Dárfúr: Bezútěšné vyhlídky v poušti zoufalství

23.10.2019

V srdci horké Afriky, ze severu obklopený gigantickými dunami, leží Dárfúr neboli „domov Fúrů“. Na území o velikosti Španělska však dnes zbývá sotva půl milionu původních obyvatel: Válečný konflikt trvající už šestnáct let vyvolal v regionu na západě Súdánu humanitární krizi

<p>Severní část Dárfúru pokrývá nehostinná poušť.</p>

Severní část Dárfúru pokrývá nehostinná poušť.


Reklama

Současnou podobu dárfúrské vlajky používá Súdánské osvobozenecké hnutí od roku 2000. V červeném pruhu, dvojnásobně širokém oproti zbývajícím dvěma, dominuje bílý půlměsíc, který naopak chybí na oficiální vlajce Súdánu. Červená, zelená a černá jsou však typické pro standarty většiny islámských států – mají vyjadřovat arabskou jednotu a nezávislost.

Kromě Fúrů žije v Dárfúru na 80 dalších etnických skupin a dohromady čítá tamní populace šest milionů černošských a arabských obyvatel. Přestože v současnosti tvoří převládající náboženství islám a většina místních se domluví arabsky, dárfúrské obyvatelstvo je co do kulturních zvyků a způsobu života mimořádně různorodé. 

Situace v oblasti je ovšem alarmující: Kvůli dlouhotrvající občanské válce už podle odhadů uprchlo za hranice přes dva a půl milionu lidí. Současný konflikt oficiálně začal v roce 2003, ale Dárfúr v minulosti zažíval období krvavých střetů nesčetněkrát. V 80. letech sužoval lokalitu zmítanou politickou nestabilitou hladomor, který vedl k tomu, že se stal Dárfúr nejchudším regionem světa, a patrně tak byly položeny základy současné neutěšené situace. 

Odvaha vzdorovat 

Původní obyvatelé Dárfúru dlouhodobě čelí tlaku arabských přistěhovalců ze severní Afriky, kteří se snaží uplatnit islámské právo a získat nad oblastí kontrolu. Postupně se sice zformovala dvě hlavní hnutí odporu, odhodlaná vzdorovat súdánské vládě v rukou Arabů, ale Chartúm odpověděl vojenskými zásahy a útoky ozbrojených milic. 

Důsledky nejhůř pocítilo běžné obyvatelstvo: Napjatá atmosféra vyvrcholila největší humanitární katastrofou současnosti, označovanou dokonce za genocidu. Podle OSN umíralo v roce 2004 v Dárfúru denně 200 dětí hlady a dvanáct milionů lidí se ocitlo bez domova. 

 

Bezútěšné vyhlídky

Organizace spojených národů konflikt v Súdánu bedlivě sleduje a od počátku se pokouší zasáhnout. Veškeré snahy o uklidnění vyhrocené situace však zatím vycházejí naprázdno. Zatímco OSN posílá do země mírové jednotky, súdánskou vládu podporuje Čína coby ekonomický spojenec afrického státu

Mezinárodní trestní soud v roce 2009 obvinil prezidenta Umara al-Bašíra celkem z deseti válečných zločinů a vydal na něj zatykač. O rok později byl ovšem politik zvolen do úřadu podruhé, nicméně letos v dubnu jej svrhl vojenský převrat. Řešení dárfúrské krize každopádně zůstává v nedohlednu. 

Staletí sucha

Dárfúr leží v tzv. pásmu Sahelu, který se táhne jižně od Sahary napříč celou Afrikou. V důsledku klimatických změn sužují region již po několik staletí dlouhá období sucha (zatím nejdelší zaznamenané nastalo mezi roky 1450 a 1700) a teploty běžně přesahují 40 °C. Místní obyvatelé proto pravidelně čelí hladomoru, který mimo jiné rozdmýchává další násilí.

STRUČNÉ DĚJINY

Území dnešního Dárfúru osídlili první lidé patrně již v prehistorii: Podle archeologických nálezů tam předkové dnešních obyvatel žili už deset tisíc let před přelomem letopočtu. Současná rozmanitost dárfúrské populace má rovněž kořeny v historii, přestože o něco mladší. Zhruba v 10. století se kolem úrodného pásu v centru regionu začaly usazovat černošské kmeny, k nimž se posléze připojila islámská etnika migrující ze severu.

