Dvorské radovánky a masopustní veselí: Jak se bavila šlechta za vlády Habsburků

13.09.2021 - Jiří Kubeš

<p>V 18. století se tzv. maškarády postupně proměnily v maškarní plesy.</p>

V 18. století se tzv. maškarády postupně proměnily v maškarní plesy.


Reklama

Dvorské slavnosti se za vlády Habsburků konaly přes zimu a soustřeďovaly se zejména do období masopustu mezi Vánocemi a Popeleční středou, a to zvláště do posledního masopustního týdne – vrcholem bývalo masopustní úterý. Na dvorech významných panovníků však slavnosti začínaly už několik týdnů před půstem, takže masopust byl v podstatě nepřetržitou slavností.

V tomto období se uskutečňovaly i svatby, které k lesku masopustu výrazně přispívaly. Ernst Rüdiger ze Starhembergu psal z Vídně v únoru 1685 svému příteli: „Jinak nyní nikdo nemyslí na nic jiného než na masopust. Dnes má svatbu Auersperg, zítra má přínos, v úterý bude Černínova svatba, ostatní dny masopustu jsou už také všechny zabrané (…).“ Masopust byl zároveň časem turnajů, běhání ke kroužku, sanic (o těch si povíme níže), divadelních a hudebních představení a hlavně maškarády.

Karnevalové radovánky

Průvody, reje a stolování šlechticů v převlecích podléhaly ve Vídni pevně danému ceremoniálu. Na habsburském dvoře se objevily okolo roku 1600 a nabývaly čtyř základních variant, kterým se říkalo království, hospodářství, šafářství a selská svatba. Masky se losovaly a díky tomu vznikla nová hierarchie v příslušném typu společnosti. Každý se měl zhostit své vylosované role v průvodu, tanci a při hostině bez ohledu na to, zda se mu zamlouvá a kdo mu má být partnerem. Losem se totiž vytvářely náhodné páry. V lednu 1652 psal Humprecht Jan Černín z Chudenic z Vídně své matce toto: „Včera jsme cedulky vybírali (…) Císař musí být Sklenářem, já Starodávným Němcem a Němkyní jedna slečna od staré císařovny, tlustá jako sud (…).“

Maškaráda království představovala zjednodušený obraz tehdejší stavovské společnosti a účastnili se jí šlechtici převlečení za krále, knížata, hrabata, rytíře a tak dále. Jádro selské svatby tvořili ženich s nevěstou, jejich příbuzní a přátelé a ostatní na ní byli hosty, nejčastěji sedláky různých evropských národností.

Ve Vídni byla nejoblíbenější varianta hospodářství. Představovala hostinu, na niž hospodář a hospodyně pozvali mnoho hostí. Z roku 1638 máme doloženy tyto masky (vždy s ženským protějškem): Starý Němec, Španěl, Francouz, Holanďan, Uher, Benátčan, Turek, Mouřenín, Indián, Cikán, Kramář, Voják, Zahradník, Sklenář, Pekař, Horník, Kuchař a tak dále. V roce 1667 prý císař dokonce sehnal od jednoho misionáře originální čínský háv pro roli Číňana. Klíčové bylo, aby každý účastník naplnil svou úlohu související s vylosovanou maskou. V roce 1636 si následník trůnu Ferdinand III. vylosoval masku sluhy (Hausknecht) a skutečně při hostině „dvakráte tu dlouhou tabuli ráčil objíti a sám každému pití dodávati“.

O tři roky později měl masku Kramáře Jindřich Šlik a nakoupil prý kvůli tomu drobné předměty za obrovskou cenu 1 500 zlatých. Ty pak rozdával formou jakési tomboly. V 18. století se tyto maškarády postupně proměnily v maškarní plesy.

Kratochvíle na sněhu

Typickou exteriérovou masopustní slavností v 17. století byly sanice (Schlittenfahrt). Účastnila se jich dvorská šlechta a staly se pompézní podívanou pro místní měšťany. Některé pořádal sám císař, jiné organizovali významní dvořané. Například 30. ledna 1665 uspořádal Leopold I. sanici, která čítala 17 velkých luxusních saní a přes 130 šlechticů přestrojených za Švýcary. O dva roky později je doloženo 75 saní.

TIP: Jak vypadaly korunovace za vlády Habsburků: Rituály, hostiny i sportovní zápolení

Nutno dodat, že císař a klíčoví ministři se této kratochvíle až na výjimky (u příležitosti svateb členů své rodiny například v letech 1667, 1677 či 1719) neúčastnili, a tak se zde objevovali především mladší členové dvora s nižšími funkcemi. Manželské páry však z principu opět nesedávaly spolu, protože muži si vylosovali sáně s dámou, kterou pak vezli. Trasa těchto projížděk a jízdní pořádek respektující postavení dámy v dvorské hierarchii byly jasně stanovené. V ulicích zajišťovali hladký průběh členové císařské gardy.  

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Historie

Systém FAST poskytuje landerům superschopnost stavby vlastního kosmodromu během přistání. Stačí během přistání vstříknout do raketového plamene keramické částice s hliníkem.

Vesmír
Věda

Žaludy jsou vítanou a výživnou pochoutkou pro mnohé lesní tvory. V kuchyni a medicíně je ale využívali i indiáni a naši předkové.

Příroda

Tvůrci robotické ryby věří, že by mohla najít uplatnění ve vzdělávání a vědeckém výzkumu, nebo například ve výzkumu mořské biologie.

Zajímavosti

Pokud virus změní svou 3D strukturu, nebudou paměťové protilátky účinné, nebo budou účinné méně. 

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907