Drsný život gladiátora: Co bylo rozbuškou Spartakova povstání?

22.07.2018 - Redakce Kauzy (extra Historie)

Zlomové historické události mohou vzniknout ze zcela malých příčin. Například znásilnění vznešené Lucretie synem krále Tarquinia způsobilo pád římské monarchie a nastolení republiky. Z malé příčiny vypuklo i povstání otroků vedené Spartakem

<p>Spartakus dal podle římského historika Flora dohromady deset tisíc otroků.</p>

Spartakus dal podle římského historika Flora dohromady deset tisíc otroků.


Reklama

Spartakus se narodil kolem roku 109 př. n. l. v Thrákii, v dnešním jihozápadním Bulharsku. Podle římského historika Flora byl Spartakus námezdný voják, Římany zařazený do pomocných vojenských sborů. Nakonec se stal řadovým vojákem římských legií, ale z neznámých důvodů z armády dezertoval a živil se jako bandita. 

Do otroctví

Spartakus se však dlouho z dobrodružného života netěšil. Byl chycen a podle římského vojenského zákona o dezerci prodán do otroctví. Řecký historik Plútarchos vypravuje, že když Spartaka přivedli spolu s jeho ženou do Říma na trh, ovinul se mu ve spánku kolem hlavy had. Jeho žena mu v extázi dionýsovských mysterií toto znamení vyložila jako předpověď, že získá velikou moc, která ho nakonec přivede k nešťastnému konci. 

Pro svou fyzickou zdatnost a bojové zkušenosti byl kolem roku 75 př. n. l. prodán do gladiátorské školy v Capui. Capua (dnešní Santa Maria Capua Vetere ležící blízko Neapole) byla hlavním městem úrodné Kampánie a po Římu druhým největším italským městem. Město mokřadů, jak by se dal přeložit její název, založili v 7. století př. n. l. Etruskové, ve druhé polovině 5. století město ovládli Samnité a ve 4. století se ho zmocnili Římané. Půvab města a snadno obdělavatelná země lákaly ke kolonizaci římské bezzemky. Capua byla známá i svými gladiátorskými školami, které patřily k těm nejstarším v Itálii, jako například škola Aurelia Scaura z konce 2 století př. n. l. 

Krutý Batiatus

Když byl Spartakus prodán do gladiátorské školy, dalo se z jeho povahy vytušit, že tam nezůstane příliš dlouho. Řecký historik Plútarchos popsal Spartaka jako muže s velkou odvahou, silou, rozumností a ušlechtilostí. Pro Spartaka nebylo otázkou, zda uprchnout, ale kdy. 

Majitelem gladiátorské školy v Capui byl Lentulus Batiatus. Batiatus proslul svou ukrutností, protože do arény neposílal umírat těžké zločince odsouzené ke gladiátorským hrám, ale zcela běžné otroky koupené na trhu. Nelidské podmínky, v nichž Batiatus držel své gladiátory, vedly k tomu, že se Spartakus společně s dalšími dvěma sty otroky rozhodl k útěku. Spartakova anabáze začala v roce 73 př. n. l. 

Počáteční štěstí

Plán dvouset otroků-gladiátorů byl však vyzrazen. Ale sedmdesát z nich se o zradě včas dozvědělo, sebralo narychlo z jakési kuchyně velké nože a rožně a stačilo prchnout. S kuchyňským náčiním by se asi daleko nedostali. Štěstí jim však přálo a krátce po útěku náhodou narazili na vozy převážející zbraně do jiného města a úspěšně se jich zmocnili. 

Jakmile v Capui zjistili, že uprchli gladiátoři, poslali za nimi vojáky. Čerstvě vyzbrojeným gladiátorům se je podařilo odrazit. Získali tak velké množství dalších vojenských zbraní, a pokud u sebe měli nějaké gladiátorské, s radostí je odhazovali jako něco nečistého. Poté si zvolili tři velitele, z nichž první byl Spartakus, další pak galští otroci Crixus a Oenomaus

Bohatým bral a chudým dával

Spartakus začal pustošit okolí Kampánie a přidávalo se k němu mnoho uprchlých otroků. „Už jim bylo málo, že jenom utekli, už se chtěli i mstít,“ komentoval římský historik Florus pustošení Kampánie. V době, kdy sociální nestabilita otřásala římskou společností, přecházeli na Spartakovu stranu i někteří svobodní chudí rolníci, kteří na tom mnohdy byli hůř než otroci. Spartakus rozděloval kořist spravedlivě, a to mu získávalo stále více přívrženců.

TIP: Muž, který dostal Spartaka: Jak porazil Crassus největšího rebela římských dějin?

Spartakus dal podle římského historika Flora dohromady deset tisíc otroků. Začal je trénovat a organizovat, aby z nich vzniklo vojsko schopné bojovat proti vycvičené římské armádě. Za svou základnu si zvolil okolí hory Vesuv. To se už z Říma k Vesuvu rychlými pochody přesouval Gaius Claudius Glaber. Se třemi tisíci legionáři byl rozhodnut učinit revoltě rychlý konec a potrestat uprchlé otroky. 

  • Zdroj textu:

    Kauzy (extra Historie)

  • Zdroj fotografií: Starz Entertainment, LLC.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ženské a mužské mozky se v průběhu orgasmu chovají téměř stejně. Skenování mozků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) a magnetické resonance (MR) ukázalo, že rozsáhlé oblasti mozkové kůry během orgasmu dočasně utlumí svou aktivitu.

Zajímavosti

Úchvatné barvy kolibříka žlutohrdlého (Chrysolampis mosquitus) vyniknou zejména při čelním pohledu.

Příroda
Historie

Obrázek zachycuje pohled na planetu Proxima b, která obíhá kolem hvězdy Proxima Centauri, Sluneční soustavě nejbližší sousední hvězdy. Na obloze, na obrázku nahoře vpravo od Proximy, je patrná rovněž dvojhvězda Alfa Centauri AB

Vesmír
Zajímavosti

„Pekelný mravenec“ Ceratomyrmex ellenbergeri lovící příbuzného švábů Caputoraptor elegans.

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907