Lucembursko: Velké peníze v malé zemi

10.12.2015

Lucemburské velkovévodství je malý stát sevřený mezi dvěma výraznými evropskými mocnostmi. Bývalý daňový ráj však úspěšně zapomíná na minulost určovanou jinými a dlouhodobě se řadí mezi nejbohatší země světa


Reklama

Lucembursko nemělo žádnou vlajku až do roku 1848, oficiálně však byla přijata teprve v roce 1972. Trikolora je prakticky stejná jako standarta Nizozemska, jen o něco delší a se světlejším. odstínem modré.

Rozlohou i počtem obyvatel malé Lucembursko představovalo v předchozích staletích hračku v rukou silnějších států. Sevření mezi Belgií, Francií a Německem mělo za následek, že si jen zřídkakdy vládlo opravdu samo, což značně narušilo jeho pocit národní integrity.

Mezi dvěma obry

Na základě zkušeností s německou okupací za první i druhé světové války se Lucembursko pragmaticky rozhodlo maximálně začlenit do evropských integračních uskupení. V kontextu studené války se stát zřekl své tradiční neutrality, která určovala jeho mezinárodní politiku od okamžiku vzniku, a v roce 1949 vstoupil do Severoatlantické aliance (NATO). Byl jedním z šesti zakládajících členů Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1952 a Evropského hospodářského společenství (EHS) o pět let později. Po přerodu těchto uskupení v Evropskou unii patřil vždy k nejvýraznějším zastáncům evropské myšlenky a stal se také členem eurozóny.

Kvůli své nepatrné velikosti plnilo Lucembursko často úlohu prostředníka. Role zprostředkovatele, zejména mezi historicky nepříliš spřátelenými mocnostmi Francií a Německem, se považuje za jednu z hlavních charakteristik národní identity. Díky ní si zástupci země i obyčejní občané uvědomili, že se nemusejí stát součástí svých velkých sousedů a dokážou žít mezi nimi.

Národní jazyk posledních desetiletí

Rozloha státu dnes již nepředstavuje překážku jeho existenci a snaha utvrdit národní sounáležitost a nezávislost je patrná na více frontách. Zřejmě nejvýraznějším počinem se v této oblasti stalo rozhodnutí z roku 1985, jímž vláda povýšila lucemburštinu na národní jazyk.

Země je přitom trojjazyčná: lucemburština představuje především neformální mluvenou řeč, němčina se používá zejména v písemných projevech a francouzština si drží své místo v oficiálních zprávách a právních předpisech. Většina Lucemburčanů ovládá všechny zmíněné jazyky, v zemi však běžně uslyšíte i jiné, neboť třetinu obyvatel tvoří cizinci. Mnoho lidí sem také jezdí za prací.

Konec daňového ráje

Národní hrdost Lucemburčanů má ještě jeden velmi výrazný pilíř – finanční sílu, která zemi řadí v přepočtu na jednoho obyvatele k nejbohatším na světě. Dříve Lucembursko prosperovalo díky zpracování oceli a po poklesu zmíněného odvětví se postupně transformovalo v nejsilnější evropské investiční centrum. Finanční sektor nyní produkuje více než třetinu celkového HDP, který je proti České republice v porovnání na občana trojnásobný.

V posledních letech však stát ztratil jednu ze svých výrazných výhod – pozici daňového ráje, která nebyla po chuti Evropské unii ani Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Lucemburský důraz na bankovní tajemství totiž otevíral prostor pro daňové úniky a podvody. Země však nechtěla přijít o svůj kredit a výměnu daňových informací promptně umožnila.

STRUČNÉ DĚJINY

Ve starověku žili na území dnešního Lucemburska keltské a germánské kmeny, později tvořilo součást římského impéria v rámci provincie Belgica Prima a mezi 5. a 9. stoletím jej ovládala Franská říše.

