Mikronésie: Zapomenutý ostrovní ráj

01.03.2015

Celková plocha pevniny Federativních států Mikronésie je minimální, ale celá ostrovní federace je rozprostřena na oceánském prostoru pětinásobně převyšujícím rozlohu Francie. Tato izolace je zároveň největším problémem, s nímž se státy musí vyrovnávat


Reklama

Symbolika vlajky Federativních států Mikronésie je zřejmá. Modrá barva představuje Tichý oceán a každá z hvězd zastupuje jeden ze čtyř států Chuuk, Pohnpei, Kosrae a Yap.

Federativní státy Mikronésie sdružují zhruba šest stovek ostrovů ve čtyřech státech. Každý stát federace má svoji vlastní kulturu a tradici, ale zároveň jsou mezi nimi několik století staré ekonomické a kulturní vazby. Na všech ostrovech je například důležitá tradice širší rodiny a klanového systému.

Obrana v rukou USA

Formálně nezávislé státy Mikronésie podepsaly roku 1986 s USA Dohodu o volném přidružení, podle níž na sebe americká vláda vzala plnou odpovědnost za obranu tohoto prostoru. Rovněž zde získala právo vytvářet vojenské základny a zabraňovat jiným státům v přístupu do regionu. Mikronésie se navíc řídí podle USA v otázkách zahraniční politiky. Čtyři federativní státy (Chuuk, Pohnpei, Kosrae a Yap) na oplátku získaly částku v průměrné výši sto milionů dolarů ročně. K tomu mají občané Mikronésie právo žít a pracovat ve Spojených státech amerických. Dohoda o volném přidružení byla v roce 2004 obnovena a vypršet má v roce 2024.

Peníze na horší časy

Ekonomická aktivita obyvatel Mikronésie se omezuje na zemědělskou činnost pro vlastní potřebu a na rybaření. Na ostrovech je jen málo nerostných ložisek a turistika přispívá do státního rozpočtu nepatrně. Bez prostředků, které vláda dostává z amerického rozpočtu, by federace zřejmě fungovala jen velmi složitě. Dvacetiletá smlouva, na jejímž základě mají USA poskytnout Mikronésii přes dvě miliardy dolarů, myslí proto i na pozdější období. Bohužel ale nerozvíjí současné možnosti, ale spokojí se s prostým odkládáním části přijatých peněz do státních fondů. Ty budou použity poté, co dohoda vyprší.

Dálka jako limit

Přestože početnost mikronéské populace nepřesahuje množství obyvatel okresního města a finanční zdroje, přicházející nejen z USA, ale také z Japonska a dalších států, nejsou malé, panuje v zemi relativně vysoká nezaměstnanost (kolem 20 %). To je způsobeno nejen nedostatkem pracovních příležitostí, ale také přílivem filipínských přistěhovalců.

Společnost je velmi výrazně rozdělena na chudé a bohaté, přičemž vrstva majetných je prakticky totožná s těmi, kteří se dostanou k penězům z USA. Mnozí Mikronésané žijí bez přístupu k elektřině nebo tekoucí vodě. Obojího je v zemi nedostatek a občas je nutné dodávky regulovat. Do budoucna největší výzva pro Mikronésii spočívá ve snaze najít způsob, jak odstranit závislost na zahraniční pomoci. Určitou možnost nabízejí nádherné ostrovní pláže a nesčetné lokality vhodné k potápění. Velkou překážkou k využití tohoto potenciálu je nedostatek dopravní infrastruktury a velká odlehlost jednotlivých ostrovů.

STRUČNÉ DĚJINY

Předkové dnešních Mikronésanů se na souostroví Karolíny usadili před zhruba čtyřmi tisíci let. Nejprve decentralizovaný náčelnický systém se postupně přetvořil v ekonomicky a nábožensky soustředěnou říši s centrem na ostrově Yap.

Z ruky do ruky

Zhruba mezi lety 500–1500 n. l. představovala nejvýraznější moc v regionu dynastie Saudeleurovců, která sjednotila asi 25 000 tehdejších obyvatel ostrova Pohnpei. Než se centralizovaný systém rozpadl, byla politickým a obřadním střediskem dynastie oblast Nan Madol východně od Pohnpei, které se někdy říká „Benátky Tichomoří“. První Evropané se na Karolínské ostrovy doplavili v 16. století. Nejprve Portugalci, kteří hledali indonéské „ostrovy koření“, a po nich Španělé. Ti ostrovy přičlenili ke Španělské Východní Indii a v 19. století zde zřídili množství základen a katolických misií. V roce 1899 Španělsko prodalo ostrovy Německu. Po 1. světové válce pak mandát Společnosti národů přiřknul správu nad nimi Japonsku.

