Kde hledat ve vesmíru život? Saturnovy měsíce Enceladus a Titan

Jestli bude lidstvo vůbec někdy připraveno pátrat po životě na jiných tělesech Sluneční soustavy, je nepochybně dobré vědět, kde se po něm poohlédnout. Zajímavě v tomto směru vypadají měsíce Saturnu

16.07.2023 - František MartinekPodle současných znalostí patří mezi základní předpoklady pro vznik života voda. Tu lze nalézt na Marsu nebo třeba na Plutu. Velké zásobárny vody skýtají také velké měsíce Jupiteru – Europa, Ganymed a Kallisto. Také souputníci dalšího plynného obra – Saturnu – mají co nabídnout.

Enceladus: Vše, co život potřebuje

Také ledová kůra Enceladu ukrývá globální oceán. Na povrchu měsíce o průměru pouhých 504 km se podařilo objevit dlouhé praskliny, u nichž sonda Cassini pozorovala několik desítek výtrysků vodních par. A podle vědců může dno rezervoáru na Saturnově souputníkovi obsahovat útvary analogické hydrotermálním průduchům na Zemi, jež podporují rozmanitý život.

Pro mikroorganismy žijící v okolí sopouchů v pozemských oceánech představuje zdroj chemické energie vodík a podle badatelů se stejné zdroje vyskytují i na Enceladu. Odborníci se proto domnívají, že tamní hydrotermální průduchy mohou fungovat identicky jako na naší planetě a pohánět procesy, které vedou k produkci aminokyselin.

Lákavá možnost

Plynný vodík a důkazy probíhající hydrotermální aktivity tak otevírají přitažlivou možnost, že oceán pod ledovou kůrou měsíce skýtá prostředí vhodné pro život. Danou představu ještě podporuje zpráva NASA, podle níž se v datech Cassini podařilo odhalit složité organické sloučeniny. Sonda několikrát prolétla gejzíry vodní páry a ledových krystalků, přičemž zkoumala drahocenné vzorky materiálu. Kromě vodní páry detekovala metan, oxid uhelnatý, uhličitý a jednoduché i složitější organické látky.

Právě metan může představovat znak života. V gejzírech tryskajících z povrchu Saturnova průvodce se rovněž podařilo identifikovat nové druhy organických sloučenin – součásti aminokyselin. Malý ledový měsíc tedy obsahuje vše, co život ke své existenci potřebuje: vodu, dusík, energii a organické látky.

Ledové tygří pruhy

Vědce zajímá i způsob, jakým se utvářejí pozoruhodné praskliny v ledové kůře Enceladu, tzv. tygří pruhy. Vysvětlení nabízí studie planetologa Maxe Rudolpha z University of California: Struktury vznikají vlivem změn teplot, k nimž na měsíci dochází v průběhu času s tím, jak se mění jeho oběžná dráha kolem Saturnu. Výzkum prasklin hraje velmi důležitou roli také z dalšího důvodu – mohou nám totiž posloužit při hledání případného života na Enceladu, aniž bychom se museli provrtávat skrz mocnou vrstvu ledu.

Titan: Pod oranžovou mlhou

Saturnův měsíc Titan má jako jediné těleso ve Sluneční soustavě kromě Země pevný povrch s jezery, a navíc oplývá hustou atmosférou s 1,5krát vyšším tlakem než na naší planetě. Tamní povrchová teplota dosahuje −180 °C, což představuje mimořádně nízkou hodnotu pro existenci kapalné vody. Jde však o příhodné prostředí pro výskyt kapalného metanu a etanu. Zmíněné organické látky se vypařují do atmosféry, kde kondenzují, načež vypadávají v podobě deště a naplňují řeky, jezera i moře. Hustou oranžovou mlhu vytvářejí sazovité částice tholinu, které vznikají v důsledku štěpení atmosférického metanu ultrafialovým zářením Slunce.

V organických jezerech

Radarová pozorování naznačují, že se na měsíci vyskytují také kryovulkány, jež nechrlí lávu, ale vodu z podpovrchových zásob. I Titan totiž zřejmě ukrývá vodní oceán: Pravděpodobně se rozkládá mezi několika vrstvami pevného neproniknutelného ledu a v kapalném stavu ho udržuje rozpuštěný metan, který působí jako nemrznoucí směs.

Popsané prostředí by však bylo pro případný život velmi drsné. Vyvíjet by se mohl spíš v povrchových jezerech uhlovodíků, takže by měl zásadně odlišné chemické složení v porovnání s organismy na Zemi. I na naší planetě ovšem přežívá bakterie, jež dokáže fungovat pouze na bázi vody a uhlovodíku zvaného acetylen.


Další články v sekci