Kde leží střed vesmíru a má vůbec nějaký?

V dávné historii bylo za střed všehomíra považováno ledacos – podle Ptolemaia byla středem vesmíru Země, Koperník považoval za střed kosmu Slunce. Jaká je představa dnešních vědců? Kde podle nich leží střed vesmíru? A má vůbec nějaký? 

17.02.2024 - Michal ŠvandaPodle v současnosti nejuznávanějších teorií, jež se zabývají vznikem a vývojem kosmu, se náš vesmír neustále rozpíná. Daná expanze se projevuje rudým posuvem spektrálních čar od objektů ve velkých vzdálenostech, přičemž ho registrujeme ve všech směrech. Aktuální měření naznačují, že je kosmos na velkých škálách všude stejný neboli homogenní a vypadá stejně také ve všech směrech – je tedy izotropní.

Dále kosmologické modely říkají, že se rozpíná ve všech svých bodech. Samotná vědecká představa jeho expanze je velmi neintuitivní a u laiků naráží na přirozenou snahu přirovnat daný proces k něčemu z běžné reality. Náš vesmír se totiž podle odborníků rozpíná vnitřně, a nikoliv do nějakého vnějšího prostoru, jak by velela zkušenost. Protože jsou všechny jeho body rovnocenné a expanze probíhá v každém z nich, neexistuje vůbec žádný význačný bod, který bychom mohli označit za střed kosmu


Další články v sekci