Vědci z laboratoře v USA tvrdí, že našli důkazy páté základní fyzikální síly

Američtí vědci se domnívají, že při svých experimentech objevili důkazy existence páté základní fyzikální síly. Narazili na ně při zkoumání vlastností mionů, tedy částic menších než atomy.

10.04.2021 - Martin ReichmanV současné fyzice se má za to, že interakce veškerých částic a předmětů mají na svědomí čtyři základní síly: gravitace, elektromagnetismus, a silná a slabá jaderná síla. Nová pozorování z experimentální laboratoře Fermilab však podle vědců naznačují, že miony mezi sebou interagují dosud nepopsaným způsobem.

„Přišli jsme na to, že interakce mionů neodpovídá standardnímu modelu,“ prohlásil britský profesor Mark Lancaster, který se na výzkumu podílí. Standardní model je široce přijímanou teorií, která vysvětluje, z jakých částic se skládá hmota a jak spolu tyto částice interagují.

Cesta za tajemstvím temné energie

Miony jsou elementární částice podobné elektronům, jsou však asi 200× těžší. Fermilab v rámci experimentu Muon g-2 posílá miony dokola v elektromagnetu ve tvaru prstence s průměrem asi 15 metrů, který má velmi stabilní a přesně změřené magnetické pole. Miony by v něm měly podle standardního modelu „kmitat“ určitou rychlostí. Vědci však při měřeních zjistili, že kmitají jinak, než by se teoreticky předpokládalo. To by podle nich mohlo mít na svědomí působení dosud nepopsané fyzikální síly. Fyzici se rovněž domnívají, že by chování mionů mohlo souviset s dosud neobjevenou částicí menší než atom.

Pokud by se zjištění ohledně mionů ukázalo jako důvěryhodné, mohlo by vědce navést k vyřešení některých velkých fyzikálních záhad posledních desetiletí, například k objasnění existence takzvané temné energie. Ta podle některých teorií způsobuje, že se rychlost rozpínání vesmíru stále zrychluje namísto toho, aby se postupně zpomalovala.

TIP: Evropský CERN: Jak se vaří v kuchyni bohů

Zjištění vědců z Fermilabu zatím nelze prohlásit za vědecký objev. Stále totiž existuje šance jedna ku 40 000, že se jedná o statistickou chybu. Aby mohlo být pozorování prohlášeno objevem, musí být šance, že se jedná jen o náhodu, rovná nejméně jedna ku 3,5 milionu.


Další články v sekci