Péče o zahrady i zdraví: Důležité úřady císařského dvora

Řídit a udržovat soukolí dvora byl náročný úkol, který plnila řada dvorských hodnostářů a služebníků

09.09.2016 - Jiří PernesHabsburský dvůr byl pojmem těsně spjatým se životem císaře Františka Josefa I. a dalších členů Arcidomu habsbursko-lotrinského. I příslušníci jiných panovnických rodů v Evropě hovořili o císařském dvoře ve Vídni s respektem a označovali jej za nejnádhernější a nejlépe organizovaný na světě.

Péče o architektonické skvosty

Dvorní stavební odbor se staral o údržbu značného množství dvorských budov; o rozsáhlé palácové komplexy ve Vídni a v Budapešti, o zámky v Gödölö, Schönbrunnu, Hetzendorfu, Laxenburgu, Belvederu a v Augarten, dále o budovy v Badenu a v Praze, o dvorní muzea ve Vídni a o dvorní stáje – dnes Lipicánské muzeum ve Vídni s jízdárnou, o budovy dvorní opery a Burgtheatru ve Vídni, o dvorní divadelní sklad a o dvorní sklad movitostí a materiálů. Zajišťoval také správu stavebního dvora v Schönbrunnu, dále správu zámků a paláců v Innsbrucku a v Ambrassu, v Salzburgu a v Hellbrunnu a konečně také v Miramare u Terstu. V těsném spojení s péčí o dvorní budovy byla správa dvorních zahrad v Schönbrunnu a Hetzendorfu, v Laxenburgu, v Budapešti a v Gödölö, správa hofburské zahrady a parku Augarten a dvorní zahrady Belvederu ve Vídni. Ředitel dvorních zahrad von Umlauf byl uznávaným odborníkem světové pověsti.

Medicína ve službách dvora

O panovníka ovšem nemohl dbát jen jeden odborník, na dvoře proto bylo hned několik císařských osobních lékařů a dvorních lékařů; mezi nimi zaujímal významné místo dvorní rada, který fungoval jako dvorní zdravotní referent. Na počátku 20. století tuto funkci zastával dlouholetý a osvědčený lékař starého císaře, MUDr. Josef rytíř Kerzl, jenž patřil k nejoblíbenějším a nejváženějším osobám v panovníkově družině. Ve své době byl vyhlášeným odborníkem, byl všestranně vzdělaný. Jak vzpomínají současníci: „Vyznačoval se až dojemnou péčí o císařovo blaho. Tomu Kerzl skutečně zasvětil celé své bytí. Jestliže mocnář dosáhl vysokého stáří v tak fenomenální kondici, náleží na tom hlavní podíl zásluh Kerzlovi.“

 

  • Zdroj textu

    Živá historie 10/2011

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci