Hledání mytických zemí (3): Ruská Atlantida na dně jezera

Ruská Atlantida se jmenuje Kitěž: Podle legend spočívá na dně jezera, kam ji před Mongoly ukryl boží zásah...

20.12.2021 - Lenka HrabalováSvětlojarské jezero v Nižním Novgorodu ukrývá podle legendy tajemství: Velkokníže Jurij II. prý nechal ve 13. století vystavět na Volze město Malý Kitěž. Když však přicestoval ke zmíněnému jezeru, zamiloval si oblast natolik, že se rozhodl vybudovat další sídlo – Velký Kitěž. Oba názvy mají odkazovat na královské město Kidekša, jež roku 1237 skončilo v rukou Mongolů. Nápor mužů prince Bátúa však neustával, a když se mongolský válečník doslechl o Malém Kitěži, vyslal svou armádu i tam. 

Město padlo a jeho obyvatelé v čele s Jurijem se vydali hledat útočiště do Velkého Kitěže, jenže nezdolní Mongolové jim byli v patách. Když vojáci dorazili k branám krásného města na břehu jezera, zarazilo je, že nemá žádné opevnění, obranné valy ani věže – obyvatelé se za záchranu pouze modlili. S vidinou snadného vítězství tak Mongolové zaútočili, ale během zteče došlo k božímu zásahu: Kolem sídla vytryskla voda, načež zmizelo pod hladinou. Podle příběhu dnes Kitěž dokážou najít jen lidé s čistým srdcem. Věřící prý mohou na hladině spatřit střechy domů či chrámů a někdy i světla procesí, zatímco během klidných dnů je údajně slyšet dokonce zpěv dávných obyvatel…

Nezastavitelná horda

Legenda o potopeném městě se poprvé objevila v kronice z 18. století. O předešlých verzích příběhu se nic neví, nicméně cestě k jezeru se stále říká Bátúova. Místní si prý také pamatují, že tam byl asijský válečník poražen. Jejich „vzpomínky“ se však nezakládají na realitě, neboť Rusům se proti Mongolům vůbec nedařilo. Rodina velkoknížete byla vyvražděna roku 1238 ve Vladimiru a on sám padl nedlouho poté, když se hordě z východu postavil na řece Siť. Bátúovy armády pak pokračovaly do Evropy a teprve v roce 1241 je zastavila smrt panovníka.

TIP: Tajemná Atlantida: Zrozená z vody a pohlcená vodou

Příběh proslul díky sérii knih V lesích, kterou napsal koncem 19. století Pavel Ivanovič Melnikov-Pečerskij. A o Kitěži se dodnes mluví jako o ruské Atlantidě. 


Další články v sekci