Archeologové vykopali velkolepé ztracené dálnice Arábie z doby bronzové

Před 4 500 lety byl Arabský poloostrov protkán sítí cest mezi oázami. Tyto „dálnice“ doby bronzové byly lemovány hroby

20.01.2022 - Stanislav MihulkaDávné cesty v Arabské poušti byly doslova lemovány mrtvými. Ne, že by tam docházelo k nějakým masakrům. Na Arabském poloostrově se lze běžně setkat s cestami mezi oázami, kolem nich jsou uspořádané hroby s mrtvými. Jak nedávno zjistili archeologové, kteří pracují v Saúdské Arábii, kdysi byly takové cesty klíčovými komunikacemi.

Archeolog Matthew Dalton ze Západoaustralské univerzity a jeho kolegové použili satelitní snímky i terénní průzkum, s jejichž pomocí odkryli množství neuvěřitelně hustě uspořádaných pohřebních monumentů, především kolem cest. Jen v jediném okrese Khaybar jich napočítali nejméně 10 tisíc, většinou v blízkosti trvalých zdrojů vody.

Cesty doby bronzové

Jak uvádí Dalton, především v blízkosti oáz se objevené monumenty nacházejí v jedněch z největších koncentrací pohřebních staveb na světě. Zmíněné cesty a hrobky vznikly v době bronzové, asi před 4 500 lety. Podle Daltona byli v té době lidé beduínských kmenů, kteří obývali Arabský poloostrov, sociálně a ekonomicky propojení daleko víc, než jsme si mysleli.

TIP: Rozsáhlé kamenné monumenty v Saúdské Arábii představují záhadu

Když badatelé detailně prozkoumali vybrané oázy, zjistili, že z nich vybíhala síť paprsčitě uspořádaných cest a pěšin. Zřejmě šlo o cesty, jimiž lidé hnali stáda dobytka v sezónách, kdy spadlo více srážek. Během období sucha byly pro dávné beduíny nejspíše užitečnější cesty s hrobkami spojující oázy, jimiž šlo urazit velké vzdálenosti. Podle badatelů se po doposud objevených pohřebních „dálnicích“ lze dostat až 530 kilometrů daleko, aniž by z nich člověk sestoupil.


Další články v sekci