Astronomové poprvé pozorovali protoplanetární disk kolem hvězdy v cizí galaxii

Astronomové objevili protoplanetární disk kolem mladé hvězdy ležící ve Velkém Magellanově oblaku, malé galaxii sousedící s Mléčnou dráhou. 

01.12.2023 - Martin ReichmanObjevený disk se podobá těm, které známe z naší Galaxie a mimo Mléčnou dráhu byl objeven vůbec poprvé. Záběry odhalují mladou hmotnou hvězdu označovanou jako HH 1177, která stále roste, vtahuje hmotu ze svého okolí a vytváří rotující akreční disk. Pozorování byla provedena pomocí chilské soustavy radioteleskopů ALMA.

„Když jsem v datech poprvé spatřila důkazy svědčící o rotující struktuře, nemohla jsem uvěřit, že jsme objevili první extragalaktický akreční disk u mladé hvězdy. Je to výjimečný okamžik,“ okomentovala objev Anna McLeodová z Durhamské univerzity. „Víme, že takové disky mají zásadní význam pro vývoj hvězd a planet v naší Galaxii, zde máme ale poprvé přímý důkaz, svědčící o stejném procesu z jiné galaxie.“

Hmota přitahovaná k rodící se hvězdě se formuje se do zploštělého rotujícího disku. Blíže ke středu disk rotuje rychleji a rozdíl v rychlosti pohybu hmoty je pro astronomy důkazem, že se jedná o akreční disk.

„Vlnová délka elektromagnetického záření se mění v závislosti na tom, jak rychle se vyzařující plyn pohybuje ve směru k nám nebo od nás,“ vysvětluje spoluautor studie Jonathan Henshaw z liverpoolské univerzity Johna Moorese. „Velmi podobný jev všichni známe: když kolem nás projede sanitka se zapnutou sirénou, v závislosti na vzdálenosti se mění výška jejího tónu.“

Disk a výtrysk v systému mladé hvězdy HH 1177 pohledem přístrojů MUSE a ALMA. (foto: ESO/ALMA, A. McLeod, CC BY-SA 4.0)

Hmotné hvězdy, jako je HH 1177, vznikají rychleji a žijí mnohem kratší dobu než hvězdy s nízkou hmotností, podobné našemu Slunci. V naší galaxii je pozorování těchto hmotných hvězd obtížné. V době formování disku jsou často ještě zahaleny oblaky prachu v zárodečné mlhovině, ze které hvězda vzniká. Ve Velkém Magellanově oblaku se však hmota, z níž se rodí nové hvězdy, zásadně liší od materiálu v Mléčné dráze. Díky nižšímu obsahu prachu není protohvězda HH 1177 zahalena do svého zárodečného kokonu a astronomům se tak nabízí nerušený, i když vzdálený, pohled na procesy doprovázející formování hvězdy a planet.


Další články v sekci