidy používané při jejím pěstování. Khat polyká obrovskou část jemenských vodních zásob a podle mnoha expertů bude Jemen první zemí světa, které v budoucnu úplně dojde voda.

Stručné dějiny

Jemen byl po dlouhá staletí v rámci Arabského poloostrova centrem bohatství a civilizace a ne náhodou mu Římané říkali „Arabia Felix“, tedy Šťastná Arábie. Tady byla bohatá země biblické královny ze Sáby.

Odvěká křižovatka

Ve starověkém Jemenu coby křižovatce obchodních cest se potkávali lidé nejrůznějších vyznání a ras. Dlouhá staletí zde existovala silná židovská komunita, která přetrvala až do poloviny 20. století. Islám do země dorazil už v 6. století. V 9. století ovládla sever země sekta šíitských imámů, jejichž politický vliv přetrval až do minulého století. Během středověku rozkvétala města Aden a San’á a jemenští obchodníci se úspěšně usazovali ve Španělsku, v Indii i v Číně.

V 19. století se začala formovat současná podoba státu, ovšem pod taktovkou cizích mocností. Sever země včetně města San’á připojila ke svému panství mocná osmanská říše a Velká Británie obsadila v roce 1832 Aden – strategický přístav mezi Evropou a Indií. V roce 1904 se osmanští Turci s Brity dohodli na oficiálním rozdělení sfér vlivu.

Nepokojný sever i jih

Když se osmanská říše na konci první světové války rozpadla, vzniklo na severu nezávislé království vedené šíitskými imámy. Tamní monarchii svrhli v roce 1962 arabští nacionalisté podporovaní Egyptem. Jižní britský protektorát trval až do roku 1967 a po odchodu Britů se na jihu odehrálo několik násilných změn. Když frakce radikálních marxistů převzala v roce 1970 moc, stala se z jižního Jemenu socialisticky orientovaná republika podporovaná Sovětským svazem. Obě části Jemenu se spojily v roce 1990, ale jejich koexistence je poznamenána boji, atentáty a vojenskými převraty.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: téměř 25 milionů
Věková struktura: 43 % dětí do 15 let, jen 2,6 % obyvatel starších než 65 let, polovina obyvatel mladších než 18,1 let
Městské obyvatelstvo: 32 %; etnické složení: převažují Arabové, ale v zemi žijí také afro-arabští míšenci, Asiaté a Evropané
Náboženství: muslimové, malé množství Židů, křesťanů a hinduistů
Jazyk: arabština
Obyvatelstvo žijící pod hranicí chudoby: 45,2 %
Gramotnost: 50,2 %

Politika

Typ vlády: republika
Samostatnost: severní část se osamostatnila v listopadu 1918 od osmanské říše, jih byl až do listopadu 1967 protektorátem Velké Británie; sloučený Jemen existuje od 22. května 1990
Hlava státu: prezident Abdar Rabbú Mansúr Hadí (od 25. února 2012); premiér: Muhammad Salim Ba Sindwah (od 27. listopadu 2011); volby: podle ústavy je prezident volen všelidovým hlasováním na sedmileté období, v lednu 2012 ovšem proběhly zvláštní volby, které odstranily z čela státu prezidenta Sáliha, a další mají být v roce 2014

Ekonomika

HDP na hlavu: 2 500 USD (odhad z r. 2011)
Měna: jemenský rijál (YER), 1 dolar = asi 213 rijálů, 1 koruna = asi 11,5 rijálu

Geografie

Rozloha: 527 968 km2, tedy o něco větší než Španělsko, menší než Ukrajina
Délka pobřeží: 1 906 km
Hranice: celkem 1 746 km (se Saúdskou Arábií a s Ománem)
Charakter území: úzká pobřežní planina přechází do horské krajiny s tabulovými i rozeklanými vrcholy, rozryté planiny ve střední části se svažují k pouštnímu vnitrozemí Arabského poloostrova
Podnebí: většinou pouštní, podél západního pobřeží horké a vlhké, v západních horách mírné, ovlivněné monzuny
Teploty (°C) v San'á: leden–březen 6–11 (noc)/24–27 (den), duben–červen 13–16/27–30, červenec–září 16–14/30–28, říjen–prosinec 10–6/25–24
Nejnižší a nejvyšší bod: Arabské moře (0 m) / Jabal an Nabi Shu’ayb (3 760 m)

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci