Nepál: Trpaslík mezi obry

19.08.2013

Nepál je větší než Řecko a má tolik obyvatel jako Česko, Maďarsko a Rakousko dohromady. Velké země, řeknete si. Když si však uvědomíte, že je sevřen mezi Indii a Čínu, dostává se velikost Nepálu do úplně jiné perspektivy

<p>Čína a Indie, jediné dvě země sousedící s Nepálem, dohromady představují zhruba třetinu světové populace.</p>

Čína a Indie, jediné dvě země sousedící s Nepálem, dohromady představují zhruba třetinu světové populace.


Reklama

Vlajka Nepálu je jediná standarta na světě, která nemá pravoúhlý tvar. Dva trojúhelníky představují Himálaje a zároveň dvě hlavní nepálská náboženství – hinduismus a buddhismus. Symboly slunce a měsíce vyjadřují naději, že Nepál přetrvá stejně dlouho jako tato nebeská tělesa

Nepál má za sebou období překotných politických změn. Dlouhá staletí vedli zemi králové a až do roku 1990 šlo o monarchii pod jejich výlučnou vládou. Tehdy král Biréndra pod tlakem maoistického komunistického hnutí vytvořil parlamentní monarchii a předal velkou část moci premiérovi.

Král je pryč, ať žije chaos

Následující roky se tlak maoistů stupňoval. V únoru 2005 udělal král Gjánéndra mimořádný krok – rozpustil vládu i parlament a soustředil veškerou výkonnou moc, aby rozdrtil násilné maoistické hnutí. Patová situace, kdy byli komunisté opevněni na venkově a královská armáda ve městech, vedla k vyjednávání a posunu demokratického procesu. Během něj král nakonec souhlasil s předáním veškeré moci.

Znovu sestavený parlament v květnu 2006 jednohlasně odejmul králi moc a prohlásil Nepál za sekulární stát. Skončila tak nejen monarchie, ale i oficiální status hinduistické země. O dva roky později se z Nepálu stala federální republika a nepálští maoističtí komunisté, nejsilnější politická strana prvních voleb, sestavila vládu. Král musel opustit palác, který vláda nechala přeměnit v muzeum.

Politická scéna byla nadále velmi bouřlivá. Rok po volbách byla v květnu 2009 svržena maoisty vedená vláda a sestavena nová. Od roku 2008 dodnes byly u moci celkem čtyři různé koalice, přičemž dvakrát byli vedoucí silou maoističtí komunisté a dvakrát komunisté marxisticko-leninští. Vládu nyní vede maoistický premiér Baburam Bhattarai, který s vůdci dalších politických stran podepsal dohodu o pokračování mírového procesu. Dalším závazkem je tvorba ústavy, která by měla vzniknout do května 2012.

Pomoc nikoli nezištná

S vnitřní politickou situací budou Nepálci jistě mít ještě spoustu práce a nedá se očekávat ani to, že by měli klid v oblasti zahraničních vztahů. Jedinými sousedy Nepálu jsou totiž na severu Čína a na jihu Indie – tedy dvě nejlidnatější země, které dohromady představují třetinu světové populace. Vztahy mezi nimi nejsou zrovna přátelské a obě země používají Nepál jako nárazník v nebezpečném pásmu. Z toho důvodu si nepálskou vládu snaží zavázat a ta se mezi oběma kolosy snaží manévrovat. V poslední době se ale zdá být stále výrazněji nakloněna čínské straně.

V roce 2011 slíbil velící generál čínské armády vládě v Káthmándú vojenskou pomoc v hodnotě dvaceti milionů dolarů a do budoucna přislíbil víc. Čínsko-nepálské vztahy komentoval jako důležité pro světový mír. Jinými slovy důležité pro Čínu, která si vytváří nárazníkovou zónu a snaží se získat sympatie i v dalších zemích hraničících s Indií – v Barmě a Bangladéši.

Kleště „Made in China“

Pro Čínu je bezpochyby důležitá i otázka Tibetu a u současné nepálské vlády nalézá v tomto bodě snad až příliš velké pochopení. Nedlouho před příletem čínského generála do Nepálu byly v Káthmándú potlačeny pro-tibetské demonstrace a několik dní nato nebylo Tibeťanům žijícím v Nepálu povoleno, aby hlasovali pro svoji exilovou vládu.

