Češi kontra Ferdinand: Stavovský odboj 1547 (2.)

07.02.2016 - Josef Veselý

Ferdinandova snaha nerespektovat zemské zvyklosti se odrazila v odpovědi, v níž dali čeští stavové jednoznačně najevo, co si o praktikách svého krále myslí


Reklama

Mimořádnou pravomoc osobně disponovat brannými silami země přiznával zákon králi jen pro situace krajní nouze, pro čas kritického ohrožení země, a to pouze do 11. listopadu, tedy do svatého Martina. Po tomto datu už zemská hotovost nesměla být v poli. 

Počátek revoluce

Na shromaždiště u Litoměřic dorazila jen hrstka vojáků, ale zato sem přicestoval celý zástup zemských předáků. Ti projevili zájem všechny události posledních týdnů s panovníkem projednat a se svým jednoznačným záměrem se ani moc netajili. Ferdinandovi nezbylo nic jiného, než platnost svého problematického mandátu odvolat. Tažení po Ferdinandově boku se nakonec účastnilo několik žoldnéřských sborů společně s vojskem malé části šlechty a tří měst – Plzně, Českých Budějovic a Ústí nad Labem. Zároveň však Ferdinand oficiálně uznal jakoukoli pomoc ze strany stavů za dobrovolnou akci jednotlivců.

Proti králi

U Litoměřic se mezi Čechy a Ferdinandem ještě upekl kompromis. V Praze to bylo něco dočista jiného. V únoru 1547 tady zástupci Starého a Nového Města uzavřeli obranný spolek proti králi. Brzy se k němu připojili i někteří šlechtici, kteří se hlásili k pronásledované Jednotě bratrské. To si ovšem nemohl Ferdinand nechat líbit, protože v jeho očích to byl jednoznačný akt vzpoury. Pražané se rozpomněli na všechny křivdy, kterých se na nich panovník dopustil. A jako by nestačili ti vzpurní Češi. Saský kurfiřt porazil v bitvě u Rochlice císařova braniborského spojence. Jeho vojsko vzápětí vstoupilo na české území a obsadilo Jáchymov a Přísečnici.

Ale císař Karel V. postoupil až k Chebu a jeho bratr Ferdinand mu vytáhl naproti. Obě armády se spojily a osud odboje byl rozhodnut. O měsíc později, 24. dubna 1547, byl kurfiřt saský na hlavu poražen v bitvě u Mühlberka a zajat. Vítězný Ferdinand v čele vojska a v doprovodu svých spojenců přijel do Litoměřic, kde přijal zástupce stavů, kteří ho horlivě ujišťovali o své věrnosti, oddanosti a loajálnosti. Perzekuce, které následovaly, postihly všechny účastníky povstání. 

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 15/2012

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Spisovatel pečlivě budoval svou image dobrodruha. Vpravo Karel May (1842–1912) jako Old Shatterhand, vlevo na snímku z roku 1905.

Zajímavosti

Červené světlo pomáhá stárnoucím očím

Věda

Ledoví obři Uran a Neptun

Vesmír

Na sklonku života pobýval Václav Eusebius v Roudnici nad Labem.

Historie

Původně Messerschmitt Bf 109, později Avia S-199, která se v roce 1948 dostala do Izraele a bojovala v izraelsko-arabských válkách

Válka

Horal každým coulem

Symbolem horolezectví a života ve vyšších nadmořských výškách by mohl být jak divoký (Bos mutus) a jeho domestikovaná forma jak domácí (Bos grunniens)Tento mohutný sudokopytník s dlouhou srstí obývá oblasti střední Asie a žije v nadmořských výškách až kolem 5 500 metrů nad mořem (nepotvrzené údaje uvádí i 6 100 m n. m.). Díky velmi dobře tepelně izolující srsti a mnoha dalším adaptacím pro život na vysokohorských loukách a náhorních plošinách byl tento druh skotu ceněn již ve starověku. Dodnes je domestikovaná forma jaka využívána šerpy k vynášení zavazadel horolezcům v Himálaji. Jak přitom není žádný střízlík – velcí samci přesahují hmotnost jedné tuny a v plecích mohou dosáhnout výšky 2,2 metru. Samice jsou v porovnání se samci asi o třetinu menší. Také domestikovaní jaci zdaleka nedosahují velikosti svých divokých předků, samci váží maximálně 580 kilogramů.

„Nízkohorská“ nemoc

Mezi adaptace, které jakům umožňují obývat nehostinné prostředí vysokých horstev, patří celkově větší plíce a srdce, než jaké má skot žijící v nížinách. Tito kopytníci mají také lepší schopnost přenosu kyslíku v krvi díky fetálnímu hemoglobinu, který u nich zůstává aktivní po celý život. Jaci jsou tak dobře přizpůsobeni svému prostředí, že v nížinách poměrně rychle hynou! Ohrožují je zde běžné nemoci a teploty nad 15 °C.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907