Pod trvalou nadvládou

Arabští kolonizátoři zakládali v Dárfúru vlastní sultanáty a šířili své náboženství, až islám původní animistickou víru vytlačil. Vrchol prosperity zažila oblast za dynastie Keira v 17. století, kdy se politické poměry stabilizovaly a ovládané území se značně rozšířilo. Mír však netrval dlouho – súdánské expanzi učinily záhy přítrž Egypt a Turecko. 

Osmanská říše zmíněnou dynastii svrhla a nastolila vlastní vládu. A právě ke sklonku 19. století lze vysledovat vznik prvních hnutí odporu, která pod vedením samozvaného proroka Al-Mahdího nakonec egyptskou nadvládu úspěšně ukončila. Mimochodem, potomci tohoto reformátora žijí v Dárfúru dodnes a aktivně se účastní politického dění: Například jeho pravnuk Sádik al-Mahdí byl v 80. letech súdánským premiérem.

Uprostřed boje o moc

Až do roku 1915 zůstal Dárfúr nezávislým sultanátem. Éra samostatnosti ovšem skončila násilným připojením k Súdánu, tehdejší britské kolonii. Když se africká země v roce 1956 zpod nadvlády evropské velmoci vymanila, znamenalo to nástup nestabilních vojenských režimů navzájem bojujících o moc. V roce 1994 se pak Dárfúr oficiálně rozdělil na tři hlavní provincie – Severní, Jižní a Západní –, přičemž každou z nich spravuje guvernér dosazený súdánskou vládou. 

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyv.: 9 241 400; očekávaná doba dožití: 59 let; prům. počet dětí: 3,57 na ženu; věková struktura: 55 % obyv. do 19 let, 3,2 % obyv. starších 65 let; městské obyv.: Fášir má 263 300 obyv.; náboženství: 97 % islám, 1,5 % tradiční africká náboženství, 1,5 % křesťanství; oficiální jazyky: arabština, fur; obyv. pod hranicí chudoby: 67 %; gramotnost: 69 %.

Politika

Státní zřízení: súdánský region; volby: konají se nepravidelně na základě aktuální politické situace.

Ekonomika

HDP na hlavu: 2 840 dolarů (odhad z roku 2017; ČR – 35 500 dolarů); měna: súdánská libra, s kurzem 1 : 0,51 Kč. 

GEOGRAFIE

Rozloha: 493 180 km², zhruba jako Španělsko; charakter území: na severu pouště, hornaté centrum regionu zaujímá úrodný pás, jižní část je nejvíc zavodněná; podnebí: velmi suché a teplé, s obdobím sucha od června do září; min. noční / max. denní teploty (°C) ve Fáširu: leden–březen 9–15/32–35, duben–červen 18–23/37–38, červenec–září 21–22/33–35, říjen–prosinec 13–19/32–36; nejvyšší bod: Deriba (3 042 m).

Reklama

  • Zdroj textu: 100+1 zahraniční zajímavost
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Analýza DNA téměř 800 pravěkých lidí ukázala, že příchozí na jih Británie mezi lety 1300 až 800 před naším letopočtem tvořili zhruba polovinu genetického původu pozdějších populací.

Zajímavosti

Mimas, nejmenší a nejvnitřnější z osmi hlavních měsíců Saturnu, může být dostatečně teplý, aby ukrýval globální vodní oceán.

Vesmír

Vlevo hlava jedné ze sfing Amenhotepa III., vpravo jedna z objevených soch bohyně války Sachmet.

Věda

Masaryk v Karlových Varech v roce 1931, jízda na koni patřila k jeho zálibám. Na prezidenta si stěžoval policejní ředitel Šlechta, že kluše při jízdě na koni přes koleje.

Historie

Stíhací letouny Sopwithy Camel připravené odstartovat k náletu na Tondern.

Válka

Motýl Greta oto žije ve Střední a Jižní Americe až po jižní oblasti Chile. Migruje však na velké vzdálenosti a byl pozorován až v Mexiku a Texasu.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907