Od Karla IV. po samostatnost

Jako de facto nezávislý stát se Lucembursko zapsalo do dějin v roce 963. Tehdy se vévoda Siegfried rozhodl postavit hrad Lucilinburhuc (Malá pevnost), z něhož vzešel i pozdější název. Vzestup Lucemburska začal volbou Jindřicha VII. na říšský trůn. Jeho syn Jan se stal v roce 1310 českým králem a Janův syn Karel IV. povýšil v roce 1354 území na vévodství. Od 15. do 18. století vládly nad teritoriem střídavě Španělsko, Francie a Rakousko a v letech 1794–1814 jej anektovala právě země galského kohouta.

Po napoleonských válkách dal sice vídeňský kongres Lucembursku znovu samostatnost a povýšil jej na velkovévodství, ale sloučil ho se Spojeným královstvím nizozemským. Po vyhlášení nezávislosti Belgie v roce 1839 přišel stát o velkou část svého území. Zbylá oblast se formálně osamostatnila, ale zůstala v unii s Nizozemskem až do roku 1890.

Konec neutrality

Již v roce 1867 proklamovalo Lucembursko neutralitu, což ovšem nezabránilo německé okupaci prakticky během celé první světové války. Také druhý světový konflikt znamenal německou invazi, a v Londýně tak fungovala exilová lucemburská vláda. Ze spárů Hitlera Spojenci zemi osvobodili v roce 1944, načež se definitivně vzdala neutrality a stala se členem různých ekonomických, politických a vojenských integračních uskupení. Mezi roky 1964 a 2000 byl hlavou státu velkovévoda Jan Lucemburský, kterého poté vystřídal jeho syn Henri.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: zhruba 521 000, stejně jako Brno a Plzeň dohromady; očekávaná doba dožití: 80,01 roku; prům. počet dětí: 1,77 na ženu; věková struktura: 17,9 % dětí do 15 let, 15,2 % obyv. starších 65 let, polovina obyv. starších 39,6 roku; městské obyv.: 85,4 %; etnické složení: Lucemburčané 63,1 %, Portugalci 13,3 %, Francouzi 4,5 %, Italové 4,3 %, Němci 2,3 %, jiní příslušníci EU 7,3 %, ostatní 5,2 %; náboženství: katolíci 87 %, ostatní (vč. protestantů, židů a muslimů) 13 %; jazyky: lucemburština, francouzština a němčina; gramotnost: 100 %.

Politika

Typ vlády: konstituční monarchie; samostatnost: od roku 1839 (dříve součást Nizozemska); hlava státu: velkovévoda Henri (od 7. 10. 2000); šéf vlády: premiér Xavier Bettel a vicepremiér Etienne Schneider (oba od 4. 12. 2013); volby: monarchie je dědičná, premiéra (obvykle vedoucího kandidáta vítězné strany) jmenuje velkovévoda po všeobecných volbách na 6 let.

Ekonomika

HDP na hlavu: 77 900 USD – odhad z r. 2013, v přepočtu na hlavu 6. nejbohatší stát světa (ČR – 26 300 USD); měna: euro (dříve lucemburský frank).

GEOGRAFIE

Rozloha: 2 586 km², asi o 600 km² menší než Liberecký kraj; hranice: 359 km (s Belgií, Německem a Francií); charakter území: většinou mírně zvlněná vrchovina s širokými mělkými údolími, na severu vyšší pohoří; podnebí: kontinentální s mírnými zimami a chladnými léty; min. noční / max. denní teploty (°C) v Lucemburku: leden–březen −2 až 1/2–8, duben–červen 3–10/12–20, červenec–září 9–12/18–22, říjen–prosinec −1 až 6/3–13; nejnižší a nejvyšší bod: řeka Mosela (133 m) / Buurgplaatz (559 m). 

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií:

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Událost, známá jako železniční neštěstí v Montparnassu, se objevila i v trikové scéně Scorseseova filmu Hugo a jeho velký objev či na obalu jednoho alba hardrockové skupiny Mr. Big.

Historie

O transport amerických speciálů na Takur Ghar se staraly vrtulníky MH-47E Chinook.

Válka

Modré šipky ukazují nově objevené slinné žlázy

Věda

Kamera pro cizí světy Lunar ExoCam

Vesmír

Leopold II. se svou početnou rodinou. Se svou ženou Marií Ludovikou Španělskou měl 16 dětí (12 synů a 4 dcery).

Historie
Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907