Lepší sex díky lysohlávkám? Vědci věří, že existuje souvislost

Psychedelické látky, včetně psilocybinu obsaženého v lysohlávkách a LSD, mohou zlepšovat sexuální funkce na několik měsíců po jejich užití. Naznačuje to výzkum vědců z Imperial College London.

16.03.2024 - Zuzana RychláUžívání některých látek může mít trvalý vliv na lidskou sexualitu. Například chronické pití alkoholu může vést k poškození nervů a cév, což se může projevit snížením libida, poruchou erekce a anorgasmií. Podle průzkumu provedeného českým sexshopem považuje 40 % mužů a 14 % žen za překážku v dosahování orgasmu právě intoxikaci alkoholem. Také užívání antidepresiv může mít dlouhodobé dopady na sexuální funkce, i po ukončení léčby. Studie, kterou její autoři považují za první svého druhu, však naznačuje, že vliv psychedelik je v tomto ohledu naopak pozitivní.

„Naše zjištění naznačují potenciální dopady na stavy, které negativně ovlivňují sexuální zdraví, včetně klinické deprese a úzkosti,“ uvádí Tommaso Barba, spoluautor studie a doktorand v Centru pro výzkum psychedelik na Imperial College, v souhrnné zprávě. „To je obzvláště významné vzhledem k tomu, že sexuální dysfunkce, mnohdy způsobená antidepresivy, často vede k tomu, že lidé tyto léky přestanou užívat a následně relapsují.“

Pro provedení studie shromáždili výzkumníci odpovědi z dotazníků od téměř 300 účastníků před a po psychedelickém zážitku. Vzorek zahrnoval osoby užívající psychedelika pro rekreační, wellness či obřadní účely a malou skupinu účastníků klinické studie hodnotící účinek psilocybinu (hlavní psychoaktivní složky lysohlávek) na depresi. Poté vědci porovnali výsledky studie obou skupin, aby zjistili, jak psychedelický zážitek ovlivnil několik faktorů souvisejících se sexuální funkcí.

Potenciální terapeutické využití

Analýza ukázala, že lidé v průměru hlásili zlepšení v celé řadě oblastí sexuální funkce až do šesti měsíců po svém psychedelickém zážitku, včetně úrovně prožívání sexu, sexuálního vzrušení, spokojenosti se sexem, přitažlivosti k partnerovi, vnímání vlastního vzhledu, komunikace a pocitu propojení. Navíc téměř polovina účastníků klinické studie zkoumající vliv psilocybinu na depresi uvedla zlepšení v zájmu o sex, sexuálním vzrušení a spokojenosti se sexem. Naproti tomu, lidé léčení antidepresivem většinou hlásí zhoršení sexuální funkce.

Vědci se domnívají, že zjištění studie naznačují potenciál pro terapeutické využití psychedelik v řadě aplikací, včetně párové terapie. Rovněž upozorňují, že pokud budou úspěšně vyvinuty léčby deprese založené na psychedelikách, lze se vyhnout nežádoucím účinkům antidepresiv, jako je právě sexuální dysfunkce.

„Na první pohled se může tento typ výzkumu zdát bizarní, ale psychologické aspekty sexuální funkce – včetně toho, jak vnímáme svá vlastní těla, naši přitažlivost k partnerům a naši schopnost intimně se s lidmi spojit – jsou všechny důležité pro psychickou pohodu sexuálně aktivních dospělých," vysvětluje Barba a dodává: „Sexualita je základní lidskou touhou. Například víme, že sexuální dysfunkce je spojena s nižším pocitem pohody u zdravých dospělých, může ovlivnit spokojenost ve vztahu a je dokonce spojena se subjektivním štěstím a smyslem života.“ Ačkoli látky jako psilocybin a další psychedelika vykazují v této oblasti velký potenciál, vědci varují před samoléčebnými experimenty. 


Další články v sekci