Indie se na tyto události dívá s obavami, i když i ona má v Nepálu své „háčky“. Nepál je výrazně závislý na indickém dovozu. Indie v objemu kolem půl milionu dolarů navíc financuje drobné humanitární projekty v Nepálu, jako je stavba škol a knihoven. Čína ovšem vůbec nezaostává pozadu, už v roce 2009 zvýšila svou pomoc na 22 milionů dolarů ročně. Tyto investice jsou skoro výhradně určeny na budování infrastruktury.

Mohutné Himálaje kdysi bývaly nepřekročitelnou přírodní hranicí mezi Čínou a Nepálem. To ale dnes už neplatí. Nepál může ze své pozice „třetího v kole“ těžit a přijímat pomoc z obou stran. V případě, že někdy dojde k projevům otevřeného nepřátelství mezi jeho gigantickými sousedy, mu ale sevření mezi Čínou a Indií rozhodně nikdo závidět nebude.

Královský masakr

S ústupem královské moci v Nepálu je nepřímo spojena tragédie, k níž došlo 1. června 2001 v královském paláci. Podle pozdějších zpráv se na pořádaném večírku dědic trůnu princ Dípéndra opil a choval se nevhodně, takže byl svým otcem králem Biréndrou vykázán. O hodinu později se Dípéndra vrátil vyzbrojen dvěma automatickými puškami a postupně zabil krále Biréndru, královnu Aišvarju, prince Nírájana, princeznu Šruti a pět dalších členů širší královské rodiny. Několik dalších lidí zranil. Nakonec obrátil zbraň proti sobě.

Když o tři dny později zemřel, byl počet mrtvých zaokrouhlen na deset. Podle rozšířené teorie byly příčinou střelby neshody ohledně zamýšleného sňatku. Dípéndra si údajně chtěl vzít dívku z konkurenčního rodu Rana a rodina s jeho záměrem nesouhlasila. 

Vyšetřování potvrdilo, že pachatelem masakru byl skutečně korunní princ. Některé údaje v oficiální zprávě si však odporovaly, a proto byl tak jednoznačný výklad událostí mnoha kritiky zpochybněn. Vynořilo se několik konspiračních teorií, podle nichž šlo například o spiknutí iniciované Čínou, Pákistánem nebo americkými tajnými službami. Mnoho Nepálců dodnes považuje události v královském paláci za nevysvětlené.

STRUČNÉ DĚJINY

Nepál je poprvé zmíněn ve védských knihách jako místo, odkud se dovážely pokrývky. O zemi se píše i v mnoha jiných hinduistických textech.

Od Buddhy ke sjednocení

Ze starověkých událostí spojených s Nepálem je v prvé řadě nutné zmínit narození prince Siddhártha Gautamy z královského rodu Šákjů, který žil v letech 563–483 př. n. l. Kralevic se stal náboženským mystikem a pod jménem Buddha vstoupil do dějin jako zakladatel jednoho z nejrozšířenějších světových náboženství.

Nejvýraznějším státním útvarem začátku našeho věku bylo království Liččhaviů, kteří centrální části země vládli od 3. do 8. století. Po nich moc přebrali Névárci. Království bylo v následujících staletích spojováno a opět se rozpadalo. Ve stejném duchu proběhlo roku 1482 rozdělení na tři samostatná království – Káthmándú, Pátan a Bhaktapur. Teprve v roce 1768 království opět scelil král Prithvi Narayan. Tento okamžik je považován za zrod moderního Nepálu.

