„Ano“ zimního krále Fridricha Falckého
Psalo se 26. září roku 1619, když dorazila do Čech na první pohled potěšující zpráva. Vévoda Fridrich Falcký si promyslel návrh, který mu učinili představitelé českých stavů – tedy stát se českým králem, a kývl na něj. V tak složité situaci a době (tedy na samém počátku třicetileté války) to jistě nebylo příliš jednoduché rozhodování.

TIP: Fridrich Falcký v exilu: Pobělohorské osudy „Zimního krále“

Koruny ani královského lesku si ale dlouho neužíval – už v listopadu roku 1620 byla česká armáda rozdrcena v bitvě na Bílé hoře. Fridrich poté zmizel do Vratislavi a ponechal tak Habsburkům volnou cestu zpátky na český trůn.


Další články v sekci