Existuje dnes v kosmu antihmota?

Vesmír je utkaný převážně z hmoty, co ale její zrcadlový obraz – antihmota? Můžeme ji dnes ve vesmíru nalézt?

12.02.2022 - Michal ŠvandaPři pohledu do vesmíru spatříme ohromné množství objektů nejrůznějších velikostí a vlastností. Uvidíme planety, hvězdy, mlhoviny, galaxie a všechny mají jedno společné: Utváří je obyčejná baryonová hmota. Fyzikové znají ještě její zrcadlový obraz, antihmotu. Elektrony mají záporný náboj, antielektrony neboli pozitrony mají stejně velký náboj kladný. Protony jsou kladné, antiprotony záporné. Potká-li se částice s antičásticí, obě se přemění v energii – anihilují. 

TIP: Tajemství Velkého třesku: Co se stalo během první sekundy?

Dnešní známé objekty ve vesmíru se skládají výhradně z hmoty, avšak v daleké minulosti tomu tak nebylo. Po Velkém třesku se částice hmoty a antihmoty objevovaly téměř ve stejných počtech. Z nějakých důvodů, jež zatím zůstávají předmětem výzkumu, ovšem první zmíněné mírně převážily a antičástice prakticky vymizely anihilací s některými částicemi. Je nepravděpodobné, že bychom v kosmu nalezli objekty z antihmoty, i když vyloučit to nelze. Ojedinělé antičástice se nicméně vyskytují běžně a představují výsledek mnoha přírodních procesů. 


Další články v sekci