Císařovna v Čechách: Jak probíhala první zdejší návštěva krásné Sissi?

Císařovna Alžběta neměla Čechy na rozdíl od Maďarů příliš v lásce. Zemi mnohokrát nenavštívila a obecně je s ní spjata jen velmi málo. Přesto čeští poddaní své panovnici projevovali náležitou úctu a lásku a vybudovali jí také několik památníků

23.11.2022 - Zuzana RychláZemě Koruny české patřily k nejdůležitější opoře panovnického trůnu. Právě sem tedy zamířila hned první návštěva panovnického páru v červnu 1854. Teprve nedávno zbudovaná železnice zajistila dopravu Františka Josefa s Alžbětou z Vídně do Brna za „sotva čtyři hodiny“.

Nejmilostivější královna

Všude po cestě čekaly na císaře s císařovnou jásající davy, slavobrány a malé děti s mávátky. V moravské metropoli pak setkání s nejrůznějšími delegacemi obou zemských národů. Krojovaný průvod s ozdobenými koňmi a vozy předal Sissi dar v podobě bzeneckého vína z roku 1746. Ta se na oplátku ujala svých povinností první dámy a navštívila několik sirotčinců, škol a útulků pro chudé. 

Dva dny na to následoval příjezd do Prahy špalírem horníků, cechů a řemeslníků. Pár se ubytoval na Hradčanech, u Františkova strýce, dřívějšího císaře Ferdinanda Dobrotivého (1835–1848). Také v matce měst následoval kolotoč audiencí, návštěv nejrůznějších institucí a položení základního kamene jednoho z kostelů.

Noviny se předháněly v líčení královniny laskavé povahy. Podařilo se například zaznamenat údajný rozhovor s vyslancem z Krušných hor: „Když jejich představitel dojemnými slovy líčil nouzi horských obyvatel, zalily se krásné oči půvabné panovnice slzami a Její Veličenstvo jen stěží potlačovalo vnitřní pohnutí. Nedá se popsat, jakým dojmem zapůsobil na přítomné tento nový důkaz andělské dobroty na nejmilostivější císařovny – byl to slavný okamžik.“ 

TIP: Rodinné tragédie císařovny Sissi: Co musela ustát nejkrásnější žena Evropy?

Česká aristokracie poctila císařský pár monumentální jízdní přehlídkou bohatě vyzdobených vozů a slavnostním turnajem ve středověkých kostýmech v jízdárně Valdštejnského paláce. Mimo to se Sissi musela zúčastnit ještě vojenské přehlídky a polních manévrů. Celou cestu završilo setkání se saským králem Friedrichem Augustem II. (1834–1854) a jeho pruským protějškem Friedrichem IV. (1840–1861) na zámku hraběte Thuna v Děčíně. 


Další články v sekci