Komplikace na Europě: Výtrysky vody nemusejí pocházet z podpovrchového oceánu

Na Europě možná tryská voda z kapes v ledovém příkrovu. Proč jde pro vědce o špatnou zprávu?

18.11.2020 - Stanislav MihulkaNa Europě, podivuhodném Jupiterově měsíci, vědci zaznamenali výtrysky vodní páry. Zatím jsme ale kupodivu nevystopovali žádné útvary na povrchu Europy, které by mohly být zdrojem těchto výtrysků. Odborníci přitom předpokládají, že voda tryská z podpovrchového oceánu Europy, v němž by se mohly dít velmi zajímavé věci.

Podle nového výzkumu, který vedl Gregor Steinbrügge z americké Stanfordovy univerzity, to tak ale být nemusí. Badatelé jsou přesvědčeni, že výtrysky vody na Europě mohou pocházet z míst blíže povrchu měsíce a jejich zdrojem tak nemusí být podpovrchový oceán. Zdrojem by podle Steinbrügge mohly být kapsy s vodou zanořené do masy ledy, tvořícího povrch Europy.

Výtrysky a život na Europě

Steinbrügge s kolegy využili snímky americké meziplanetární sondy Galileo a na jejich základě sestavili model, který vysvětluje, jak kombinace mrznutí a zvyšování tlaku v ledu na Europě může vyvolat kryovulkanickou erupci. Jejich výsledky by mohly mít dopad na výzkum dalších ledových těles ve Sluneční soustavě, a také na případnou obyvatelnost Europy nějakým druhem života.

TIP: Dávno mrtvá sonda NASA prozradila výtrysky vody na Europě

Pokud je teorie geofyzika Steinbrügge pravdivá, znamená to problém pro výzkum případného života na Europě. Planetární vědci se těšili, že se pokusí detekovat živé organismy právě ve výtryscích vody z Europy, které dosahují do velkých výšek. Pokud ale vylétají z kapes v ledovém příkrovu, je šance, že by obsahovaly známky života, jen velmi malá. Tyto kapsy totiž pravděpodobně nemají napojení na chemické zdroje energie, které by mohly využívat případné organismy v podpovrchovém oceánu Europy.

 


Další články v sekci