František Palacký: Otec národa a největší z Moravanů (1.)

06.08.2016 - Petr Janoch

Stačí jen zmínit termín národní obrození a mnohým se vybaví jediné jméno - František Palacký. Jaký vlastně byl zakladatel moderního českého dějepisectví?


Reklama

V neděli 23. dubna roku 1876 se na pražském Žofíně pořádala národní slavnost s recepcí pro několik set osob. Hlavní postavou byl sedmasedmdesátiletý František Palacký a jeho celoživotní dílo Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě, které před několika měsíci dokončil. Cesta k tomuto unikátnímu dílu české historiografie však započala zcela nenápadně o více než padesát let dříve.

Zrození historika

Na Dobrovského doporučení dostal nabídku od Františka hraběte Šternberka zpracovat pro něj rodokmen. S výsledkem byl hrabě spokojený a Palackého doporučil dalším šlechtickým rodům. Tak se stal Palacký jejich archivářem s pevně stanoveným platem. Avšak největším přínosem byla obrovská kvanta nezpracovaných historických dokumentů, ke kterým se takto Palacký dostal a která po desítkách a stovkách let doslova doloval z prachu a zapomnění. Stanul tak před pomyslným eldorádem historika. 

První vydání jeho Dějin, které vyšly na konci léta roku 1836, bylo nevídanou senzací. Pracoval na něm celé čtyři roky a podařilo se mu podat poutavé vyprávění, které nebylo jen pouhým sumářem událostí a letopočtů, ale jehož záběr byl široký a šel do hloubky věci. Byla to první novodobá syntéza našich dějin sestavená na základě podrobného studia historických pramenů. A nic na tom nezměnil ani fakt, že pro nejstarší dějiny byly použity falešné rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, o jejichž pravosti Palacký nepochyboval.

Čech, Slovan, nebo Němec

To, že tak velké pracovní nasazení dokázal zvládat, bylo dáno jeho snahou co nejlépe uspořádat svůj čas, velkou vytrvalostí a také finančním zajištěním. Toho dosáhl po svatbě s Marií Měchurovou, dcerou bohatého pražského advokáta, doktora Jana Měchury. Palackého sňatek se ovšem nelíbil některým českým intelektuálům. Nedokázali přijmout, že se český vlastenec spojí sňatkem s proněmeckou rodinou. Nemalou roli v tom jistě sehrál i fakt, že většina těchto kritiků měla hluboko do kapsy. Nutno podotknout, že Palacký byl velmi ambiciózní, a protože společenský vzestup byl v té době vázán na německy mluvící prostředí, bylo nutné zamířit právě tam. Co posilovalo jeho postavení, bylo jeho chování, ze kterého vyzařovala přirozená autorita, široké znalosti a oděvy šité z kvalitních látek dodávající potřebnou důstojnost. Své výjimečné postavení ale nezneužíval. Naopak. Konexe využil k posílení české vědecké obce.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ivanov byl rozhodnutý oplodnit ženy šimpanzím spermatem bez toho, že by jim prozradil, oč jde.

Zajímavosti

Kavachi je jednou z nejaktivnějších podvodních sopek Tichého oceánu.

Věda
Historie

Sugestivně tvarovaná reflexní mlhovina IC 2118 ze souhvězdí Oriona, zcela pochopitelně známější pod názvem Hlava čarodějnice, září především odraženým světlem hvězdy Rigel, kterou upřeně „sleduje“.

Vesmír

Srovnání velikostí sovětských obrněnců v památníku v pevnosti Brest. Zleva SU-100, T-44, T-34/85 a ISU-152.

Válka

Před 130 až 115 tisíci lety zase na našem území panovalo vlhké středomořské podnebí. Hladina moře v té době stoupla natolik, že se ze Skandinávie stal ostrov.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907