Panna Orleánská a husité: Co vzkázala Johanka z Arku českým bojovníkům?

Psal se rok 1430 a české husity znala takřka celá Evropa. Jejich pověst doputovala až k Johance z Arku

16.07.2017 - Jan HrdinaVrcholem moci husitských polních vojsk bylo období mezi lety 1427 až 1431, kdy i v českých zemích panovala jakási stabilita. To husitům umožnilo pravidelně vyjíždět za hranice země a vystřídat tak obranu za expanzi. V podobě takzvaných spanilých jízd (rejs) vyráželi šířit své učení, ale také získávat válečnou kořist a peníze. Preventivní úder proti nepříteli na jeho vlastním území ostatně nebyl nikdy na škodu.

Rozhněvaná hrdinka

Roku 1430 otřáslo střední Evropou úspěšné tažení husitů Saskem, Durynskem a Bavorskem. Bleskovému nájezdu, trvajícímu od Vánoc do masopustu, nedokázal nikdo zabránit. Zpráva o řádění českých kacířů se dostala i k osmnáctileté Johance z Arku. Francouzská dívka, která porazila Angličany, osvobodila Orléans a pomohla Karlovi VII. ke královské koruně, byla chováním Čechů nanejvýš pohoršena, a proto se jim jala pohrozit. Učinila tak v dopise z 23. března 1430, sepsaném jejím zpovědníkem na hradě Sully:

„Ježíš – Marie. Je tomu již dávno, co mně, dívce Janě, došly zprávy a pověsti o tom, jak jste zrušili, stavše se z pravých křesťanů kacíři a podobnými Turkům, pravé náboženství a bohoslužbu, přijali zločinnou a hanebnou pověru a jak ji bráníte a rozšiřujete tak horlivě, že není hnusnosti ani ukrutnosti, abyste se jí neodvážili. Otřásáte církevními svátostmi, na kusy trháte články víry, rozvracíte chrámy, rozbíjíte a pálíte obrazy vytvořené pro svaté vzpomínky a vraždíte křesťany proto, že prý nemají vaší víry. Jaká to zběsilost, jaké šílenství a jaká zuřivost vás to posedla?“

Mečem vyhladím hloupost

Ale to ještě nebylo zdaleka všechno: „Vy, vy jste slepci, a ne ti, kdo nemají zraků a očí. Což myslíte, že ujdete trestu? […]. Já, abych pravdu řekla, kdybych nebyla zaměstnána válkami s Angličany, věru bych již dávno přišla na vás. Ale opravdu, nedozvím-li se, že jste se napravili, nechám asi Angličany a vytrhnu proti vám, abych, nemohu-li jinak, mečem vyhladila tu vaši hloupost a tvrdošíjnou pověru a zbavila vás buď kacířství, nebo života. Chcete-li se však raději vrátit ke katolické víře a dávnému světlu, vyšlete ke mně posly a já jim povím, co musíte udělat. Pakli však nechcete, nýbrž budete tvrdošíjně vzdorovat ostnu, vzpomeňte si, co jste napáchali škod a zločinů, a očekávejte, že všem vrchovatě odplatím svrchovanými silami lidskými i božskými.“

TIP: Mýty o husitech: Jaká pověst provázela „boží bojovníky“?

Na Johančiny výhružky však nedošlo. V květnu 1431 ji zajali Burgunďané, kteří ji vydali Angličanům. V následném účelovém procesu byla prohlášena za kacířku a upálena. O necelých 500 let později (16. dubna 1909) byla papežem Piem X v Římě blahoslavena. 


Další články v sekci