Postup k samostatnosti

Během 2. světové války byla značná část japonské flotily umístěna v laguně Truk (Chuuk) v centrální části souostroví. Během významné Operace Hailstone v únoru 1944 bylo mnoho ze zdejších japonských lodí a letadel zničeno. Po válce převzaly správu nad regionem USA pod patronátem OSN. V květnu 1979 podepsali zástupci čtyř teritorií této oblasti novou ústavu, podle níž se spojily ve Federativní státy Mikronésie (FSM). Palau, Marshallovy ostrovy a Severní Mariany se rozhodly zůstat stranou. FSM podepsaly s USA Dohodu o volném přidružení, která vstoupila v platnost 3. listopadu 1986. Teprve k tomuto datu Mikronésie přestala být spravovanou oblastí a formálně získala samostatnost.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: přibližně 105 500, zhruba stejně jako Liberec nebo Olomouc; očekávaná doba dožití: 72,35 let; prům. počet dětí: 2,55 na jednu ženu; kojenecká úmrtnost: 21,93 z 1 000 živě narozených; věková struktura: 31,9 % děti do 15 let, 3,2 % obyv. starších než 65 let, polovina obyvatel mladších než 23,8 let; městské obyvatelstvo: 22,6 %; etnické složení: převážně Mikronésané – etnika Chuukese/ Mortlockese 49,3 %, Pohnpei 29,8 %, Kosrae 6,3 %, Yap 5,7 %, lidé z vnějších ostrovů Yap 5,1 % – Polynésané 1,6 %, Asiati 1,4 %, ostatní 0,8 %; náboženství: katolíci 54,7 %, protestanti 41,1 %, Mormoni 1,5 %, ostatní 1,9 %, bez vyznání 0,7 %, nespecifikováno 0,1 %; jazyky: oficiálním jazykem je angličtina, španělština, domorodé jazyky jednotlivých ostrovů; obyvatelstvo pod hranicí chudoby: 26,7 %; gramotnost: 89 %.

Politika

Typ vlády: federativní republika prezidentského typu; samostatnost: od 3. listopadu 1986 (předtím správa USA pod patronátem OSN); hlava státu: prezident H. E. Emanuel Mori (od 11. května 2007, znovu zvolen 11. května 2011), prezident je také předsedou vlády, viceprezident Alik L. Alik (stejná data zvolení); volby: prezident a viceprezident jsou voleni kongresem ze čtyř senátorů na čtyřleté funkční období.

Ekonomika

HDP na hlavu: 7 300 USD (odhad 2013), zhruba stejně jako Irák, Bhútán nebo Ukrajina (ČR: 26 300 USD), měna: používá se zde výhradně americký dolar. 

GEOGRAFIE

Rozloha: 702 km2, tedy zhruba stejně jako Singapur nebo Bahrajn; délka pobřeží: 6 112 km; charakter území: ostrovy jsou geologicky různorodé – od hornatých ostrovů po korálové atoly; na ostrovech Pohnpei, Kosrae a Chuuk jsou vulkány; podnebí: tropické – v průběhu celého roku intenzivní deště, zejména na východních ostrovech; poloha v jižní části tajfunového pásu; min. noční / max. denní teploty (°C) v Palikiru (hlavní město na ostrově Pohnpei): celoročně velmi stabilní 23–24/30–31; nejnižší a nejvyšší bod: Tichý oceán 0 m / Dolohmwar (Totolom) 791 m   

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Rak signální se nechává bez problému obdivovat zblízka.

Příroda

José Luis Pereira a jeho úlovek ze 13. září.

Vesmír

Český patent umožňuje využívat suť ze zdemolované budovy téměř v nekonečném cyklu.

Zajímavosti
Vesmír

Tento vysloužilý sovětský Mig-17 je k vidění ve Spojených státech

Válka

Ve výřezu rezistentní bakterie Klebsiella pneumoniae na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu.

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907