Konec království

Na začátku 19. století přerostla rivalita mezi Britskou východoindickou společností a Nepálem ve válku (1815–16), v níž Britové našli překvapivě vyrovnaného protivníka. Později byl Nepál výrazně probritský a roku 1923 byla mezi oběma státy podepsána smlouva o přátelství. Úloha krále ve státním zřízení postupně oslabovala. Král Mahéndra v roce 1959 sice ukončil „demokratický experiment“ a zrušil politické strany, ale v roce 1991 byl král Biréndra donucen opět sestavit parlament se zastoupením více stran. V roce 1996 se Komunistická strana Nepálu pokusila násilně nastolit socialistickou republiku a v následující občanské válce zahynulo více než 12 000 lidí. V roce 2006 král Gjánéndra souhlasil s předáním veškeré moci lidu a 28. května 2008 se Nepál stal federální republikou.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 30 milionů, o něco víc než Peru nebo Malajsie, méně než Irák nebo Kanada
Očekávaná doba dožití: 66,51 let
Prům. počet dětí: 2,41 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 43,13 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 34,6 % děti do 15 let, 4,4 % obyv. starších než 65 let, polovina obyvatel mladších než 21,6 let
Městské obyvatelstvo: pouze 19 %
Etnické složení: více než 60 různých etnik, mezi nejpočetnější patří Čhetríjové 15,5 %, horští bráhmani 12,5 %, Magarové 7 %, Tháruové 6,6 %, Tamangové 5,5 %, Nevárci 5,4 %
Náboženství: hinduisté 80,6 %, buddhisté 10,7 %, muslimové 4,2 %, kirátský šamanismus 3,6 %, ostatní 0,9 %
Jazyky: nepálština a dalších 36 jazyků a dialektů, ve městech se domluvíte anglicky
Obyvatelstvo žijící pod hranicí chudoby: 30,9 %
Gramotnost: 48,6 %

Politika

Typ vlády: federální demokratická republika
Samostatnost: Nepál byl vždy svobodný, království byla do jednoho státu sjednocena v roce 1768
Hlava státu: prezident Rám Baran Jádav, viceprezident Paramananda Jha (oba od 23. července 2008); šéf vlády: premiér Baburam Bhattarai (od 29. srpna 2011); volby: prezident volen parlamentem

Ekonomika

HDP na hlavu: 1 300 USD (odhad 2012), stejně Uganda, Rwanda, Mali nebo Haiti
Měna: nepálská rupie (NPR), 1 USD = cca 80 rupií, 1 Kč = cca 4,3 rupií

GEOGRAFIE

Rozloha: 147 181 km², tedy o něco větší než Řecko nebo Bangladéš, o málo menší než Tunisko; Charakter území: nížiny na jihu, ve střední části vrchovina a na severu mohutné hradby Himálaje; Hranice: 2 926 km, z toho 1 690 km s Indií a 1 236 km s Čínou; Podnebí: na severu chladná léta a tvrdé zimy, na jihu má léto subtropický charakter a zimy jsou mírné; Minimální noční/maximální denní teploty (°C) v Káthmándú: leden–březen 2–7/18–25, duben–červen 12–19/28–30, červenec–září 20–19/29–28, říjen–prosinec 13–3/27–19; Průměrné měsíční srážky (mm/dny) v Káthmándú: leden–březen 25–75/1, duben–červen 50–225/2–7, červenec–září 375–175/16–10, říjen–prosinec 50–10/3–1; Nejnižší a nejvyšší bod: Kanchan Kalan 70 m/Mount Everest 8 850 m.

Reklama

  • Zdroj textu: 100+1 zahraniční zajímavost
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Londýnské prostitutky z Lady Juliany položily základy nové australské populace.

Historie

Zřícený dron na Bolsa Chica. Kvůli jeho havárii zřejmě zahynula prakticky celá budoucí generace zdejších rybáků západních.

Věda

Infarktové pochutiny

Pokud jste na dietě, do restaurace Heart Attack Grill v americkém Las Vegas rozhodně nechoďte. Na kalorie se tam totiž nehledí. Naopak – čím víc toho sníte, tím lépe. V imaginárním nemocničním zařízení navíc provokativně oděné servírky coby „sestřičky“ přijímají objednávky neboli „recepty“ od zákazníků – „pacientů“. Nabídka „léčby“ zahrnuje mimo jiné osminásobný hamburger téměř z kila hovězího masa. Heart Attack Grill zkrátka není pro žádné troškaře. A přestože byl název zamýšlen jako vtip, několik srdečních příhod, a dokonce i úmrtí zákazníků už restaurace bohužel zaznamenala…

Revue
Vesmír

Pralesnička drobná (Oophaga pumilio) žije ve Střední Americe od Nikaraguy po Panamu. Je známá díky bohaté škále variet, která čítá 15–30 různých zbarvení.

Příroda

Z deníku výpravy lze vyčíst, že začínala velmi optimisticky a mezi jejími členy nepanovalo žádné pnutí. Později byli někteří členové expedice nalezeni jen ve spodním prádle, jiným chyběly kusy tváře.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907